• Kaba Yemlerde Niteliğin Saptanması

Kaba Yemlerde Niteliğin Saptanması

Kategori

Baskı : Siyah Beyaz / Avrupa Kuşe

Sayfa : 160

Boyut : 15,5 cm x 21,5 cm

ISPN : 978-975-8377-46-9

Yazar : Prof. Dr. Asım Kılıç

30,00 ₺ 35,00 ₺

Giriş

1 Kaba yemler

1.1. Suca zengin kaba yemler
1.1.1. Yeşil yemler
1.1.2. Konservasyon ve
           fabrikasyon yan ürünleri
1.1.3. Meyveler ve sebzeler
1.1.4. Kök ve yumru yemleri
1.1.5. Silo yemleri
1.2. Kuru kaba yemler
1.2.1. Kuruotlar
1.2.2. Harman kalıntıları
1.3. Kaba yemlerde bileşimi
        etkileyen etmenler
1.4. Kaba yemlerde genel özellikler
1.5. Kaba yemlerde
       nitelik saptama kriterleri
1.5.1. Nitelik tanımı
1.5.2. Ele alınan kriterler
1.6. Nitelik saptama yolları
1.7. Kaba yemlerin
       hayvan beslemedeki önemi

2. Yem bileşimi

2.1. Ham protein
2.2. Karbonhidratlar
2.3. Yağlar ve yağ benzerileri
2.4. Anorganik maddeler

3. Kaba yemlerin değerlendirilmesinde
     yemin fizyolojik ve ekonomik önemi


3.1. Yemlerde araştırma olanakları
3.2. Yem laboratuvar testleri
3.2.1. Duyu testleri
3.2.2. Örnek alma
3.2.2.1. Yeşil yemlerden örnek alma
3.2.2.2. Silo yemlerinden örnek alma
3.2.2.3. Kuruotlardan örnek alma
3.2.2.4. Yapay kuruotlardan örnek alma
3.2.2.5. Kök ve yumru yemlerden örnek alma
3.3. Özel haller
3.4. Örnek kapları ve tanıtım bilgileri
3.5. Laboratuvar çalışmaları
3.5.1. Laboratuvarda çalışma şekli
3.5.2. Ham besin madde içeriklerinin saptanması
3.5.2.1. Kurumadde, su içeriğinin saptanması
3.5.2.2.Mineral maddelerin saptanması
3.5.2.3. Kaba yemlerde yem hijyeni
3.5.2.4. Bakteriyolojik, toksikolojik ve
             diğer araştırmalar
3.6. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi

4. Yem değerlendirmenin
     işletme açısından önemi

5. Kaba yemlerin ham besin madde
     içeriklerine göre değerlendirilmesi


5.1. Kurumadde içeriğine göre değerlendirme
5.2. Ham kül içeriğine göre değerlendirme
5.3. Protein içeriğine göre değerlendirme
5.4. Ham sellüloz içeriğine göre değerlendirme
5.5. Enerji içeriğine göre değerlendirme
5.6. Silo asitleri içeriğine göre
       silo yeminin değerlendirilmesi
5.7. Duyusal test bulgularına göre değerlendirme
5.7.1. Duyusal test ile analiz verileri arası ilişkiler
5.8. Bireysel kaba yemlerin değerlendirilmesi
5.8.1. Kurumadde içeriğine göre değerlendirme

5.8.1.1. İşletme koşullarında yeşil yemlerde

             kurumadde içeriğinin saptanması 

5.8.1.2. İşletme koşullarında silo yemlerinde
             kurumadde içeriğinin saptanması
5.8.2. Doğal halde ve kurumaddede 
          besin maddelerinin tanımlanması
5.8.3. pH ve strüktürel yapıya göre
          kaba yemlerin değerlendirilmesi
- Başlangıç materyaline göre değerlendirme
- Hasat zamanına göre değerlendirme
- Silolama çalışmalarının değerlendirilmesi

6. Kaba yemleri değerlendirme formları

6.1. Yeşil yemlerin değerlendirilmesi
6.2. Silo yemlerinin değerlendirilmesi


- Silolama sırası sıklıkla yapılan hatalar
- Silolama çalışmalarında ele alınan parametreler
- Duyusal test bulguları parametreleri 
- Silo kabının değerlendirilmesi
- Kendine özgü değerlendirmeler 

6.2.1. Çavdar silo yeminin değerlendirilmesi
6.2.1.1. Kurumadde içeriği
6.2.1.2. Hasat zamanı
6.2.1.3. Duyusal test bulguları
6.2.1.4. Besin maddeleri içeriği
6.2.1.5. Yemlemede kullanımı
6.2.2. Yulaf silo yeminin değerlendirilmesi
6.2.3. Mısır silo yeminin değerlendirilmesi
6.2.3.1. Hasat zamanı
6.2.3.2. Yemlemede kullanımı
6.2.4. Baklagil karışımı silo yemlerinin
          değerlendirilmesi
6.2.4.1. Hasat zamanı, duyusal test bulguları
             veya Flieg notu
6.2.4.2. Besin maddeleri içeriği
6.2.4.3. Yemlemede kullanımı
6.2.5. Çayır silo yeminin değerlendirilmesi
6.2.5.1. Hasat zamanı
6.2.5.2. Hasat zamanı, duyusal test bulguları
             veya Flieg notu
6.2.5.3. Besin maddeleri içeriği
6.2.5.4. Yemlemede kullanımı
6.2.6. Yonca- ve üçgül silo yemlerinin
          değerlendirilmesi
6.2.6.1. Hasat zamanı
6.2.6.2. Duyusal test bulguları
6.2.6.3. Besin maddeleri içerikleri
6.2.6.4. Yemlemede kullanımı
6.2.7. Lüpen silo yeminin değerlendirilmesi
6.2.8. Şekerpancarı yaprağı
          silo yeminin değerlendirilmesi
6.2.9. Çapa bitkileri silo yemlerinin
          değerlendirilmesi
6.3. Kuruotların değerlendirilmesi
6.3.1. Çayır kuruotunun değerlendirilmesi
6.3.1.1. Hasat zamanı
6.3.1.2. Ağırlıklı bitki kompozisyonu,
             botanik bileşimi
6.3.1.3. Başlangıç yeşil yem hasat zamanı
6.3.1.4. Duyusal test bulguları
6.3.1.5. Besin maddeleri içeriği
6.3.1.6. Yemlemede kullanımı
6.4. Yonca- ve üçgül
       kuruotlarının değerlendirilmesi
6.4.1. Hasat zamanı
6.4.2. Duyusal test bulguları
6.4.3. Besin maddeleri içeriği
6.4.4. Yemlemede kullanımı
6.5. Yapay kuru yeşil yemlerin
       değerlendirilmesi
6.6. Sap-samanın değerlendirilmesi
6.6.1. Hasatı ve depolanımı
6.6.2. Niteliği koruyacak şekilde
          hasat ve depolama

7. Kaba yemlerde besin maddeleri içerikleri

8. Kaynakça

Yorumlar

Yorum Yazın:

 
 

İlgi Gören Ürünler