Türkiye VII. Yemeklik Mantar Kongresi

Sepete Ekle
Fiyat : 15,00 TL
Yazar :
ISPN : 978-975-8377-38-1
Boyut : 21.5x30
Sayfa : 152
Kağıt : 1. Hamur
Baskı : Siyah Beyaz / Ocak 2005
Kod No : 258

İçindekileri

- Ben ve Anılarda
  Mantar Yetiştiriciliğimiz
  Atila GÜNAY

- Antalya Tarım İl Müdürü Bedrullah
  Erçin’in Açılış Konuşması

BİLDİRİLER

- Korkuteli’de Mantar Üretim Sektörü,
  Sorunları ve Çözüm Önerileri
  Orhan ÖZÇATALBAŞ, Nadir EKER,
  Selim ÖZENALP

- Kocaeli ve Çevresinde Mantar Üretim
  Potansiyelinin Saptanması
  E. İclal ERKEL

- Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Mantar
  Yetiştiriciliği Konusunda Yapılan Çalışmalar
  Atila GÜNAY, Aysun PEKŞEN

- Mantar Üreticilerinin Örgütlenme Modelleri:
  Almanya Örneği
  Nilüfer Cengiz ESEN

- Besin Çözeltisinde Geliştirilen Mantar (Agaricus
  Bisporus) Miselinin Dane Misel Üretiminde
  Anakültür Olarak Kullanılması ve Elde Edilen
  Misellerin Mantarın Verim ve Kalitesine Etkisi
  Üzerine Bir Araştırma
  Şeref AKSU, S. Erol IŞIK

- Pleurotus eryngii (De Candolle: Fries) Quetlet
  Yetiştiriciliğinde Değişik Katkı Maddelerinin Verim
  ve Kaliteye Etkileri Üzerine Araştırmalar
  M. Ertuğrul İlbay

- Agaricus bitorquis (Quel.) Saccardo’te Misel
  Yaşının Vegetatif Misel ve Tohumluk Misel
  Gelişimine Etkisi
  Perihan GÜLER, Oğuz ARKAN, Caner YALÇIN

- Agaricus bisporus Alt Kültürlerinde
  Strain Deformasyonu
  Erbil KALMIŞ, Ali TANRISEVER

- Değişik Pleurotus Türlerinin Sıvı Kültürde Misel
  Üretimi Üzerinde Bir Araştırma
  M. Ertuğrul İlbay

- Bazı Tarımsal Artıkların Yenilebilir Mantarlardan
  Pleurotus sajor-caju Üretiminde Kullanım
  Olanaklarının Araştırılması
  Şeref AKSU, Erdinç UYSAL

- Pleurotus spp Yetiştiriciliğinde Yetiştirme
  Ortamının Değişik Miktar ve Şekillerde
  Paketlenmesinin Verime Etkisi Üzerine
  Bir Araştırma
  Mehmet ATMACA, M.Ertuğrul İLBAY

- Örtü Toprağı Olarak Farklı Torfların ve
  Değişik Dozlardaki Kalsiyum Klorür
  Kullanımının Mantarın Verim ve
  Kalitesine Etkisi
  Neslihan KILIÇ, Saadet BÜYÜKALACA,
  Hatıra TAŞKIN, Mehtap YILDIZ

- Coprinus comatus Müller’un
  Kültürel Özellikleri
  Oğuz ARKAN, Perihan GÜLER,
  Emine Günseli ÜREGEN

- Kültür Mantarında Bakteriyel Benek
  (Pseudomonas tolaasii) Hastalığının Biyolojik
  Kontrolünde Antagonistlerin Kritik
  Konsantrasyonlarının Saptanması
  Üzerinde Bir Çalışma
  Meltem GEZEN, Hatice ÖZAKTAN

- Coprinus comatus Müller’un
  Kültürel Özellikleri
  Oğuz ARKAN, Perihan GÜLER,
  Emine Günseli ÜREGEN

- Kültür Mantarında (Agaricus bisporus)
  Örümcek Ağı (Cladobotryum dendroides)
  Hastalığı Üzerinde Bir Biyolojik Savaş
  Araştırması
  Tayyar Bora, Üstün Ayaz, Hatice Özaktan,
  Emek Aslan, Mine Erdal

- Coprinus comatus Müller’un
  Kültürel Özellikleri
  Oğuz ARKAN, Perihan GÜLER,
  Emine Günseli ÜREGEN

- Kültür Mantarında Bakteriyel Benek
  (Pseudomonas tolaasii) Hastalığının Biyolojik
  Kontrolünde Antagonistlerin Kritik
  Konsantrasyonlarının Saptanması
  Üzerinde Bir Çalışma
  Meltem GEZEN, Hatice ÖZAKTAN

- Coprinus comatus Müller’un
  Kültürel Özellikleri
  Oğuz ARKAN, Perihan GÜLER,
  Emine Günseli ÜREGEN

- Kültür Mantarında (Agaricus bisporus)
  Örümcek Ağı (Cladobotryum dendroides)
  Hastalığı Üzerinde Bir Biyolojik Savaş
  Araştırması
  Tayyar Bora, Üstün Ayaz, Hatice Özaktan,
  Emek Aslan, Mine Erdal

- Kültürü Yapılan Bazı Egzotik ve
  Tıbbi Mantarlar
  M. Ertuğrul İLBAY, Mehmet ATMACA

- Kültür ve Yenebilir Doğa Mantarlarının
  Biyokimyasal Kompozisyonları ve
  Medikal Yönden Önemleri
  Necla ÇAĞLARIRMAK

- Yabani Agaricus bisporus Sporlarından Elde
  Edilen Misel Kültürlerinin Morfolojik
  Karakterizasyonu
  Erbil KALMIŞ, M. Halil SOLAK, Ali TANRISEVER

- Lentinula Edodes Yetiştiriciliğinde
  Trichoderma spp Enfeksiyonu ve
  Korunma Yöntemleri
  Neşe ERKİP, Kaya BOZTOK

- Mantar Kompostu Üretiminde
  Mekanizasyon Olanakları
  Neşe ERKİP, Kaya BOZTOK,
  R.Cengiz AKDENİZ

- Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinin
  Bazı Yenen ve Tıbbi Mantar Türleri
  Elif ÖZÇELİK, Gökçen ŞAHİN,
  Aysun PEKŞEN

- Korkuteli (Antalya) Yöresinde Kültür
  Mantarlarında Saptanan Zararlı Diptera
  Türleri ve Populasyon Durumlari
  Fedai ERLER, Mehmet VURUŞ

- Antalya İli Korkuteli İlçesi Kültür Mantarı
  Agaricus bisporus) Üretim Alanlarında
  Ortaya Çıkan Fitopatolojik Problemler ve
  Çözüm Önerileri
  Esin BASIM

- Antalya İli Korkuteli İlçesinde Kültür
  Mantarında (Agaricus bisporus) Tespit Edilen
  Fungal Patojen Mycogone perniciosa’nın Tanımı
  Esin BASIM, Mehmet İLKUÇAN