Hıyar Yetiştiriciliği

Sepete Ekle
Fiyat : 20,00 TL
Yazar : Zir.Yük.Müh.
Hüsnü Çınar Aybak
Zir.Yük.Müh.
Himmet Kaygısız
ISPN : 978-975-8377-34-3
Boyut : 15.5x21.5
Sayfa : 184
Kağıt : Avrupa Kuşe
Baskı : Renkli / Haziran 2004
Kod No : 254

İçindekileri

- TANIMI
- HIYARLARIN SINIFLANDIRILMASI VE
  PARAMETRELER
A) SOFRALIK HIYARLAR
B) TURŞULUK HIYARLAR
- BESİN VE SAĞLIK DEĞERİ
- TÜRKİYE’DE HIYAR ÜRETİMİ VE İHRACATI
- İHRACAT
- DÜNYA HIYAR ÜRETİMİ
- HIYAR ÇEŞİTLERİ
- KIŞLIK TİPLER
- YAZLIK ÇEŞİTLER
- SONBAHAR VE İLKBAHAR ÇEŞİTLERİ
- BİTKİSEL KARAKTERLER
- KÖK VE BİTKİ YAPISI
- YAPRAK
- ÇİÇEK
- MEYVE
- TOHUM
- HIYARLARIN TOPRAK İSTEKLERİ
- HIYARIN SU İSTEĞİ
- HIYARIN İKLİM İSTEĞİ
- MÜNAVEBE (ROTASYON)
- FİDE YETİŞTİRİCİLİĞİ
- AŞILI HIYAR FİDESİ 55
- DİKİM ÖNCESİ SERA HAZIRLIĞI
- DİKİM
- BAKIM İŞLERİ
- ÇAPA, BOĞAZ DOLDURMA, ASKIYA ALMA
- Serada Askıya Alma
- BUDAMA
1- Yaprak Budaması
2- Sürgün (Koltuk) Budaması
3- Uç Alma
4- Sülük Alma
5- Erkek Çiçekleri Toplama
6- Kalitesiz Meyveleri Toplama
- Serada Sonbahar Yetiştiriciliğinde Budama
- Serada İlkbahar Yetiştiriciliğinde Budama
- Serada Tek Ekim Yetiştiriciliğinde Budama
- SULAMA
- Çukur Açma Yöntemi
- HIYARIN BESİN MADDE İSTEĞİ VE GÜBRELEME
- SOFRALIK HIYARLARDA MAKRO VE MİKRO
  ELEMENTLERİN UYGUN SINIRLARI
- KRİTİK VE AŞIRI (TOKSİSİTE) SEVİYELERİ
- BESİN MADDESİ NOKSANLIKLARI
- Azot Noksanlığı
- Fosfor Noksanlığı
- Potasyum Noksanlığı
- Kalsiyum Noksanlığı
- Magnezyum Noksanlığı
- Demir Noksanlığı
- Mangan Noksanlığı
- Bakır Noksanlığı
- Çinko Noksanlığı
- Bor Noksanlığı
- Azot Fazlalığı
- BESİN MADDESİ NOKSANLIKLARINDA
  KULLANILACAK GÜBRELER
- GÜBRELEME
- BESİN MADDESİ İHTİYACI
- GÜBRE FORMÜLASYONU VE MİKTARI
- TEMEL GÜBRELEME
- ÜST GÜBRELEME
- TOPRAKSIZ TARIM
- YAPRAK GÜBRELEMESİ
- AÇIK TARLADA GÜBRELEME
- TOPRAK ANALİZİ
- YAPRAK ANALİZİ
- MALÇLAMA
- SERALARDA PASİF ISITMA SİSTEMLERİ
- ALÇAK PLASTİK TÜNELLER
- ISI PERDELERİ
- SU ŞİLTELERİ (SU YASTIKLARI)
- YAĞMURLAMA
- SERA İKLİMİNİN AYARLANMASI
- SERALARDA HASTALIK VE ZARARLILARA
  KARŞI KORUYUCU ÖNLEMLER
- HASAT
- DEPOLAMA, AMBALAJLAMA
- VERİM
- PARAZİTİK OLMAYAN ARAZLAR
1- KONUYA GİRİŞ
2- ARAZLARIN TANIMLARI
2a- KÖTÜ İKLİM KOŞULLARI
2b- FİTOTOKSİK SEBEPLER
2c- FİZYOLOJİK NEDENLER
2d- GENETİK SEBEPLER
2e- DİĞER SEBEPLER
- TURŞULUK HIYAR YETİŞTİRİCİLİĞİ
- ÇİÇEK YAPISI
- İKLİM
- TOPRAK
- TOHUM VE BİTKİ SIKLIĞI
- TURŞULUK HIYAR ÇEŞİTLERİNDE
   ARANAN ÖZELLİKLER
- YETİŞTİRİCİLİK
- SULAMA
- GÜBRELEME
- YAPRAKTAN GÜBRELEME
- TOZLAŞMA
- HASTALIK, ZARARLI VE
  YABANCIOTLARIN KONTROLÜ
- ZARARLILAR
- HASTALIKLAR
- BAZI GENEL PROBLEMLER
- SARARMA VE AZ GELİŞME
- SOLGUNLUK VE KURUMA
- YAPRAK YÜZEYİNDEKİ KURUMALAR
- BİTKİ YALNIZCA ERKEK ÇİÇEK VERİYORSA
- KÜÇÜK MEYVENİN SARARIP DÜŞMESİ
   (İğleme)
- MEYVEDE ŞEKİL BOZUKLUĞU
- HASAT
- HIYARIN ZİRAİ MÜCADELE SORUNLARI
1. KONUYA GİRİŞ
2. SORUNLARA TOPLU BİR BAKIŞ
3. a- Mantari Hastalıklar
a.1- Kök ve Saçak Hastalıkları
a.2- Topraküstü Hastalıkları
       (Yaprak, Çiçek, Meyve, Gövde, Dal...)
b- Bakteriyel Hastalık Etmenleri
b.1- Kökboğazı ve Gövde Hastalıkları
c- Nematod Kaynaklı Etmenler
c.1- Saçak ve Köklerde
d- Zararlı Böcek Sorunları
d.1- Toprakaltı Zararlıları
d.2- Topraküstü Zararlıları
e- Virüs ve Benzeri Hastalıkları
e.1- Tamamı Topraküstü Organlarda
       (Özellikle Yaprak, Çiçek ve Meyveler)
3. SORUNLARIN ÖZEL TANIMLARI
3.1. Mantari Hastalıklar
3.1.a- Fide Dönemi Hastalıkları
a.1- Pythium spp. ve Phytophtora spp.
a.2- Rhizoctonia solani
a.3- Phomopsis sclerotiodes
3.1.b- Toprakaltı Kaynaklı Diğer Sorunlar
3.1.c- Toprak Kaynaklı
         Hastalıkların Genel Kontrolleri
A- Toprak Solarizasyonu
B- Toprak İlaçlaması
3.1.d- Bitki Döneminde
         Topraküstü Hastalıklar
d.1- Pseudoperenospora cubensis
       (Yalancı mildiyö)
d.2- Külleme Hastalıkları
       (Erysiphe sp. ve Sphaerotheca sp.)
d.3- Kurşuni Küf (Botrytis cinerea)
d.4- Sclerotinia sclerotiorum
       (Beyaz Küf veya Pamucak)
d.5- Cladosporium cucumerinum
       (Uyuz, Gummosis...)
d.6- Çeşitli Yaprak Leke Hastalıkları
3.2- Bakteriyel Hastalıklar
3.2/a- Pseudomonas lachrymans
          (Köşeli Leke Hastalığı)
3.2./b- Erwinia tracheiphila
           (Bakteriyel Solgunluk)
3.3. NEMATOD’LAR
4. ZARARLI BÖCEKLER
4.a- Toprakaltı Zararlıları
a.1- Tırpan Kurdu
       (veya Bozkurt) (Agrotis spp.)
a.2- Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa)
4.b- Topraküstü Zararlıları
b.1- Yaprak Bitleri (Aphis spp.)
b.2- Beyaz Sinek (Bemisia tabaci)
b.3. Empoaska (Yeşil Böcek)
       (Empoasca spp.) Yaprak Pireleri
b.4- Tripsler (Thrips spp.)
b.5- Diğer Sokucu - Emici Zararlılar
b.6- Yaprak Galeri Sinekleri
       (Liriomyza spp.)
b.7- Kırmızı Örümcekler
       (Fam. Tetranychidae)
b.8- Saman Akarları
       (Fam. Tarsonemidae)
5- VİRÜS HASTALIKLARI
5.a- Hıyar Kültürlerinde Önemli
       Virüs Sorunlarından Örnekler
6- İLAÇLI MÜCADELEDE TEMEL PRENSİPLER
6.a- Doz Kavramı
6.b- Yaprakaltı İlaçlaması
6.c- Zamanlama
6.d- İlaç Karışımları
6.e- Sera Şartlarında Hıyar Yetiştiriciliğinde
       İlaçlama Sayısını Azaltacak
       Olan Kültürel Tedbirler
- HIYAR STANDARTLARI
1. AVRUPA BİRLİĞİ (AB) STANDARTLARI
2. TÜRK STANDARTLARI
3. PİYASAYA ARZ
4. NUMUNE ALMA VE MUAYENELER
5. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
6. TÜRK STANDARTLARININ
    UYGULANMASI HAKKINDA
-    TÜZÜK HÜKÜMLERİNE GÖRE
      YAPILACAK İŞLEM
-    KAYNAKLAR