Örneklerle Hayvancılık Fizibilite Raporu ve Projeleri Hazırlama Tekniği

Sepete Ekle
Fiyat : 20,00 TL
Yazar : Prof.Dr.
Özel Şekerden
ISPN : 978-975-8377-90-9
Boyut : 15.5x21.5 cm
Sayfa : 200
Kağıt : Mat Kuşe
Baskı : Haziran 2013
Kod No : 305

İçindekileri

Bölüm I: Hayvancılık Fizibilite Raporu
Hazırlama, Değerlendirme
Fizibilite Analizi Nedir, Fizibilite Raporu Nasıl Hazırlanır
Hayvancılık Projelerinin Hazırlanması
Kesin Projede Yer Alacak Hususlar
Proje İle İlgili Genel Bilgiler
Proje Alanı Hakkında Bilgiler
Projenin Ayrıntılı Tanıtımı
Proje Unsurları
Proje Mühendisliği
Proje Giderleri (Masraflar)
Proje Gelirleri
Proje Finansmanı
Nakit Akım Analizi
Projenin Değerlendirilmesi

Bölüm II: Hayvancılık YatırımlarınaDevlet Teşvik Destekleri Ve Kredileri
Kosgeb Destekleri
Hayvancılık Kredileri
Hayvancılık Hibe Destekleri
Hibe Başvuruları
IPARD (Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali
Yardım Aracı” (IPA)
Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri
Tarımsal Danışmanlık Şirketi
Tarımsal Danışmanlık Alacak Tarımsal İşletmeler ve
Sorumlulukları
Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Verecek Kişi ve Kuruluşlar
ile Sorumlulukları
Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Verecek Kişi ve
Kuruluşların Denetlenmesi
Tarım Danışmanlığı
Uluslar Arası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Sınav Giriş ve Kayıt Sistemi (Utem)
Tarımsal Danışmanlık Sınavı
Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme
Ödemesi Yapılması Hakkında (Tebliğ No: 2012/41)
Tarımsal Danışmanlık Sertifikası
Tarımsal Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi
Proje Çalışmalarında Kullanılan Metotlar

Bölüm III: Örnek Süt Sığırcılığı Projesi
Elli Başlık Süt Sığırı Projesi
Türkiye Hayvan Varlığı ve Süt Üretimi
Proje İle İlgili Genel Bilgiler
Projenin Kalkınma Planlarıyla İlişkisi
Projenin Gerekçesi Ve Amacı
Projenin Ayrıntılı Tanıtımı
Teknik Bilgiler
İşletme Gider Ve Gelirleri
Projenin Finansmanı
Yatırım Tutarı
Bölüm IV: Örnek Sığır Besisi Projesi
Elli Başlık Sığır Besisi Projesi
Proje Özeti
Projenin Amacı ve Gerekçesi
Proje
Projenin Ömrü:
Projenin Faydaları
Proje Faaliyetleri
İşletme Giderleri
İşletme Dönem Gelirleri
Kalıntı Değer
Projenin Finansmanı
Mali Analiz

BÖLÜM V: Örnek arıcılık projesi
Mersin ili bal üretimi, işleme ve paketleme tesisi projesi
Proje özeti 
Projenin gerekçesi ve kapsamı
Projenin amacı 
Projenin amaç ve önceliklerine uygunluğu 
Yörenin görülen ihtiyaç tespiti  
Arıcılığın kalkınma planlarıyla ilişkisi  
İlin genel karekteristik özellikleri   
Sektöre ilişkin ileriye yönelik beklentiler    
Pazarlama yaklaşımı, ürün satış fiyatı ve satış proğramı    
Yer seçimi ve çevresel etkileri   
Kapasite seçimi ve üretim proğramının hazırlanması    
Organizasyon ve insan kaynakları   
Yatırım tutarı   

BÖLÜM VI: Örnek kanatlı projesi 
Et üretimi  
Beşbin kapasiteli broiler yetiştiriciliği  
Yumurta üretimi  
Onbin kapasiteli yumurta tavukçuluğu 

BÖLÜM VII: Örnek koyunculuk projesi  
Konya yöresinde yetiştirilen koyunlardaet üretiminin artırılması  
Proje özeti  
Projenin önemi ve amacı  
Proje alanı hakkında genel bilgiler    
Materyal ve yöntem  
Çalışma programı   
Projenin maliyet hesabı   

BÖLÜM VIII: Örnek keçicilik projeleri  
Hatay ili yayladağ ilçesi süt keçiciliğinin geliştirilmesi  
Proje özeti   
Projenin genel tanımı   
Projenin amacı   
Projenin son 5 yıllık kalkınma planı ile ilişkisi  
Projenin ayrıntılı  tanımı  
Projenin uygulama alanı ile ilgili bilgiler   
Projenin uygulanması  ve materyal hakkında bilgiler   
Çalışma programı   
Maliyet hesabı