Sera İklimlendirme Tekniği

Sepete Ekle
Fiyat : 28,00 TL
Yazar : Doç. Dr. Hüseyin Öztürk
ISPN : 978-975-8377-64-0
Boyut : 21.5x30
Sayfa : 320
Kağıt : 1. Hamur
Baskı : Siyah Beyaz / Haziran 2008
Kod No : 282

İçindekileri

1 PSİKROMETRİ 
- Kuru ve Nemli Havanın Bileşimi 
- Standart Atmosfer 
- İdeal Gaz Yasası 
- Dalton Yasası 
- Psikrometrik Özellikler 
- Mutlak Nem 
- Bağıl Nem 
- Doyma Derecesi 
- Özgül Hacim 
- Sıcaklık 
- Kuru Termometre Sıcaklığı 
- Yaş Termometre Sıcaklığı 
- Çiğlenme Sıcaklığı 
- Entalpi 
- Psikrometrik Diyagram 
- Psikrometrik İşlemler 
- Duyulur Isıtma 
- Duyulur Soğutma 
- Nem Alarak Soğutma 
- Isıtma ve Nemlendirme 
- Buharlaştırmalı serinletme 
-  Adyabatik Karıştırma

2 SERA YAPILARI 

- Sera Tanımı ve Sınıflandırma 
- Cam Seralar 
- Geniş Bölme Cam Sera 
- Venlo Tip Cam Sera 
- Plastik Seralar 
- Tünel Sera 
- Beşik Çatılı Sera 
- Yay Çatılı Sera

3 SERALARIN YAPISAL VE
   İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ 

- Sera Yapısının Amacı 
- Tasarım Yükleri 
- Ölü Yük 
- Tesis Yükü 
- Ürün Yükü 
- Kar Yükü 
- Rüzgar Yükü 
- Deprem Yükü 
- Seralar İçin En Düşük Tasarım Yükü 
- Sera Yapılarının Tasarımı 
- Temel ve Temel Atma 
- Zemin 
- Tasarım Malzemeleri 
- Sera Örtü Malzemeleri 
- Cam 
- Akrilik 
- Polietilen Film 
- Polikarbonat 
- Fiberglas Katkılı Polyester 
- Sera Boyutları 
- Sera Yüksekliği 
- Çatı Eğim Açısı 
- Sera Genişliği 
- Seranın İşlevsel Özellikleri 
- Işınım Geçirgenliği 
- Seranın Yönlendirilmesi 
- Sera Örtüsü Üzerinde Yoğuşma 
- Sera Örtüsünün Kirliliği 
- Havalandırma 
- Çatı ve Yan Kenarlardaki
  Havalandırma Açıklıkları 
- Havalandırma Açıklarının Özellikleri

4 SERA TASARIMI
 
- İklimin Sera Tasarımına Etkisi 
- İç Ortam İklim Gereksinimleri 
- Sera Yapısının Tasarımı 
- Tek Bölme Seralar 
- Çok Bölmeli Blok Seralar 
- Sera İçin Yer Seçimi 
- Sera Planlaması 
- Yer Planı 
- Yönetim Binası ve Depolar 
- İç Ortam Planı 
- Diğer Sistemler 
- Elektrik Sistemi 
- Sulama Sistemi 
- Yakıt Sistemi 
- Sera Tasarımına İlişkin Öneriler

5 SERA İKLİM ETMENLERİ 
- Işık ve Işınım 
- Işığın Bitki Gelişimine Etkisi 
- Fotosentez İçin Etkin Işınım 
- Işınım Spektrumunu Bitki Gelişimine Etkisi 
- Bitki Gelişimi İçin Işınım Enerjisi 
- Fotoperiyodik Tepki 
- Canlı Kalma 
- Gelişmeyi Sürdürme 
- Çoğalma 
- Yapay Aydınlatma 
- Yetiştirme Odaları 
- Fotoperiyodizm 
- Sıcaklık 
- Bitki Sıcaklığı 
- Hava Sıcaklığı 
- Toprak Sıcaklığı 
- Bağıl Nem 
- Karbondioksit 
- Hava Hareketi 
- Kirletici Etmenler 
- İklim Etmenlerinin Ölçülmesi 
- Işık ve Işınım Ölçümü 
- Sıcaklık Ölçümü 
- Bağıl Nem Ölçümü 
- Karbondioksit Ölçümü 
- Hava Hızı Ölçümü

6 SERA İKLİMİ VE ÖZELLİKLERİ 
- Sera İklimi 
- Sera İkliminin Özellikleri 
- Sera İkliminin Modellenmesi 
- Modelleme Tekniği ve Simülasyon 
- Modelleme Tekniği 
- Sera İkliminin Simülasyonu 
- Sera Ortamında Gerçekleşen Fiziksel İşlemler 
- Işınım Değişimi 
- Havalandırma İle Enerji ve Kütle Değişimi 
- Transpirasyon 
- Sera Örtüsü ve Hava Arasındaki Değişim 
- Isıtma Sistemi ve Hava Arasındaki Değişim 
- Toprakla Olan Değişim ve Taşınım 
- Dinamik Model 
- Sera İklimi ve Bitki Gelişimine İlişkin Öneriler

7 SERADA ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ 
- Serada Enerji Dengesi 
- Serada Güneş Işınımından Isı Kazanılması 
- Serada Isı Kayıpları 
- Havalandırma İle Isı Taşınımı 
    * Hava Akımı Hızı 
    * Duyulur Isı Transferi 
    * Gizli Isı Transferi 
    * Bowen Oranı 
- Isıl Işınım Değişimi 
- Hava Değişim Oranı 
- Birim Alan İçin Havalandırma Oranı 
- İndikatör Gaz Yöntemi 
    * Statik Yöntem 
    * Dinamik Yöntem 
    * İndikatör Gaz Seçimi 
    * Yapılan Ölçümler 
    * Azotoksit Gazıyla Havalandırma
      Oranının Belirlenmesi 
- Enerji Dengesi Yöntemi 
    * Serada Duyulur ve Gizli Isı Dengesi 
    * Enerji Dengesindeki Isı
      Değerlerinin Belirlenmesi 
    * Havalandırma Modelleri 
- Havalandırma Oranının Hesaplanması 
- Enerji Dengesi Eşitliği 
- Serada Kütle Dengesi 
- Sera İç Ortamında Taşınım ve
  İletimle Kütle Transferi 
- Serada Havalandırma İle Kütle Transferi 
- Isı ve Kütle Transferi İçin Değerlerin Seçimi 
- İç Ortam Tasarım Koşulları 
- Dış Ortam Tasarım Koşulları 
- Örtü Malzemesinin Özellikleri 
- Toplam Güneş Işınımı Geçirgenliği 
- Isıl Işınım Geçirgenliği 
- Toplam Isı Kaybı Katsayısı

8 SERADA ISI GEREKSİNİMİNİN
   BELİRLENMESİ 
- Serada Isı Kayıplarının Belirlenmesi 
- Serada İletimle Gerçekleşen Isı Kayıpları 
- Serada Toplam Isı Kaybının Belirlenmesi 
- Serada Isı Gereksinimi 
- Sera Isıtma İçin Gerekli Yakıt
  Miktarının Belirlenmesi 
- Sera Isıtma İçin Yakıt Seçimi

9 SERA ISITMA SİSTEMLERİ 
- Geleneksel Isıtma Sistemleri 
- Merkezi Isıtma Sistemleri 
- Kazan 
- Kazan Tipleri 
- Kazan Verimini Etkileyen Faktörler 
- Brülör 
- Sıvı Yakıt Brülörü 
- Gaz Yakıt Brülörü 
- Merkezi Isıtma Uygulamaları 
- Bölgesel Isıtma Sistemleri 
- Isıtma Üniteleri 
- Isı Transferine Göre Sera Isıtma Sistemleri 
- Taşınımla Isı Transferi Olan Isıtma Sistemleri 
- Hava Isıtma Sistemleri 
- İletimle Isı Transferi Olan Isıtma Sistemleri 
- Işınımla Isı Transferi Olan Isıtma Sistemleri 
- Kullanılan Yakıta Göre Sera Isıtma Sistemleri 
- Katı Yakıt Yakan Isıtma Sistemleri 
- Sıvı Yakıt Yakan Isıtma Sistemleri 
- Gaz Yakıt Yakan Isıtma Sistemleri 
- Diğer Isıtma Sistemleri 
- Isıtma Sistemlerinde Enerji
  Dönüşüm Teknolojileri 
- Akışkan Yatak Teknolojisi 
- Isı Pompası 
- Isı Pompasın Çalışma İlkesi 
- Isı Pompasının Etkinliği 
- Kojenerasyon Uygulamaları 
- Isı Dağıtma Sistemleri 
- Isıtma Boruları İle Isı Dağıtımı 
- Isıtma Borularından Isı Transferini Artırmak 
- Serada Isıtma Borularının Düzenlenmesi 
    * Toprak Isıtma Sistemi 
    * Zemine Yerleştirilen Isıtma Sistemleri 
    * Çelik Borulu Isıtma Sistemleri 
    * Plastik Borulu Isıtma Sistemler
- Isıtma Borularının Serada Yerleşimi 
    * Sera Ortamında Hava Hareketi 
    * Sera Ortamında Sıcaklık Dağılımı 
    * Isıtma Borusundan Sera Ortamına
    * Işınımla Isı Transferi 
- Delikli Kanal İle Isı Dağıtımı 
- Hava Dolaşımı İle Isı Dağıtımı 
- Isı Dağıtımının Kontrolü 
- Kontrol Sistemlerinin Seçimi ve Yerleşimi

10 SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİNİN PROJELENMESİ 
- Isıtma Sisteminin Özellikleri 
- Isıtma Sisteminin Tasarımı 
- Isıtma Sisteminin Projelenmesi 
- Isıtma Borusu Uzunluğu 
- Isıtma Borusundan Sera Ortamına
  Geçen Isı Miktarı 
- Sıcaklık Farkı 
- Isıtma Borusu Yüzey Alanı 
- Sera Ortamına Geçen Isıl Güç Miktarı 
- Isı Taşıyıcı Akışkanın Kütlesel Debisi 
- Isıtma Borusu Sıcaklığı 
- Isıtma Akışkanı Sıcaklığı 
- Isıtma Akışkanından Kazanılan Isı Miktarı 
- Isıtma Kazanı Kapasitesi 
- Isıtma Kazanı Yüzey Alanı 
- Isıtma Akışkanı Dolaşım Pompası Debisi

11 GÜNEŞ ENERJİSİYLE SERA ISITMA 
- Seralarda Güneş Enerjili Isıtma Sistemleri 
- Güneş Enerjili Pasif Isıtma Sistemleri 
- Su Kullanılan Pasif Isıtma Sistemleri 
- Isı Depolama Materyali Olarak
  Taş Kullanılan Sistemler 
- Sera Tabanındaki Toprakta Isı
  Depolanan Sistemler 
- Faz Değiştiren Materyal Kullanılan
  Isıtma Sistemleri 
- Değişik Tip Güneş Enerjili Pasif
  Isıtma Sistemleri 
- Güneş Enerjili Aktif Isıtma Sistemleri 
- Güneş Havuzunda Isı
  Depolama ile Sera Isıtma

12 JEOTERMAL ENERJİSİYLE
     SERA ISITMA 
- Jeotermal Enerji ve Sera Isıtma 
- Jeotermal Isıtma Uygulamaları
  İçin Isı Değiştirici Tipleri 
- Kanatlı Boru Isı Değiştirici 
- Plakalı Isı Değiştirici 
- Jeotermal Enerjiyle Sera Isıtma Sistemleri 
- Isı Değiştirici ve Fan Ünitesi 
- Plastik Borulu Isıtma Sistemi 
- Toprak Isıtma Sistemi 
- Zorlanmış Hava Akımlı Isıtma Sistemi 
- Hava Dağıtma Kanallı Isıtma Sistemi 
- Sera Çatısının Dışından Yapılan
  Isıtma Uygulamaları 
- Isıtma Sistemlerinin Kombinasyonları 
- Jeotermal Enerjili Isıtma
  Sistemlerini Karşılaştırma 
- Toprak Isıtma Sistemleri 
- Hava Isıtma Sistemleri 
- Toprak ve Hava Isıtma Sistemleri 
- Isıtma Sistemlerinin Kombinasyonu 
- Çatıdan Su Dolaşımlı Sistemler 
- Jeotermal Enerjiyle Sera Isıtmada
  Isı Pompası Kullanımı 
- Jeotermal Enerjiyle Sera
  Isıtma Ekonomisi 
- Jeotermal Enerjiyle Sera
  Isıtmada Karşılaşılan Sorunlar 
- Atık Akışkan Sorunu 
- Korozyon Sorunu 
- Kabuklaşma Sorunu

13 SERADA ENERJİ KORUNUMU
      VE ISI PERDESİ KULLANIMI
- Seralarda Enerji Korunumu
-  Seralarda Isı Perdesi Kullanımı
- Isı Perdesi Malzemesi
- Isı Perdelerinin Sera İç Ortamına Etkileri 
- Bitki Sıcaklığına Etkisi 
- Sera Örtüsü Sıcaklığına Etkisi 
- Sera Ortamındaki Havanın
  Bağıl Nemine Etkisi 
- Hava Değişim Oranına Etkisi 
- Sera Ortamındaki Karbondioksit
  Miktarına Etkisi 
- Sera İçerisine Ulaşan Güneş Işınımına Etkisi 
- Seradan Oluşan Isı Kayıplarına Etkisi 
- Isı Perdesinin Isı Koruma Etkinliği 
- Isı Perdesinin Hava Sızdırmazlık Etkinliği 
- Isı Perdelerinin Serada Yerleşimi 
- Isı Perdesi Sisteminin Elemanları 
- Isı Perdelerinin Seraya Yerleştirilmesi 
- Isı Perdelerinin Hareket Şekilleri 
- Isı Perdelerinin Açılma ve Kapatılması 
      Isı Perdelerinin Kapatılması 
- Isı Perdesi Sistemlerinin Diğer Elemanları

14 SERALARDA HAVALANDIRMA
Havalandırma Yöntemleri
Doğal Havalandırma
Doğal Havalandırmanın Esasları
     * Rüzgar Basıncı
     * Rüzgar Basıncı Etkisiyle Hava Hareketi
     * Sıcaklık Farkı Etkisiyle Hava Hareketi
     * Rüzgar ve Sıcaklığın Hava Akışına
      
Birlikte Etkisi
Doğal Havalandırma İçin Seraların
   Yönlendirilmesi
Doğal Havalandırma Etkinliğinin Belirlenmesi
     * Sıcaklık Farkı Etkisiyle Havalandırma Oranı 
     * Rüzgar Hızı Etkisiyle Havalandırma Oranı 
     *Toplam Doğal Havalandırma Oranı
     * Özgü l Havalandırma Oranı
     * Hava Değişimi Sayısı
     * Serada Gerekli Havalandırma Açıklığı Oranı
     * Serada Gerekli Özgül Havalandırma Oranı
Zorlamalı Havalandırma
Negatif Basınçlı Havalandırma
Pozitif Basınçlı Havalandırma
Basınçsız Havalandırma
Havalandırma Ekipmanlarının
  Yerleştirilmesi
Hava Giriş Pencereleri
Havalandırma Uygulamalarında Hava Dağılımı
Hava Giriş Açıklıkları
Hava Giriş Açıklığının Etkinliği
Hacimsel Akış Hızı
Boşaltma Katsayısı
Hava Giriş Açıklığı Tasarımı
Hava Giriş Hızı
Hava Jeti
Hava Dağılım Etkinliğinin Belirlenmesi
Karışma
Ortalama Hava Hızı
Ortalama Hava Hızının Tekdüzeliği
Hava Sıcaklığının Tekdüzeliği
Hava Dağılımını Etkileyen Etmenler
Hava Dolaşımı
Serada Fan Yardımıyla Yatay Hava Dolaşımı
Serada Delikli Plastik Kanallarla Hava Dolaşımı
Hava Dağıtma Kanallarının Tasarımı
Seraların Havalandırılması
Seralarda Doğal Havalandırma
Doğal Havalandırma Açıklıkları
     * Doğal Havalandırmada Etkili Kuvvetler
Doğal Havalandırma Açıklığı Alanı
Cam Seralarda Doğal Havalandırma
Plastik Seralarda Doğal Havalandırma
Açık Çatılı Sera
Seralarda Zorlamalı Havalandırma
Emici Tip Havalandırma Sistemleri
     * Fanların Sera Uç duvarına Yerleştirilmesi
     * Fanların Sera Yan Kenarına Yerleştirilmesi
     * Fanların Sera Çatısına Yerleştirilmesi
Basıcı Tip Havalandırma Sistemleri
     * Fanların Sera Uç Duvarına Yerleştirilmesi
     * Fanların Seranın Yan Kenarına
       Yerleştirilmesi
Zorlamalı havalandırma Sistemlerinin Bakımı
Seralarda Kış Havalandırması
Havalandırma Gereksinimi
Havalandırma Oranı
Seralarda Yaz Havalandırması
Seralarda Sonbahar Havalandırması

15 HAVALANDIRMA FANLARI
Fan Tipleri
Aksiyal Akışlı Fanlar
Basit Çarklı Aksiyal Fanlar
Kanallı Aksiyal Fanlar
Çok Kanatlı Aksiyal Fanlar
Santrifüj Akışlı Fanlar
Öne Bükük Kanatlı Santrifüj Fanlar
Geri Bükük Kanatlı Santrifüj Fanlar
Radyal Kanatlı Santrifüj Fanlar
Fan Karakteristik Eğrileri
Fan Seçimi

16 SERALARDA GÖLGELEME
Gölgeleme Perdelerinin Yerleştirilmesi
Gölgeleme Perdelerinin Açılması ve Kapatılması
Perdenin Gölgeleme Oranının Belirlenmesi

17 SERALARDA SERİNLETME
Nemlendirmeli Serinletme
Nemlendirmeli Serinletmenin Teorisi
Nemlendirmeli Serinletme Sistemleri
Doğrudan Nemlendirmeli Serinletme
  Sistemleri
Fan-Ped Serinletme Sistemi
Fan-Ped Serinletme Sisteminin
  Düzenlenmesi
     * Ped Malzemesi
     * Ped Yerleşimi
     * Ped Kalınlığı
     * Ped İçerisinden Hava Akış Hızı
     * Ped İçerisinden Su Akış Hızı
     * Su Damlatma Hızı ve Su Deposu Kapasitesi
Fan-Ped Serinletme Sisteminin Tasarımı
Fan-Ped Serinletme Sistemlerinde
  Sıcaklık Dağılımı
Fan-Ped Serinletme Sistemlerinin Etkinliği
     * Sera Tasarımı
     * Ped Malzemesi
     * Ped Alanı
     * Su Akış Hızı
     * Hava Akış Hızı
     * Fan Kapasitesi
Fan-Ped Serinletme Sistemlerinin Bakımı
Sisleme ile Serinletme
Sis Damlacıklarının Üretilmesi
Sisleme Sistemleri
Sistem Özelliklerinin Matematiksel Modeli
Su Püskürtme İle Serinletme
Sera Çatısından Yapılan Serinletme
  Uygulamaları
İndirek Nemlendirmeli Serinletme Üniteleri
Seralarda Serinletme Sistemlerinin Etkinliği
Özgül Buharlaşma Hızı
Serinletme Etkinliğinin Belirlenmesi

18 SERALARDA KARBONDİOKSİT
     UYGULAMALARI
Karbondioksitin Özellikleri
Karbondioksitin Bitki Gelişimine Etkisi
Karbondioksit Dengesi
Seralarda Karbondioksit Uygulamaları
Karbondioksit Uygulama Yöntemleri
Saf Karbondioksit Kullanımı
Baca Gazından Çıkan Karbondioksiti
  Uygulamak
Fosil Yakıtların Yakılması
Eksik Yanma ve Zehirli Gazlar 
Karbondioksit Algılama ve İzleme Sistemleri
Karbondioksit Sistemlerinin Otomatik
  Kontrolü

19 SERALARDA AYDINLATMA
Fotosentez İçin Etkin Işınım
Bitkisel Aydınlatma İçin Tasarım Etmenleri
Işık Kalitesi
Işık Miktarı
Aydınlatma Süresi
Işık Kaynaklarının Seçimi ve Özellikleri
Akkor Telli Lambalar
Bitkilerin Akkor Işıktan Yararlanması
Çiçeklenmeye Olan Etkileri
Flüorışıl Lambalar
Gaz Boşalmalı Lambalar
Cıva Buharlı Lambalar
Sodyum Buharlı Lambalar
Metal Halojen Lambalar
Fotosentez Amaçlı Aydınlatma
Fotoperiyodik Amaçlı Aydınlatma
Yapay Aydınlatma Sistemlerinin
  Projelenmesi 
Bitkinin PAR Enerjisinden
  Yararlanma Etkinliği
Lamba Yerleştirme Özellikleri
Serada Lamba Sırası Sayısı
Serada Toplam Lamba Sayısı
Serada Kurulu Toplam Güç

20 ELEKTRİK MOTORLARI
Elektrik Motorunun Çalışma İlkesi
Elektrik Motorunun Yapısı
Elektrik Motorlarının Sınıflandırılması
Asenkron Motorlar
Asenkron Motorların Yapısı
Sincap Kafesli Asenkron Motorlar
Asenkron Motor Etiketinin İncelenmesi
Üniversal Motorlar
Elektrik Motoru Seçimi
 
21 İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ İÇİN
      KONTROL ELEMANLARI
Termostat
Termostatların Yerleştirilmesi
Neme Duyarlı Kontrol Elemanı
Zaman Saati
Süre veya Devir Ayarlı Zaman Saati
Zaman Ayarlı Zaman Saati
Röle
Rölenin Yapısı
Rölenin Çalışması
Röle Devresi
Kontrol Elemanlarının Devreye Bağlanması

22 İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN
      KONTROLÜ
Kontrol İlkeleri
Girdi-Çıktı Sistemleri
Geri Beslemeli Sistemler
Açık ve Kapalı Devre Sistemler
Sistem Kontrolü İçin Sıcaklık Değerleri
Sıcaklık ve Bağıl Nem Kontrolü
Mikro İşlemcilerle Sistem Kontrolü