Yemeklik Baklagiller

Sepete Ekle
Fiyat : 20,00 TL
Yazar : Doç. Dr. Saim Özdemir
ISPN : 978-975-8377-01-8
Boyut : 15.5x21.5
Sayfa : 144
Kağıt : Kuşe
Baskı : Renkli / Şubat 2002
Kod No : 239

İçindekileri

Giriş

- Yemeklik Tane Baklagillerin Önemi
- Baklagillerin Ekim Nöbetindeki Önemi
- Baklagillerde Biyolojik Azot Fiksasyonu
- Nodullerin Oluşumu
- Enfeksiyon Öncesi Devre
- Enfeksiyon Dönemi
- Bakteroid Dönemi
- Nodul Şekilleri
- Nodullerin Fonksiyonu
- Aktif ve Aktif Olmayan Noduller
- Baklagillerin Rhizobium Bakterileri ile Aşılanması
- İnokulasyon Tekniği ve Dikkat Edilmesi Gereken
   Hususlar
- Nodulasyon ve Azot Fiksasyonunu Etkileyen
  Faktörler
- Yemeklik Tane Baklagillerin Sistematik
   Sınıflandırılması

1. FASULYE (Phaseolus vulgaris L.)

- Ekonomik Önemi
- Fasulyenin Kullanımı
- Fasulyenin Orijini ve Tarihçesi
- Fasulyenin Sınıflandırılması
- Fasulyenin Morfolojisi
- Fasulyenin Kültürü
- İklim İstekleri ve Ekim Zamanı
- Toprak İstekleri
- Ekim Nöbeti
- Tohum ve Ekim
- Bitki Besin Maddeleri Gereksinimi ve Gübreleme
- Bakteri Aşılama ve Azot Fiksasyonu
- Su Gereksinimi ve Sulama
- Yabancıot Kontrolü
- Hasat ve Harman
- Verimi Sınırlandıran Faktörler
- Fasulyenin Hastalık ve Zararlıları
- Mantar Hastalıkları
- Bakteri Hastalıkları
- Virüs Hastalıkları
- Zararlılar

2. NOHUT (Cicer arietinum L.)

- Ekonomik Önemi
- Nohutun Kullanımı
- Nohutun Orijini ve Tarihçesi
- Nohutun Sınıflandırılması
- Nohutun Morfolojisi
- Nohutun Kültürü
- İklim İstekleri ve Ekim Zamanı
- Toprak İstekleri
- Ekim Nöbeti
- Tohum ve Ekim
- Bitki Besin Maddeleri Gereksinimi ve
   Gübreleme
- Bakteri Aşılama ve Azot Fiksasyonu
- Su Gereksinimi ve Sulama
- Yabancıot Kontrolu
- Hasat ve Harman
- Verimi Sınırlandıran Faktörler
- Nohutun Hastalık ve Zararlıları
- Mantar Hastalıkları
- Bakteri Hastalıkları
- Virüs Hastalıklar
- Zararlılar

3. MERCİMEK (Lens culinaris Medic.)


- Ekonomik Önemi
- Mercimeğin Kullanımı
- Mercimeğin Orijini ve Tarihçesi
- Mercimeğin Sınıflandırılması
- Mercimeğin Morfolojisi
- Mercimeğin Kültürü
- İklim İstekleri ve Ekim Zamanı
- Toprak İstekleri
- Ekim Nöbeti
- Tohum ve Ekim
- Bitki Besin Maddeleri Gereksinimi ve Gübreleme
- Bakteri Aşılama ve Azot Fiksasyonu
- Su Gereksinimi ve Sulama
- Yabancıot Kontrolu
- Hasat ve Harman
- Verimi Sınırlandıran Faktörler
- Mercimeğin Hastalık ve Zararlıları
- Mantar Hastalıkları
- Bakteri Hastalıkları
- Virüs Hastalıkları
- Zararlılar

4. BAKLA (Vicia faba L.)

- Ekonomik Önemi

- Baklanın Kullanımı
- Baklanın Orijini ve Tarihçesi
- Baklanın Sınıflandırılması
- Baklanın Morfolojisi
- Baklanın Kültürü
- İklim İstekleri ve Ekim Zamanı
- Toprak İstekleri
- Ekim Nöbeti
- Tohum ve Ekim
- Bitki Besin Maddeleri Gereksinimi ve
   Gübreleme
- Bakteri Aşılama ve Azot Fiksasyonu
- Su Gereksinimi ve Sulama
- Yabancıot Kontrolü
- Hasat
- Verimi Sınırlandıran Faktörle
- Baklanın Hastalık ve Zararlıları
- Mantar Hastalıkları
- Bakteri Hastalıkları
- Virüs Hastalıkları
- Zararlılar

5. BEZELYE (Pisum sativum L.)


- Ekonomik Önemi
- Bezelyenin Kullanımı
- Bezelyenin Orijini ve Tarihçesi
- Bezelyenin Sınıflandırılması
- Bezelyenin Morfolojisi
- Bezelyenin Kültürü
- İklim İstekleri ve Ekim Zamanı
- Toprak İstekleri
- Tohum ve Ekim
- Bitki Besin Maddeleri Gereksinimi ve Gübreleme
- Bakteri Aşılama ve Azot Fiksasyonu
- Su Gereksinimi ve Sulama
- Yabancıot Kontrolü
- Hasat ve Harman
- Verimi Sınırlandıran Faktörler
- Bezelyenin Hastalık ve Zararlıları
- Mantar Hastalıkları
- Bakteri Hastalıkları
- Virüs Hastalıkları
- Zararlılar

6. BÖRÜLCE (Vigna unguiculata (L.) Walp.)


- Ekonomik Önemi
- Börülcenin Kullanımı
- Börülcenin Orijini ve Tarihçesi
- Börülcenin Sınıflandırılması
- Börülcenin Morfolojisi
- İklim İstekleri ve Ekim Zamanı
- Toprak İstekleri
- Tohum ve Ekim
- Bitki Besin Maddeleri Gereksinimi ve
  Gübreleme
- Bakteri Aşılama ve Azot Fiksasyonu
- Bitki Su Gereksinimi ve Sulama
- Yabancıot Kontrolü
- Hasat
- Börülcenin Hastalık ve Zararlıları
- Mantar Hastalıkları
- Bakteri Hastalıkları
- Virüs Hastalıkları
- Börülce Zararlıları