Bağcılık El Kitabı

Sepete Ekle
Fiyat : 12,50 TL
Yazar : Prof. Dr. İbrahim Uzun
ISPN : 978-975-8377-33-6
Boyut : 15.5x21.5
Sayfa : 160
Kağıt : Avrupa Kuşe
Baskı : Renkli / Nisan 2015
Kod No : 253

İçindekileri

1. ASMANIN YAPISI

1.1. Kök
1.2. Gövde
1.3. Sürgün
1.4. Yaprak
1.5. Göz (Tomurcuk)
1.6. Çiçek
1.7. Meyve

2. ÜZÜM ÇEŞİTLERİ

2.1. Üzüm çeşitlerinin kısa özellikleri
2.2. Ticari öneme sahip yeni üzüm çeşitleri

3. ASMA ANAÇLARI

3.1. Rupestris du lot
3.2. 99R
3.3. 110R
3.4. 1103P
3.5. 140 Ru
3.6. 420A
3.7. 5BB
3.8. 41B
3.9. Fercal

4. ASMANIN İKLİM İSTEKLERİ

4.1. Sıcaklık
4.2. Yağış

5. ASMANIN TOPRAK İSTEKLERİ

5.1. Toprak özellikleri
5.2. Toprak tipleri

6. ASMANIN YILLIK SEYRİ

6.1. Asmanın fenolojik evreleri
6.1.1. Ağlama
6.1.2. Uyanma
6.1.3. Ben düşme
6.1.4. Olgunlaşma (Hasat)
6.1.5. Yaprak dökümü

7. BAĞ TESİSİ

7.1. Yer seçimi
7.2. Arazi hazırlığı
7.3. Dikim aralıkları
7.4. Dikim şekilleri
7.5. İşaretleme
7.6. Dikim

8. GENÇ BAĞLARIN BAKIMI

9. BAĞLARDA TOPRAK İŞLEME

9.1. Toprak işleme zamanları
9.2. Toprak işleme şekilleri

10. BAĞCILIKTA BUDAMA

10.1. Kış Budaması
10.2.Yaz Budaması
10.2.1. Uç alma
10.2.2. Yaprak alma
10.2.3. Bilezik alma
10.2.4. Salkım seyreltmesi
10.2.5. Tane seyreltmesi
10.2.6. Sülük seyreltmesi

11. BAĞLARIN GÜBRELENMESİ

11.1 Bağların değişik dönemlerde
        gübrelenmesi
11.1. Tesis gübrelemesi
11.1.2. Genç bağların gübrelemesi
11.1.3. Verimli bağların gübrelenmesi
11.2. Asmaların ihtiyaç duyduğu
         besin maddeleri
11.2.1. Azot
11.2.2. Fosfor
11.2.3. Potasyum
11.2.4. Demir
11.2.5. Magnezyum
11.2.6. Çinko
12.2.7. Mangan
12.2.8. Bor
12.2.9. Toprak ve yapraktaki
            bitki besin maddelerinin analizi
12. BAĞLARDA SULAMA

13. BAĞ HASTALIKLARI

13.1. Külleme
13.2. Mildiyö
13.3. Ölükol
13.4. Kurşuni küf
13.5. Eutypa
13.6. Antraknoz
13.7. Kav
13.8. Asma kök uru14. BAĞ ZARARLILARI

14.1. Filoksera
14.2. Salkım güvesi
14.3. Unlu bit
14.4. Emici böcekler
14.5. Maymuncuk
14.6. Bağ uyuzu
14.7. Thrips
14.8. Nematod

15. FİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR

15.1. Tomurcuk ve salkım iskeleti çürüklüğü
15.2. Genç asmaların kuruması

16. BAĞLARDA YABANCI OTLAR

16.1. Çıkış öncesi kullanılan herbisitler
16.2. Çıkış sonrası kullanılan herbisitler

17. BAĞLARDA BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ
       MADDE KULLANIMI

17.1. Tane tutumunu arttırmak
17.2. Taneyi irileştirmek
17.3. Olgunlaşmayı düzenlemek
17.4. Tane ve salkım seyreltmek
17.5. Tanelerde buruşmayı önlemek
17.6. Hasattan sonra tane
         dökülmesini önlemek
17.7. Çeliklerde köklenmeyi arttırmak

18. ASMALARA ŞEKİL VERİLMESİ
      (TERBİYE)

18.1. Dayanaklar
18.1.1. Ahşap dayanaklar
18.1.2. Beton dayanaklar
18.2. Terbiye sistemleri
18.2.1. Kısa ve orta budamaya
            uygun terbiye sistemleri
18.2.1.1. Goble sistemi
18.2.1.2. Çift kollu kordon sistemi
18.2.1.3. Cazenave sistemi
18.2.2. Uzun budamaya uygun sistemler
18.2.2.1. Kaliforniya (duvar) sistemi
18.2.2.2. Avustralya (telli goble) sistemi
18.2.2.3. Çift T sistemi
18.2.2.4. Büyük T sistemi
18.2.2.5. Guyot sistemi
18.2.3. Diğer sistemler

19. BAĞCILIKTA ÇOĞALTMA YÖNTEMLERİ

19.1. Generatif (çekirdekle) çoğaltma
19.2. Vegetatif (çubukla) çoğaltma
19.2.1. Daldırma ile çoğaltma
19.2.1.1. Adi daldırma
19.2.1.2. Hendek daldırma
19.2.2. Çelikle çoğaltma
19.2.2.1. Adi çelik
19.2.2.2. Ökçeli ve dipcikli çelik
19.2.2.3. Yeşil çelik
19.2.2.4. Tek gözlü çelik
19.2.3. Aşı ile çoğaltma
19.2.3.1. Bağda yapılan aşılar
19.2.3.1.1. Yarma aşı
19.2.3.1.2. Kakma aşı
19.2.3.1.3. Yongalı göz aşısı
19.2.3.2. Masa başında yapılan aşılar
19.2.3.2.1. Çeliklerin hazırlanması
19.2.3.2.2. Aşılanması
19.2.3.2.3. Parafinleme
19.2.3.2.4. Katlama
19.2.3.2.5. Çimlendirme (aşı kaynaştırma)
19.2.3.2.6. Köklendirme

20. ÜZÜMLERİN KURUTULMASI

20.1. Bandırmada kullanılan çözelti ve gereçler
20.2. Sergi yerleri
20.2.1. Yer sergiler
20.2.2. Yüksek sistem sergiler

21. SOFRALIK ÜZÜMLERİN DEPOLANMASI

22. SERADA ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ

22.1. Sera tipi
22.2. Çeşitler
22.3. Yetiştirme tekniği

KAYNAKLAR