• Hayvan Barınaklarının Planlanması

Hayvan Barınaklarının Planlanması

Kategori

Baskı : Renkli / Nisan 2015 / Avrupa Kuşe

Sayfa : 176

Boyut : 15,5 cm x 21,5 cm

ISPN : 978-975-8377-99-0

Yazar : Prof. Dr. Ahmet Nedim Yüksel / Doç. Dr.  Can Burak ŞİŞMAN

30,00 ₺ 35,00 ₺

ÖNSÖZ  
1. İŞLETME YERİNİN PLANLANMASI 
    1.1. Yerleşim Şekilleri 
    1.2. İşletme Merkezi Yerinin Planlanması 
        1.2.1. İşletme Avlusundaki Yapı ve Tesisler  
    1.3. İşletme Merkezi Yerinin Seçimi   
        1.3.1. Tarımsal Yapıların Genel Özellikleri    
    1.4. İşletme Avlusundaki Yapıların Düzenlenmesi   
    1.5. İşletme Avlusunun Planlarının Geliştirilmesi    
2. TARIMSAL YAPILARDA ÇEVRE KOŞULLARI   
    2.1. Isı        
        2.1.1. Isı İletim Şekilleri ve Bazı Tanımlar    
        2.1.2. Hayvan- Çevre Arası Isı İletimi    
            2.1.2.1. Hayvanlardan Duyulur  Isı İletimi    
            2.1.2.2. Hayvanlardan Gizli Isı İletimi   
        2.1.3. Isı İletim Katsayısının Hesaplanması
        2.1.4. Yalıtım  
            2.1.4.1. Isı Yalıtımı 
        2.1.5. Hava Subuharı Karışımının Özellikleri    
        2.1.6. Havanın Isıtılması ve Soğutulması 
        2.1.7. Yapı Elemanlarında Nem Yoğunlaşması    
            2.1.7.1. Nem Yalıtımı    
        2.1.8. Subuharı İletimi ve Buhar Perdeleri    
    2.2 Isı Dengesi    
    2.3. Havalandırma    
        2.3.1. Hava Hareketinin Hayvanlar Üzerine Etkisi    
        2.3.2. Hava Kirleticilerin Hayvanlar Üzerine Etkisi    
        2.3.3. Gazların Hayvanlar Üzerine Etkisi    
        2.3.4. Doğal Havalandırma    
             2.3.4.1. Havalandırma Açıklıklarının  Yerleştirilmesi    
            2.3.4.2.  Havalandırma Açıklıklarının Boyutları    
            2.3.4.3. Havalandırma Açıklıklarının Korunması    
        2.3.5. Doğal Havalandırma Sisteminin Çalışması    
        2.3.6. Zorunlu (Mekaniksel) Havalandırma    
    2.4. Hayvan Barınaklarında Isıtma    
    2.5. Hayvan Barınaklarında Soğutma (Serinletme)    
        2.5.1.Hayvan Barınaklarında Islak Yastıkların (Fan-Pedlerin) Kullanımı     
    2.6. Aydınlatma    
        2.6.1. Aydınlatmada Güneş Enerjisinden Yararlanma    
    2.6.2. Aydınlatmada Elektrik Enerjisinden Yararlanma    
3.YAPI MALZEMELERİ VE ELEMANLARI    
    3.1. Yapı Malzemeleri     
        3.1.1. Yapı Malzemelerinde Aranan Özellikler    
        3.1.2. Ahşap    
            3.1.2.1. Ahşabın Kurutulması    
            3.1.2.2. Ahşabın Emprenye Edilmesi    
            3.1.2.3. Yapı Keresteleri    
            3.1.2.4. Ahşap Yan Ürünleri    
        3.1.3. Taş    
            3.1.3.1.Mermer    
        3.1.4.Tuğla     
        3.1.5. Briket    
        3.1.6. Kerpiç    
        3.1.7. Harçlar    
            3.1.7.1. Harcı Oluşturan Malzemeler    
            3.1.7.2. Harcın Rötresi     
            3.1.7.3. Tarımsal İnşatta Kullanılan Harç Çeşitleri    
        3.1.8. Beton     
            3.1.8.1. Betonu Oluşturan Maddeler    
            3.1.8.2. Betonun Teknik Özellikleri    
        3.1.9. Çatı Örtü Malzemesi    
        3.1.10. Metaller    
        3.1.11. Diğer Malzemeler   
    3.2. Yapı Elemanları    
        3.2.1. Temel Zemini    
            3.2.1.1. Zemin Taşıma Gücü    
            3.2.1.2. Temel Genişliği    
            3.2.1.3. Temel Derinliği    
            3.2.1.4. Temelin Yapısı    
            3.2.1.5. Temel Tipleri    
        3.2.2. Duvarlar    
            3.2.2.1. Kagir Duvarlar    
            3.2.2.2. Taş Duvarlar     
            3.2.2.3. İstinat Duvarları    
            3.2.2.4. Tuğla Duvarlar    
            3.2.2.5. Briket Duvarlar    
            3.2.2.6. Kerpiç Duvarlar    
            3.2.2.7. Ahşap Duvarlar    
        3.2.3. Döşeme ve Tavan    
        3.2.4. Çatı    
        3.2.5. Kapı ve Pencere    
        3.2.6. Baca    
        3.2.7. Rampa ve Merdiven    
        3.2.8. Sıva    
            3.2.8.1. İç Sıva    
            3.2.8.2. Dış Sıva    
            3.2.8.3. Badana     
        3.2.9. Diğer Yapı Elemanları    
            3.2.9.1. Kirişler     
            3.2.9.2. Kolonlar    
4. AHIRLAR    
    4.1. Giriş        
    4.2.Büyükbaş Hayvan İşletmeleri      
        4.2.1. Büyübaş Hayvan Barınaklarının Yapım Koşulları     
        4.2.2. Sermaye Durum Değerlendirmesi    
        4.2.3. Yer Seçimi     
        4.2.4. Ekilebilir Arazi Varlığı    
        4.2.5. Gübre Yönetimi     
        4.2.6. İşgücü Kullanımı     
        4.2.7. Sürü Büyüklüğü ve Yönetimi    
        4.2.8. Barınaklar ve Sağım Sistemi    
        4.2.9. Yasal Zorunluluklar    
        4.2.10. Hayvancılık İşletmeleri Kurulurken Karşılaşılan Sorun ve Çözüm Önerileri    
    4.3. Hayvan Barınaklarında Çevre Koşulları    
        4.3.1. Sığırlardaki Fizyolojik Faaliyetler    
        4.3.2. Barınak İçi Sıcaklığı    
        4.3.3. Barınak İçi Bağıl (Oransal, Nisbi) Nemi    
        4.3.4. Barınaklarda Havalandırma     
        4.3.5. Barınaklarda Işıklandırma    
    4.4. Ahırların Planlanması    
        4.4.1. Duraklı Bağlı Ahırlar     
        4.4.2. Ahır Tabanının Düzenlenmesi    
        4.4.3. Ahırın Genişliği     
        4.4.4. Ahır Uzunluğu     
        4.4.5. Ahır Yüksekliği     
        4.4.6. Ahır Duvarı    
        4.4.7. Ahır Tabanı ve Çatısı    
        4.4.8. Ahır Pencereleri ve Kapıları    
        4.4.9. Diğer Ahır Kısımları     
            4.4.9.1. Buzağıların Barındırıldığı Yerler     
            4.4.9.2. Boğa Bölmeleri     
        4.4.10. Altlık ve Kaba Yem Depoları     
        4.4.11. Gübre     
            4.4.11.1. Gübrelik     
            4.4.11.2. Gübre Yönetimi     
            4.4.11.3. Doğal Gübrenin Kullanımı     
        4.4.12. Kapalı (Duraklı) Ahırın Yapım  Aşamaları      
        4.4.13. Duraklı Ahır Planlanmasında Unutulmaması Gereken Bazı İlkeler    
         4.4.14. Serbest Duraklı Ahırlar    
    4.5. Serbest Açık Ahırlar    
        4.5.1. Dinlenme Yeri     
        4.5.2. Yemleme ve Yem Saklama Kısmı     
        4.5.3. Sağım Yeri ve Süt Odası     
        4.5.4. Alet ve Ekipman Odası    
        4.5.5. Gezinti Avlusu     
        4.5.6. Ahır Yüksekliği     
    4.6. Duraklı ve Serbest Sistem Ahırların Karşılaştırılması    
        4.6.1. Serbest Ahır Sisteminin Yararları     
        4.6.2. Kapalı Ahır Sisteminin Yararları    
     4.7. Izgara Tabanlı Besi Sığırı Ahırları     
        4.7.1. Izgara Tabanlı Ahırlarda Alan Gereksinimi     
        4.7.2. Izgaraların Tasarımı     
        4.7.3. Izgaraların Yerleştirilmesi     
    4.8. Bağlı Duraklı Bir  Ahırın Metrajının Hazırlanması    

        4.8.1. Toprak Hafriyatı    

        4.8.2. Taş     
        4.8.3. Beton     
            4.8.3.1.Hatıllar     
            4.8.3.2. Kolonlar     
            4.8.3.3. Taban     
            4.8.3.4. Duvar     
            4.8.3.5. Sıva    
        4.8.4. Toplam Malzeme Miktarı     
            4.8.4.1. Kum, Çimento ve Kireç    
            4.8.4.2. Tuğla    
            4.8.4.3. Kereste    
            4.8.4.4. Kiremit    
            4.8.4.5. Çivi    
            4.8.4.6. Demir     
            4.8.4.7. Demir Boru     
            4.8.4.8. Zincir     
            4.8.4.9. Kapı-Pencere     
            4.8.4.10. Havalandırma Bacası     
            4.8.4.11. İşçilik-Nakliye     
    4.9. Açık Bir Ahırın Metrajının Hazırlanması     
        4.9.1. Toprak Hafriyatı     
        4.9.2. Taş     
        4.9.3. Beton     
        4.9.4. Duvar     
        4.9.5. Sıva     
        4.9.6. Toplam Malzeme Miktarları     
        4.9.7. Demir     
        4.9.8. Demir Boru ve Zincir     
        4.9.9. Kapı – Pencere     
        4.9.10. İşçilik – Nakliye    
    4.10. Farklı Süt Sığırı Ahırlarının Maliyet ve Hayvan Refahı Yönünden Değerlendirilmesi   
5. MANDA BARINAKLARI     
    5.1. Giriş        
    5.2. Mandalardan Yararlanma Şekilleri.    
    5.3. Mandaların Yararlı Yönleri.    
    5.4. Manda Barınakları     
        5.4.1. Barınak Yerinin Seçimi     
        5.4.2. Barınak Büyüklüğünün Belirlenmesi     
        5.4.3. Serbest Sistem Manda Barınakları     
        5.4.4. Bağlı-Duraklı Manda Barınakları     
    5.5. Manda Sağım Yeri     
    5.6. Diğer Manda Ürünleri     
6. AĞILLAR     
    6.1. Koyun Ağılları     
    6.2. Kapalı Ağıllar     
        6.2.1. Dinlenme Yeri    
        6.2.2. Yemleme ve Yem Saklama Kısmı     
        6.2.3. Sağım Yeri ve Süt Odası     
        6.2.4. KırkımYeri ve Yapağı Saklama Kısmı    
        6.2.5. Gezinti Avlusu     
    6.3. Ağıl Ekipmanları     
        6.3.1. Yemlikler, Suluklar ve Tuz Kapları     
        6.3.2. Banyo ve Ayak Yıkama Havuzu     
        6.3.3. Gölgelikler     
        6.3.4. Ağıl Yüksekliği     
    6.4. Açık Ağıllar    
    6.5. Keçi Yetiştiriciliği     
    6.6. Keçi Barınakları    
7. SERA TİPİ HAYVAN BARINAKLARI     
    7.1. Giriş         
    7.2. Barınak Yapısını Etkileyen Çevre Koşulları    
    7.3. Geleneksel Hayvan Barınakları     
    7.4. Sera Tipi Barınaklar     
        7.4.1. Sera Tipi Barınağın Yapı Özellikleri    
            7.4.1.1. Sera Tipi Barınağın Temeli     
            7.4.1.2. Sera Tipi Barınağın İskelet Malzemeleri     
            7.4.1.3. Sera Tipi Barınağın İskelet Elemanlarının Montajı     
            7.4.1.4. Sera Tipi Barınağın Yan Yüzeylerin Korunması    
            7.4.1.5. Sera Tipi Barınağın İçinin Düzenlenmesi     
    7.5. Sera Tipi Barınaklarda Havalandırma     
        7.5.1. Sera Tipi Barınaklarda Havalandırma Açıklıkları    
    7.6. Sera Tipi Barınaklarda Serinletme     
        7.6.1. Sera Tipi Barınaklarda Gölgeleme     
            7.6.1.1. Sera Tipi Barınaklarda Sürekli Gölgelendirme     
            7.6.1.2. Sera Tipi Barınaklarda Kısa Süreli Gölgelendirme     
        7.6.2. Sera Tipi Barınaklarda Sisleme     
    7.7. Sera Tipi Barınakların Maliyeti    
8. KÜMESLER     
    8.1. Kümes Tipleri     
        8.1.1. Klasik Kümesler     
        8.1.2. Izgara Tabanlı Kümesler    
        8.1.3. Tel kafesli Kümesler     
            8.1.3.1. Kafeslerin Yapım     
    8.2. Diğer Kümes Kısımları    
        8.2.1. Yem Saklama Odası     
        8.2.2. Yumurta Saklama Odası     
        8.2.3. Gezinti Avlusu     
    8.3. Kümes Yüksekliği     
        8.3.1. Kümes Kapıları     
    8.4. Kümes Ekipmanları    
        8.4.1. Folluklar    
        8.4.2. Tünekler     
        8.4.3. Yemlikler    
        8.4.4. Suluklar    
9. ÜRÜN KORUMA VE DEPOLAMA YAPILARI    
    9.1. Tahıl Depoları     
        9.1.1. Depolama Koşulları      
            9.1.1.1. Depolanacak Ürün İle İlgili Özellikler   
            9.1.1.2. Depo Havasının Özellikleri     
            9.1.1.3. Yabancı Madde Miktarı     
            9.1.1.4. Depo Zararlıları    
            9.1.1.5. Depolama Şekli ve Süresi     
        9.1.2. Tahıl Depolarında Havalandırma     
            9.1.2.1 Tahıl Depolarında Doğal Havalandırma      
            9.1.2.2. Tahıl Depolarında Mekaniksel Havalandırma      
        9.1.3. Depolama Yükü    
        9.1.4. Depo Çeşitleri ve Yapısı    
            9.1.4.1. Temeller    
            9.1.4.2. Döşemeler     
            9.1.4.3. Duvarlar    
            9.1.4.4. Çatı     
    9.2. Yeşil Yem Siloları     
        9.2.1. Silo Yerinin Seçimi     
        9.2.2. Silonun Doldurulması    
        9.2.3. Siloda Yem Kayıpları     
        9.2.4. Silo Tipleri ve Yapısı     
        9.2.5. Düşey Siloların Projelendirilmesi    
            9.2.5.1. Düşey Silo Çapı     
            9.2.5.2.Düşey Silo Yüksekliği     
            9.2.5.3. Düşey Silo Yapı Elemanlarının Projelenmesi    
            9.2.5.4. Duvarlara Gelen Basınçlar     
            9.2.5.5. Silonun Tabanı     
            9.2.5.6. Silonun Diğer Yapı Elemanları     
        9.2.6. Yatay Silolar    
    9.3. Kaba Yem Depoları
YARARLANILAN KAYNAKLAR

Yorumlar

Yorum Yazın:

 
 

İlgi Gören Ürünler