Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavı Hazırlık Kitabı

Sepete Ekle
Fiyat : 56,00 TL
Yazar : Prof. Dr. Emin ONAN
Prof. Dr. Necip TOSUN
ISPN : 978-975-8377-95-4
Boyut : 21,5x29 CM
Sayfa : 208
Kağıt : 70 gr. Enzo Krem
Baskı : Siyah/Beyaz / Temmuz 2020
Kod No : 312

İçindekileri

Önsöz

 

1. BÖLÜM: Bitki Koruma Ürünleri Hakkında Mevzuat

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik

Bitki Koruma Üru¨nlerinin Toptan Ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik

Bitki Koruma Üru¨nlerinin Önerilmesi, Uygulanması Ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik

Bitki Koruma Üru¨nlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

Bitki Koruma Üru¨nlerinin Toptan Ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik

Zirai Mu¨cadele Alet Ve Makineleri Hakkında Yönetmelik

Zirai Mu¨cadele İlaçları Prospektu¨s Yönergesi

Zirai Mücadele İlaçlarının Toksikolojik Sınıflandırılmasına Ait Yönerge

Tu¨rkiye’de İmal Veya İthal Edilen Zirai Mu¨cadele İlaçlarının Fiyatlarında Uygulanacak Esasları

Zirai Mu¨cadele İlaç Fiyatlarının Su¨rşarjına Ait Esaslar

Reçeteli Satış Zorunluluğu Bulunmayan Bitki Koruma Üru¨nleri

2. BÖLÜM: Bitki Koruma Ürünlerinin Çevreye Veİnsan Sağlığına Etkileri Ve Korunma Yolları

3. BÖLÜM: Bitki Koruma Ürünleri İle İlgili Temel Bilgiler

Bitki Koruma Üru¨nlerinin Yapısı

Bitki Koruma Üru¨nlerinin Kontrol Ettiği Etmene Göre Sınıflandırılması

Bitki Koruma Üru¨nu¨ Gruplarına Göre Etiketlerin Zemin Renkleri

Bitki Koruma Üru¨nlerinin Karışabilirlikleri

Karışım Testi (Kavanoz Testi)

Bitki Koruma Üru¨nlerinin Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bitki Koruma Üru¨nlerinin Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

İlaçların Depolanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Pestisitlerde Doz

Pestisitlerde Letal Doz

Pestisitlerde Fitotoksisite

Pestisitlerde Zehirlilik Sınıfları

İlaçların Toksikolojik Sınıf İşaretleri

Etki Mekanizmalarına Göre Fungisitler

Çok Yer Engelleyici (Koruyucu) Fungisitler

Fungisitlere Dayanıklılık

Dayanıklılık Mekanizması

İnsektisitlerin Sınıflandırılması

İnsektisitlere Dayanıklılık

Herbisitlere Dayanıklılık

Herbisitlere Dayanıklılık Nasıl Oluşur?

Herbisitlere Karşı Dayanıklılık Yönetimi

Bordo Bulamacı

Bitki Koruma Üru¨nlerinin Genel Etki Mekanizmaları

Reçeteli Satış Zorunluluğu Bulunmayan Bitki Koruma Üru¨nleri

Ruhsatli Biyolojik Mu¨cadele Etmenleri

4. BÖLÜM: Bitki Hastalıkları İle İlgili Temel Bilgiler

a. Meyve Hastalıkları

b. Bağ Hastalıkları

c. Sebze Hastalıkları

d. Tarla Bitkileri Hastalıkları

5. BÖLÜM: Bitki Zararlıları İle İlgili Temel Bilgiler

a. Bitkilerin Toprak Üstu¨ Kısımlarında Göru¨len Zararlılar

b. Bitkilerin Toprak Altı Kısımlarında Göru¨len Zararlılar

c. Genel Zararlılar

d. Ambar Zararlıları

e. Meyve Zararlıları

f. Bağ Zararlıları

g. Sebze Zararlıları

h. Tarla Bitkileri Zararlıları

6. BÖLÜM: Yabancı Otlar İle İlgili Temel Bilgiler

7. BÖLÜ M: Entegre Zararlı Yönetimi Ve Önemli Tarım Ürünlerinde Entegre Mücadele

Teknik Talimatları İle İlgili Temel Bilgiler

8. BÖLÜM: Organik Tarım İle İlgili Temel Bilgiler

9. BÖLÜM: Tahmin Uyarı İle İlgili Temel Bilgiler

10. BÖLÜM: Kısa-Kısa Önemli Özet Bilgiler, Tanımlar.

11. BÖLÜM: Konular İle İlgili Genel Sorular

Kaynaklar