Etlik Piliç Üretimi

Sepete Ekle
Fiyat : 12,00 TL
Yazar : Prof.Dr. Servet Yalçın
Prof.Dr. Çetin Koçak
ISPN : 978-975-8377-71-8
Boyut : 15.5x21.5
Sayfa : 128
Kağıt : 1. Hamur
Baskı : Siyah-Beyaz / Ocak 2010
Kod No : 289

İçindekileri

1.    BÖLÜM
       GİRİŞ

1.1. Tanımı
1. 2. Önemi ve Özellikleri
1. 3. Etlik Piliç Üretiminin
       Dünya Ve
       Ülkemizdeki Durumu
1. 4. İşletme Tipleri
1. 5. Kaynaklar

2. BÖLÜM
    TİCARİ ETLİK HİBRİTLERİN
    ELDE EDİLMESİ


2.1. Etlik Hibritlerin 
      Elde Edilmesinde
      Kullanılan Saf Irklar

2. 2. Ticari Etlik Hibritlerin
        Elde Edilme Aşamaları
2. 3. Kaynaklar

3. BÖLÜM
    BARINDIRMA

3. 1. Barındırma Yöntemleri
3. 2. Kümes Yapımı
3. 3. Gereçler
3. 4. Kümes İçi Çevre Koşulları
3. 4. 1. Sıcaklık
3. 4. 2. Kümes içindeki hava
           kalitesi

3. 4. 3. Kümes içi hava
           kalitesinin ve
           sıcaklığının korunması

3. 4. 4. Aydınlatma
3. 5. Yerleşim Sıklığı
3. 6. Kaynaklar

4. BÖLÜMÜRETİME İLİŞKİN
    TEMEL BİLGİLER

 

4. 1. Etlik Piliç Üretim Yöntemleri
4. 2. Yılda Üretim Dönemi Sayısı
4. 3. Civciv Kalitesi
4. 4. Kaynaklar  

5. BÖLÜM
    ÜRETİM DÖNEMİNDE
    YAPILACAK İŞLER


5. 1. Kümesin Hazırlanması
5. 2. Civciv Gelmeden 
       Önce Yapılacak İşler
5. 3. Civcivlerin Taşınması ve Yerleştirilmesi
5. 4. Civciv Kümese
       Yerleştirildikten
       Sonra Yapılacak İşler

5. 5. Besleme
5. 6. Eşeylerin Ayrı Büyütülmesi
5. 7. Gelişmenin Geciktirilmesi
5. 8. Sürü Denetimi
5. 9. Kaynaklar
6. BÖLÜM
   
YETİŞTİRME
    YÖNTEMLERİNDE
    YENİ ARAYIŞLAR

6. 1. Yöntemler
6. 2. Yeni Sistemlerin Piliç Etinin
6. 5. Kaynaklar

7. BÖLÜM
    SAĞLIK KORUMA


7. 1. Sağlık Korumanın Önemi
7. 2. Genel Biyolojik 
       Güvenlik Önlemleri
7. 3. Başlıca Antiseptik ve
       Dezenfektanlar
7. 4. Aşılama
7. 5. Kanibalizm
7. 6. Metabolik Kusurlar
7. 6. 1. Bacak problemleri
7. 6. 2. Solunum ve
           dolaşım sistemi kusurları
7. 6. 3. Sindirim sistemi kusurları
7. 6. 4. Kas sistemi kusurları
7. 7. Kaynaklar

8.  BÖLÜM
     KESİM

8. 1. Kesime Hazırlama
8. 2. Yakalama, Yükleme ve
       Taşıma
8. 3. Kesim İşlemleri
8. 4. Karkas Randımanı
8. 5. Et kalitesi
8. 5. 1. Kasın ete dönüşüne
           kadar geçen
           fiziksel ve
           biyokimyasal olaylar
           (Ölüm sertliği ve pH)
8. 5. 2. Kanatlı etlerinde
           kalite kavramı

8. 6. Kesim Hijyeni
8. 7. Kaynaklar

9. BÖLÜM
   
ETLİK PİLİÇ ÜRETİMİNDE
    MALİYET UNSURLARI

9. 1. Yem ve Civciv girdisi
9. 2. Emek Girdisi
9. 3. Diğer Girdiler
9. 4. Kaynaklar