Sepete Ekle
Fiyat : 50,00 TL

İçindekileri

OCAK-ŞUBAT 2014
- Ülkemizin değerlerini ve güçlü yanlarını değerlendiremiyoruz
- Sektörün 2014 Yılından Beklentileri
- Doç. Dr. Ömer Tömek’den yatırımcılara öneriler
- Beraberce süt sığırcılığı projesi
- Üreticiden sorular
- Adi fiğ
- Kompost teknolojisi
- Sığır ayak hastalıklarının etiyoloji, tanı ve sağaltımı
- Delaval vms gönüllü robot sağım sistemi
- Koyun yetiştiriciliğinde bina ve bölmelerin planlanması
- Aktif olmayan genler
- Kışlatma döneminde gözlenen arı kayıpları ve nedenleri    59
- Tavukçulukta kullanılan saf ırklar ve hibritler

MART-NİSAN 2014
- Hastalıklardan ari işletme kurmak cesaret istiyor
- 2014 yılı neden uluslararası “Aile çiftçiliği yılı” ilan edildi?
- Sözleşmeli besicilik ve köy bakım merkezli hayvancılık kırmızı et sorununu çözer mi?
- Üreticiden sorular
- İneklere ve buzağılara özenle bakan robotif çiftlikler oostdam çiftliği
- Kılçıksız brom (bromus inermis leyss.)
- Biyogaz teknolojisi
- Koyunların kontrol altına alınması
- Bal arısı (Apis mellifera l.) Kolonilerinde varroa (Varroa destructor anderson&trueman) paraziti ile mücadelede organik asitlerin kullanımı
- Transgenik hayvanlar
MAYIS-HAZİRAN 2014
- Damızlık yetiştiren ülkelerin hayvancılığı gelişiyor, yetiştiricisi de para kazanıyor
- Hastalıklardan ari işletmelere ilave destek verilecek
- Süt üretimi 8.5 mil. tondan 18 mil. 223 bin tona çıktı
- Sürü yöneticisi istihdam eden işletmelere 5 bin TL çoban desteği verilecek
- Marmara ve Ege Bölgesi de şaptan ari hale getiriliyor
- Hayvancılığa 2014’te 3 Milyar TL destek ödenecek
- Hayvancılık sektöründeki yatırımcılar “TETA Zirvesi”nde bir araya geldi
- TALEN KECCİ süt keçiciliği işletmesi
- Üreticiden Sorular
- Kamışsı Yumak (Festuca arundinacea Schreb.)
- Paket Silaj Vakum Teknolojisi ve Vakumlu Tip Silaj Paketleme Makinesi
- Sığılarda Retikuyoperitonitis Travmatika (RPT) Hastalığı
- Bal Arısı Genomu ve Karyogramı

TEMMUZ-AĞUSTOS 2014
- Damızlık, kasaplık hayvan fiyatlarına ithalat olmadan müdahale edilmeli
- Doğu Friz Koyunu’ndan Tahirova Koyunu’na
- Üreticiden Sorular
- Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.)
- Silaj makinası seçiminde dikkat edilmesi gerekenler
- Çukurova Koşullarında Geliştirilen Farklı Genotipteki Süt Keçilerinin Beslenme Davranışlarının ve Adaptasyon Mekanizmalarının Karşılaştırılması
- Koyunların karayolu ile taşınması
- Tavukların evcilleşmesi ve tavuklarda genetik çalışmalar
- Kırklareli İzole Bölgesinde Yaşayan Trakya Arısı (Apis mellifera carnica) Kolonilerinden Elde Edilen Balların Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
- Su ürünlerinde kullanılan, gıda muhafaza ve işleme teknikleri