Sepete Ekle
Fiyat : 50,00 TL

İçindekileri

OCAK-ŞUBAT 2009
- Prof. Dr. Kaymakçı: “Koyunculuğun İhmal Edilmesi Hatasından Dönülmeli”
- Canlı Hayvan Tedarikçisi Muş Et’in Ortaklarından Enver Özkaya: “Kurbanlıklar Büyük Tedarikçilerin Bile Elinde Kaldı”
- 200 Baş Kapasiteli Entansif Süt Koyunculuğu Proje Fizibilitesi
- Koyunculukta Biyoteknolojiden Yararlanma Olanakları
- Koyun Sütü Nasıl Değerlendirilir?
- Koyun Ağıllarında Konstrüksiyon Özellikleri ve Yeni Uygulamalar
- Türkiye Koyunculuğunda Sağlık Koruma Organizasyonu Üzerine Bir Öneri
- Kırmızı Et Üretiminde Küçük baş Hayvancılığın Önemi
- Türkiye’de Koyun Derilerinin ve Yapağının Değerlendirilmesi
- Koyunlarda Üreme Performansına İlişkin Bazı Fizyolojik Değerlerin
- Çiftleşme Davranışı ve Döl Verimi Üzerine Etkileri
- Yeni Doğan Kuzularda Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonu ve Kan Protein Düzeyi ile Mortalite Arası İlişkiler

MART-NİSAN 2009
- Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi’nin Bitmesi Yetiştiriciyi Karamsarlığa İter
- Koyun Yetiştiriciliğinin ve Yetiştiricisinin Desteklenmesinde
Farklı Bir Yaklaşım: “Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi” Hayvan Sağlığı
- Hayvan Yetiştiricileri ve Mezbaha Çalışanları Açısından Zoonoz Hastalıklar Hayvan Besleme
- Mısır Silo Yemi
- Teknik Arıcılık ve İlkbahar Bakımı
- Tavukçuluğa Başlarken
- Erken Laktasyon Döneminde Makineli Sağım
- Kıl ve Balcalı Keçilerinin Et Verimi Islahında “Boer” Irkından Yararlanma Olanakları
MAYIS-HAZİRAN 2009
- Tarım Bakanı Mehdi Eker İle Sütü ve Sığırcılığı Konuştuk
- Avrupa’nın En Büyük ve En Modern Damızlık Süt Sığırcılığı Tesisi AtaSancak Acıpayam Tarım San. ve Tic. A.Ş.
- Türkiye’nin En Büyük Süt Tedarikçisi Söktaş Efeler Damızlık Süt Sığırcılığı İşletmesi
- Türkiye’nin Tek Angus Besi İşletmesi İsmail Levent Çiftliği
- EgeVet Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Yavuz “Türkiye’de Et Sığırcılığını Geliştirmek İçin Angus Yanında Hereford ve Piedmont Mutlaka Değerlendirilmelidir”
- ÖR-KOOP’un Başarısının Arkasındaki Sır “Bitkisel ve Hayvansal Üretimin Bilime Dayalı Olarak Yapılması”
- Demsa Genetik’ten Şafak Çevik “Test Edilmemiş Boğa Sperması Kullanmak İşletmenin Temeline Dinamit Koymaktır”
- Özel Agrita Yem, Su, Toprak ve Yaprak Laboratuvarı Hizmete Girdi
- Sığır Genomu Deşifre Edildi
- Kanatlı Hayvanların Beslenmesinde Bor
- Süt Keçilerinde Dış Yapıya Göre Değerlendirmenin Önemi, Gereği, İlkeleri ve Uygulamaları

TEMMUZ-AĞUSTOS 2009
- Süt Sığırcılığında Örnek Bir Tesis: Ce-Mar
- Kaliteli, Ucuz ve Suca Zengin Kaba Yem Üretiminde Devrim Yaratan Buluş: “Hasılmatik”
- Tüketiciye Dana Eti Diye İnek Eti Satıyorlar
- Prof. Dr. Tarık Bilal: “Sığır Hastalıklarında Öncelikli Mücadele Yöntemi; Eğitimdir”
- Etlik Piliç Yetiştiriciliği
- Bal Arısı Kolonilerinde Verimliliği Arttırma Yolları
- Türkiye’de Merinoslaştırma Çalışmaları
- Sıcaklık Stresi Altındaki Süt Sığırlarının Serinletilmesi
- Etlik Piliç Yemlerine İlave Edilen Zeytin Karasuyunun Piliçlerin Büyüme Performansı ve Et Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri
- Kontrollü Şartlarda Yetiştirilen Ana Arılarla Oluşturulan Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinin Farklı Arıcılık İşletmelerinde Bazı Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
EYLÜL-EKİM 2009
- Et Hayvancılığında Yaşanan Gelişmeler Sektörü Etkiliyor
- İstanbul İşkembe Çorbacıları ve Sakatatçılar Esnaf Odası Başkanı Fevzi Uluceviz “Sakatat Sadece Sakatatçılarda Satılmalı”
- Göl Yatağında Hayvan Yetiştiriciliği
- Sığır Besisi Nasıl Yapılmalı?
- Yumurta Tavukçuluğunda Ekonomik Durum
- Orta Anadolu Şartlarında Açıkta Besiye Alınan Siyah-Alaca, Esmer ve Simmental Irkı Sığırların Besi Performanslarının Karşılaştırılması
- Yetiştiricilikte Hayvan Refahının Önemi
- Hayvansal Üretimde Konvansiyonel Girdi Kullanımı ile Ürünler Arası İlişkiler
- Tavuk Kümeslerinde Doğal Havalandırma
- Bal Arısı (Apis melli fera L.) Kolonilerinde Arı Akarı (Varroa
destructor Anderson And Trueman) İle Mücadelede Kullanılan Bazı Organik Bileşikler

KASIM-ARALIK 2009
- Organik Ayvacık Eti Geliyor
- Çukurova’da Sığır Yetiştiricileri Örgütlenmeye Başladı
- Süt Piyasasına Müdahale Gerekli mi?
- Süt Tüketimi Toplum Sağlığıdır
- Ulusal ve Uluslararası Rekabet Bakımından Kırmızı Et Sektöründe Mevcut Durum,
- Toplam Kalite Yönetimi ve Nitelikli Eleman Kullanımının Önemi
- Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği
- Rasyon ya da Yem Karışımlarının Hazırlanmasında Kullanılan Yem Ögelerinin Sınırlandırılması
- Beside Kullanılan Bazı Yem Katkı Maddeleri
- Bal Arılarının İnsanlara Armağanı “Arı Ürünleri”
- Laktasyon Başlangıcındaki Süt Sığırlarında Süt Üre Azot Düzeyi ve Döl Verimine Etkisi
- Oğlak İshal Sıklığının Genotip, Yıl ve Aylara Göre Değişimi
- Gezginci ve Sabit Arıcılık İşletmelerinde Kontrollü Şartlarda Yetiştirilen
- Ana Arılarla Balarısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinin Bazı Davranış Özelliklerinin Belirlenmesi
- Türkiye İpek Böcekçiliğinin Durumuna Genel Bakış, Dünya İpek Böcekçiliğinde Ülkemizin Yeri