Sepete Ekle
Fiyat : 50,00 TL

İçindekileri

OCAK-ŞUBAT 2011
- Et Üreticileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan: “Yeni besicilik yatırımları sektörü istikrara kavuşturacak”
- Keskinoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Keskin Keskinoğlu: “Beyaz et sektörü çok iyi bir yıl geçirecek”
- Hayvancılıkta 2011 beklentileri ne olmalıdır?
- Kışın arıcılar ne yapmalı?
- Soğuk iklimlerde koyun bakım-barındırma esasları
- Kışın, ruminant hayvanları nasıl beslemeliyiz?
- Süt sığırlarının yemlenmesinde kullanılabilen mükemmel yan ürünler
- Süt verim yönlü ineklerde sıcaklık stresinin etkilerini azaltmaya yönelik uygulamalar
- Dioksin ve besinlerdeki değeri
- Yumurta tavukçuluğunda alternatif yumurta üretim sistemleri
- Göl ve göletlerde sedimente yönelik fosfor inaktivasyon uygulamalarının sucul canlılar üzerine etkileri

MART-NİSAN 2011
- Türkiye hayvancılığının sorunları nasıl çözülür?
- TE-TA Teknik Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tömek: “Hayvancılıkta kısa vadeli çözümler felaketimiz olur”
- Uşak İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin örnek hizmetleri
- Süt ucuz, yem pahalı
- Çiftlik hayvanlarında yem seçimi ve seçmeli yemleme
- Süt veriminin artırılmasında gelecekte Hayvan Besleme daha ne yapabilir?
- Evcil sığırlarda boynuzluluğun genetiği
- Oğlak eti ve üretim değerleri
- Damızlık oğlak kalitesi
- Keçi sütünden elde edilen alternatif ürünler
- Mevsimsel geçişlerde arıcıların alması gereken tedbirler

MAYIS-HAZİRAN 2011
- Et sorununda başlangıca dönüldü
- Süt hayvanları kesime gidiyor, ikinci kriz kapıda
- Kilisli Restaurant’ın sahibi MehmetŞahiner: “Mutfağıma Kıvırcık kuzu etinden başka et sokmuyorum”
- Süt keçilerinin yemlenmesi
- Prionların hayvancılık ve gıda güvenliği açısından önemi
- Küçükbaş hayvancılıkta organikyetiştiricilik nasıl yapılır?
- Orman yangın riskini azaltmak içinkeçilerin kullanılması
- Bal arıları neden kaçıyor?
- Buzağı büyütme ve besleme programları
- Süt sektörünün örgütlenme yapısı

TEMMUZ-AĞUSTOS 2011
- Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmet Türkmen: “Hayvancılık işletmelerine doğru ve sağlıklı serinletme sistemi kurulmalıdır”
- Ultrasan Elektronik Genel Müdürü Selami Özyuva: “Kuşları öldürmeden kuş zararını önlüyoruz”
- Türkiye’de süt ve kırmızı et üretiminin geleceği
- Sığırcılıkta hastalıktan ari işletmeler
- Süt sığırlarında yemlemenin altın kuralları
- Süt sığırcılığı işletmelerinde robotlu sağım
- Koyunlarda çakıldak ve kuyruk kirlilik puanının önemi
- Tavuklarda ısı stresi ve etkileri
- Etlik piliçlerin beslenmesinde tarçın kullanımı
- Bal arılarında Varroa paraziti üremesinin baskılanması (SMR Karakteri)
EYLÜL-EKİM 2011
- Geçmişe nostalji ve ot/et meselesi
- Erenoğlu Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Erenoğlu: “Hayvancılık yatırımı yapmak isteyenler mutlaka danışmanlık hizmeti almalıdır”
- Çimkent Romanov Çiftliği Sahibi Osman Nuri Günay: “Hayvancılığın darboğazdan kurtarılması Romanovlar ile gerçekleşir”
- Nasıl bir yem karma ve dağıtma makinesi kullanılmalıdır?
- Tırnak sağlığını korumak için inekleri nasıl beslemeliyiz?
- Süt ineklerinde yem tüketimini etkileyen etmenler
- Kârlı bir kuzu üretimi için koyun yetiştiriciliğinde kullanılan üretim sistemleri “Yılda bir, iki yılda üç ve üç yılda beş kuzulama”
- Türkiye’de su ürünlerine genel bakış
- Bal arılarında hijyenik davranış
- Kanatlı hayvan beslenmesinde Karamuk’un (Berberis vulgaris L.) yem katkı maddesi olarak kullanımı
- Batı Karadeniz Bölgesi’nde kırsal alanda Sosyal Destek Projesi - Uygulamalarının bölge süt sığırcılığına etkileri

KASIM-ARALIK 2011
- Kurbana besi yapmanın ya da köylü olmanın bedeli
- Sığır eti maliyetinin ana unsurları ve Türkiye’de sığır eti üretimini artırmanın yolları
- Kurbanlıklar bu yıl elde kaldı, besiciler geçen yılı mumla aradı
- Kaliteli kaba yem üretiminde mekanizasyonun önemi
- Silolama tekniğinde sıklıkla kullandığımız deyim ve tanımlar
- Koyun ve keçilerde meme sağlığı ve süt kalitesine etkileri
- Keçilerde aşım yönetimi “Döl veriminin ilk durağı”
- Süt işleme teknolojileri açısından titrasyon asitliği ve süt yoğunluğu ilişkisi
- Su ürünleri ve sağlık etkileşimi
- Yerli gen kaynağı olarak Gerze (Hacı Kadı) Tavuğu