• Kanatlı Kümes Hayvanlarının Beslenmesi

Kanatlı Kümes Hayvanlarının Beslenmesi

Kategori

Baskı : Siyah Beyaz / Temmuz 2007 / Avrupa Kuşe

Sayfa : 224

Boyut : 15,5 cm x 21,5 cm

ISPN : 978-975-8377-55-8

Yazar : Prof. Dr. Kahraman Özkan - Doç. Dr. Zümrüt Açıkgöz

30,00 ₺ 35,00 ₺

BÖLÜM 1: YEM VE SU TÜKETİMİ

1.1. Yem Tüketimi
1.1.1. Yeme Karşı Davranım
1.1.2. Yem Tüketiminin Ölçülmesi
1.1.3. Yem Tüketiminin
          Gereksinimlere Göre Düzenlenmesi
1.2. Su Tüketimi
1.2.1. Organizmada Suyun Dağılımı ve
          Yer Değiştirmesi
1.2.2. Su Tüketiminin Ayarlanması
1.2.3. Su Gereksiniminin Karşılanması

BÖLÜM 2: SİNDİRİM

2.1. Sindirim Organları
2.1.1. Ağız ve Yutak
2.1.2. Yemek Borusu ve Kursak
2.1.3. Mide
2.1.4. Barsaklar
2.1.5. Yardımcı Sindirim Organları
2.1.5.1. Karaciğer
2.1.5.2. Pankreas
2.2. Sindirim Fizyolojisi
2.2.1 Ağız ve Kursakta Sindirim
2.2.2. Midede Sindirim
2.2.3 Barsaklarda Sindirim

BÖLÜM 3: ENERJİ GEREKSİNİMİ

3.1. Yemlerin Enerji İçerikleri
3.2. Enerji Gereksinimini
       Belirtmede Kullanılan Birimler
3.3. Enerji Gereksiniminin Nedeni ve Düzeyi
3.3.1. Yaşama Payı Enerji Gereksinimi
3.3.2. Verim Payı Enerji Gereksinimi
3.3.2.1. Büyüme enerji gereksinimi
3.3.2.2. Yumurta enerji gereksinimi

BÖLÜM 4: PROTEİN ve
                 AMİNO ASİT GEREKSİNİMİ


4.1. Protein ve Amino Asit Gereksiniminin
       Belirtilmesi
4.2. Protein ve Amino Asit Gereksiniminin
       Nedeni ve Düzeyi
4.2.1. Protein Gereksinimi
4.2.1.1. Yaşama payı protein gereksinimi
4.2.1.2. Tüy protein gereksinimi
4.2.1.3. Büyüme protein gereksinimi
4.2.1.4. Yumurta protein gereksinimi
4.2.2. Amino Asit Gereksinimi
4.3. Protein ve Amino Asit Gereksinimini
       Etkileyen Etmenler
4.3.1. Hayvana Bağlı Etmenler
4.3.2. Çevreye Bağlı Etmenler
4.3.3. Yeme Bağlı Etmenler

BÖLÜM 5: VİTAMİN GEREKSİNİMİ

5.1. Vitaminlerin İşlevleri ve
       Yetersizliklerinde Ortaya
       Çıkan Arazlar
5.2. Vitamin Gereksiniminin Belirtilmesi
5.3. Gereksinimi Belirtmede
       Kullanılan Birimler
5.4. Vitamin Gereksinim Düzeyi

BÖLÜM 6 MİNERAL MADDE GEREKSİNİMİ

6.1. Makro Elementler
6.2. Mikro (İz) Elementler

BÖLÜM 7 YEM KATKI MADDELERİ

7.1. Antibiyotikler
7.2. Enzimler
7.3. Antioksidanlar
7.4. Koksidiostatlar
7.5. Büyütme Faktörleri
7.6. Renk Maddeleri
7.7. Aroma Maddeleri ve Tatlandırıcılar
7.8. Emülgatörler ve Stabilizatörler
7.9. Yem Konserve Maddeleri
7.10. Pelet Bağlayıcılar
7.11. Organik Asitler ve Esensiyel Yağlar
7.12. Mikroorganizmalar (Probiyotikler)
7.13. Oligosakkaritler (Prebiyotikler)

BÖLÜM 8 YEMLEME YÖNTEMLERİ

8.1. Serbest Yemleme
8.2. Kısıtlı Yemleme
8.2.1. Nicel (Kantitatif) Kısıtlama
8.2.1.1. Yemleme süresinin kısıtlanması
8.2.1.2. Yem miktarının kısıtlanması
8.2.2. Nitel (Kalitatif ) Kısıtlama
8.2.2.1. Enerji kısıtlaması
8.2.2.2. Protein veya amino asit kısıtlaması 
 

BÖLÜM 9 ETLİK PİLİÇLERİN BESLENMESİ

9.1. BESİN MADDE GEREKSİNİMLERİ ve
        KULLANILAN KARMA YEMLER


9.2. Besleme Programları
9.2.1. Serbest (ad libitum) Yemleme
9.2.2. Kısıtlı Yemleme
9.2.2.1. Erken yaşta kısıtlı yemleme
9.2.2.2. Kesim öncesi kısıtlı yemleme
9.2.3. Serbest Seçmeli Yemleme 

BÖLÜM 10: BESLEMENİN TAVUK ETİ
                    KALİTESİNE ETKİSİ


10.1. Tavuk Etinin Bileşimi
10.2. Tavuk Eti Kalitesi ve
         Beslemenin Kaliteye Etkisi
10.2.1. Karma Yem Enerji ve Protein Düzeyi
10.2.2. Karma Yem Amino Asit düzeyi
10.2.3. Yemlik Yağlar  
10.2.4. Yem Hammaddeleri
10.2.5. Yemleme Yöntemleri

BÖLÜM 11: YUMURTA TAVUKLARININ
                    BESLENMESİ


11.1. Büyütme Dönemi
11.2. Üretim Dönemi
11.3. Yüksek Çevre Sıcaklığında Besleme
11.3.1. Yüksek Çevre Sıcaklığında
            Enerji Dengesinin Sağlanması
11.3.2. Yüksek Çevre Sıcaklığında
           Protein Dengesinin Sağlanması
11.3.3. Yüksek Çevre Sıcaklığında
           Mineral ve Vitamin Dengelerinin Sağlanması
11.3.4. Yüksek Çevre Sıcaklığında
           Elektrolit Dengesinin Sağlanması
11.3.5. Yüksek Çevre Sıcaklığında
           Su Dengesinin Sağlanması
11.3.6. Yüksek Çevre Sıcaklığında
           Yem Değişiklikleri
11.4. Aşamalı Yemleme
11.5. Seçmeli Yemleme

BÖLÜM 12: ET TİPİ DAMIZLIK
                    TAVUKLARIN BESLENMESİ


12.1. Büyütme Dönemi
12.2. Üretim Dönemi
12.2.1. Pik Yumurtalama
            Dönemi Öncesi Besleme
12.2.2. Pik Yumurtlama 
            Dönemi Sonrası Besleme

BÖLÜM 13: ET TİPİ DAMIZLIK
                    HOROZLARIN BESLENMESİ


13.1. Büyütme Dönemi (1.gün-01. hafta arası)
13.2. Üretim Dönemi I (20-35. haftalar arası)
13.3. Üretim Dönemi II (35-64. haftalar arası)

BÖLÜM 14: BESLEMENİN YUMURTA
                    KALİTESİNE ETKİLERİ


14.1. Yumurtanın Bileşimi ve Oluşumu
14.1.1. Yumurta Sarısı
14.1.2. Yumurta Akı
14.1.3. Yumurta Kabuğu

14.2. Yumurta Kalitesi
14.2.1. Kalitenin Ölçülmesinde Kullanılan Yöntemler
14.2.2. Kabuk kalitesinin belirlenmesi
14.2.3. Ak kalitesinin belirlenmesi
14.2.4. Yumurta sarı kalitesinin belirlenmesi

14.3. Beslemenin Yumurta
         Kalitesine Etkisi

BÖLÜM 15: HİNDİLERİN BESLENMESİ

15.1. Hindi Palazlarının Beslenmesi
15.2. Damızlık Hindilerin Beslenmesi
15.2.1. Dişi Damızlık Hindilerin Beslenmesi
15.2.2. Erkek Damızlık Hindilerin Beslenmesi

BÖLÜM 16: ÖRDEKLERİN BESLENMESİ

BÖLÜM 17: KAZLARIN BESLENMESİ

Yorumlar

Yorum Yazın:

 
 

İlgi Gören Ürünler