• Besi Sığırlarının Beslenmesi

Besi Sığırlarının Beslenmesi

Kategori

Baskı : Renkli / Eylül 2014 / Avrupa Kuşe

Sayfa : 264

Boyut : 15,5 cm x 21,5 cm

ISPN : 978-975-8377-92-3

Yazar : Prof. Dr. Asım Kılıç

40,00 ₺ 45,00 ₺

ÖNSÖZ   

KİTABIN YAZIMI SIRASINDA SIKÇA KULLANILAN SİMGELER

1. GEVİŞGETİRENLERDE BESLEME FİZYOLOJİSİ ASILLARI  

   1.1. Sindirim kanalının yapısı, gelişimi işlevleri  

   1.2. Rumenin mikroorganizma ile bulaşımı ve rumendeki çevrilimler  

      1.2.1. Karbonhidratların çevrilimi 

      1.2.2. Azotlu maddelerin çevrilimi  

      1.2.3. Yağların çevrilimi  

      1.2.4. Diğer yem yapıtaşları

         1.2.4.1. Yem tüketim düzeyinin rumendeki çevrilimler üzerine etkileri  

      1.2.5. Ön mide sindirimi açısından istenilen ön koşullar   

      1.2.6. Gerçek mide ile ince- ve kalınbağırsaktaki sindirim  

2. BESİNİN GENEL PRENSİPLERİ 

   2.1. Ön mide koşulları 

   2.2. Yemlemede kullanılan rasyonun tipi

   2.3. Yem ögelerinden en fazla kullanılabilecek miktarlar 

   2.4. Yem ya da rasyonun strüktürel etkisi 

   2.5. Yemleme frekansı

   2.6. Yemleme süresi  

   2.7. Yem seküensi (veriliş sırası)

   2.8. Yemleme tekniği  

   3. BESİDE VERİMLİLİĞİ ETKİLEYEN ETMENLER  

   3.1. Irk  

   3.2. Yaş 

   3.3. Cinsiyet   

   3.4. Kondisyon  

   3.5. Yem tüketim yeteneği, yem ve  rasyon niteliği  

   3.6. Besleme 

   3.7. Yemden yeme geçiş  

   3.8. Bakım ve sağlık koşulları  

   3.9. Hayvan bakıcısı (çoban, hizmetli)  

      - Sineklerle savaşım   

      - Tırnak bakımı  

      - Besi sığırcılığının önemli girdi kaynakları 

4. SIĞIR BESİSİNDE KULLANILAN YEMLER 

   4.1. Kullanılan yemlerden beklentiler  

      4.1.1. Önemli yem içerikleri   

      4.1.2. Yem besin maddelerinden yararlanmanın takdiri  

         4.1.2.1. Enerji   

         4.1.2.2. Protein  

   4.2. Kaba yemler   

      4.2.1. Sap – samanlar (harman kalıntıları)

         4.2.1.1. Elde edilmesi, değerlendirilmesi ve niteliğini koruyacak şekilde depolanması

         4.2.1.2. Değerlendirme   

         4.2.1.3. Niteliği, depolanması  

   4.3. Yeşil yemler   

   4.4. Silo yemleri ve kuru otlar   

   4.5. Diğer yemler   

   4.6. Kesif (yoğun) yemler

      4.6.1. Dane ve tohumlar 

   4.7. Kök ve yumru yemleri  

   4.8. Endüstriyel ve biyoteknoloji üretimi yan ürünler  

   4.9. Hayvansal kaynaklı yemler 

   4.10. Süt ikame yemleri  

   4.11. Yemlik yağlar   

   4.12. Genetiği değiştirilmiş bitkilerden elde edilen yemler  

   4.13. Yem katkı maddeleri

   4.14. Karma yemler   

   4.15. Mineral yemler 

   4.16. Su   

   4.17. Yemlerin sınırlandırılarak kullanılması  

 

5. BESİNİN UYGULANMA ŞEKİLLERİ 

   5.1. Hayvan materyaline göre besi  

      5.1.1. Buzağı ve genç sığırların beslenmesi  

      5.1.2. Buzağı; tanımlanması, üretimi   

      5.1.3. Büyütme ve beside genel yemleme prensipleri   

         5.1.3.1. Besin madde gereksinimleri  

      5.1.4. Tosun ve düvelerin beslenmesi   

         5.1.4.1. Düvelerin besin madde gereksinimleri

      5.1.5. Enerji ve besin madde gereksinimleri  

         5.1.5.1. Enerji gereksinimi  

         5.1.5.2. Protein gereksinimi 

         5.1.5.3. Makro mineral madde gereksinimi

         5.1.5.4. İz element ve vitamin gereksinimi 

         5.1.5.5. Vitamin gereksinimi  

      5.1.6. Laktasyondaki hayvanların (ineklerin) besin madde gereksinimi  

         5.1.6.1. Enerji gereksinimi   

         5.1.6.2. Protein gereksinimi 

         5.1.6.3. Makro mineral madde gereksinimi 

         5.1.6.4. İz element gereksinimi 

         5.1.6.5. Vitamin gereksinimi 

         5.1.6.6. Su gereksinimi   

   5.2. Buzağı yetiştirme ve yemleme  

      5.2.1. Buzağı yetiştiriciliği  

      5.2.2. Buzağıların yemlenmesi 

         5.2.2.1. Ağız sütü dönemi  

         5.2.2.2. Büyütme dönemi  

         - Ağız sütü ve yağlı sütle yemlemenin kendine has özellikleri   

   5.3. Sıvı yem ile yemleme tekniği  

      5.3.1. Sıvı yem yanında ek yemleme yapılması, sıvı yemden kesme

      5.3.2. Erkek danaların besiye geçit dönemi yemlemesi 

   5.4. Besiye alınacak hayvanların temini (satın alınması)  

      5.4.1. Buzağı yetiştirme ile ilgili özlü bilgiler, kimi tanım sayıları

      5.4.2. Grup usulü yetiştirme

         5.4.2.1. Altlıksız grup usulü yetiştirme 

         5.4.2.2. Altlıklı grup usulü yetiştirme 

   5.5. Beside cinsiyet tercihi 

   5.6. Besiye alınan hayvanların yemlenmesi

      5.6.1. Yemler, rasyonların oluşturulması 

      5.6.2. Çayır silo yeminin kullanılması 

      5.6.3. Toplam rasyonun (TMR) kullanılması 

      5.6.4. Yem tüketiminin iyileştirilmesi 

      5.6.5. Yem hijyeni 

   5.7. Kimi yetiştirme prensipleri 

6. BUZAĞI BESİSİ  

   6.1. Besiye uygun hayvan materyali 

   - Et rengi  

   6.2. Besi ile vücutta meydana gelen değişimler 

   - Gelişme, işlev, vücut proteini-, yağı- ve karbonhidratları ile ilgili meydana gelen genel değişimler  

      6.2.1. Canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışında meydana gelen değişimler

      6.2.2. Yemden yararlanmada meydana gelen değişimler 

      6.2.3. Vücut bileşiminde meydana gelen değişimler

         6.2.3.1. Vücutta birikime uğratılan yağların vücut bölgelerine olan dağılımındaki değişimler 

         6.2.3.2. Kas doku yağı mozaik yağı) miktarında meydana gelen değişimler 

      6.2.4. Karkas et : kemik- oranında meydana gelen değişimler 

      6.2.5. Karkas randımanında meydana gelen değişimler

      6.2.6. Kaba yemlerden yararlanma oranında meydana gelen değişimler  

   6.3. Yağlı süt ile buzağı besisi  

   6.4. Yağsız süt ile buzağı besisi

   6.5. Süt ikame yemi (SİY) ile buzağı besisi

      6.5.1. Uzatılmış (uzun süreli) buzağı besisi  

      6.5.2. 150-010 kg canlı ağırlığa kadar SİY ile buzağı besisi  

         6.5.2.1. Buzağı besisine pratik yemleme

         6.5.2.2. Otomatik yemliklerle yemleme

   6.6. Düve besisi

      6.6.1. İlkbahar doğumlu düvelerin besisi  

      6.6.2. Sonbahar doğumlu düvelerin besisi

      6.6.3. Düvelerin kesim öncesi buzağı kaynağı olarak kullanılması, daha sonra besiye alınması

   6.7. Yaşlı hayvanların besisi 

   6.8. Süresine göre besi

   6.9. Enenme durumuna göre besi 

      6.9.1. Enenmiş hayvan (öküz) besisi 

      6.9.2. Barınakta öküz besisi 

      6.9.3. Merada öküz besisi

   6.10. Yapıldığı yere göre besi   

      6.10.1. Meralatma tekniği, alan gereksinimi 

      6.10.2. Merada ek yem kullanılması 

      6.10.3. Mera hijyeni 

   6.11. Anız besisi 

   6.12. Barınak besisi 

   6.13. Açıkta besi  

   6.14. Yapım zamanına (mevsime) göre besi  

   - Kuru dönemde yemleme uygulaması  

   6.15. Besin maddeleri yoğunluğuna göre besi 

      6.15.1. Kaba yem besisi 

      6.15.2. Kesif yem ile besi  

    - Fazla tahıl kullanmanın sakıncaları, giderilme yolları   

   6.16. Ağırlıklı kullanılan yem ögelerine göre besi   

      6.16.1. Mısır silo yemi ile besi  

   - Kuru madde içeriği yüksek  mısır silo yemi + soya küspesi veya üre karışımı ile besi  

      6.16.2. Pancar yaprağı silo yemi ile besi  

      6.16.3. Çayır silo yemi ile besi  

      6.16.4. Şlempe ile besi  

      6.16.5. Bira posası (taze veya silo yemi) ile besi

      6.16.6. Saman + kesif yem karışımı ile besi  

      6.16.7. Kuru ot besisi

      6.16.8. Tahıl + karma yem karışımı ile besi 

      6.16.9. Yeşil yemlerin kullanılması 

         - Üretici açısından yapılabilecek kimi öneriler 

7. GELİŞMEYİ ARTIRAN MADDELER  

   7.1. Senf yağı derivatları

   7.2. Etanolamin, derivatları   

   7.3. Trankilizanlar  

   7.4. Hormon-, doku preparatları   

   7.5. Organik asitler

   7.6. Antibiyotikler

   - Kendine özgü antibiyotikler  

   7.7. Enimler

   7.8. Antimikrobiyal etkin maddeler 

   7.9. Tampon etkin maddeler  

   - Gelişmeyi artıran maddelere karşı bağışıklık kazanımı ve kalıntı bırakma

8. BOYNUZ KÖRELTME

   8.1. Kalıtsal yol ile boynuz köreltme  

   8.2. Kimyasal yol ,le boynuz köreltme  

   8.3. Keski ile boynuz köreltme  

   8.4. Dağlama (yakma) ile boynuz köreltme  

9. RASYONYARIN HAZIRLANMASI SIRASINDA SIKLIKLA KULLANILAN

YEMLER VE BESİN MADDE İÇERİKLERİ

10. KAYNAKLAR 

Yorumlar

Yorum Yazın:

 
 

İlgi Gören Ürünler