• Koyunculuk

Koyunculuk

Kategori

Baskı : Renkli / Ekim 2015 / Avrupa Kuşe

Sayfa : 320

Boyut : 15,5 cm x 21,5 cm

ISPN : 978-975-8377-96-1

Yazar : Prof.Dr.Turgay Taşkın - Prof.Dr.H.Baki Ünal - Dr. Önder Canbolat

40,00 ₺ 45,00 ₺

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
EDİTÖRÜN ÖNSÖZÜ
1. GİRİŞ
2. ÜREMENİN ÖNEMİ ve DENETİMİ
2.1. Yaş
2.2. Sıcaklık ve Nem
2. 3. Besleme
2. 4. Kızgınlık ve Yumurtlama
2. 5. Gebe Kalma ve Erken Gebelik
2. 6. Kuzulama 
2. 7. Doğum Zamanında Anaya Yardım
2. 8. Doğumda Normal ve Anormal Gelişler    
2. 9. Kuzulama Sonrası Ana-Yavru Bakımı    
2. 10. Üremenin Denetimi 
2. 11. Çiftleşme Mevsimi
2. 12. Kızgınlık Döngüsü    
2. 13. Çiftleşme Yönetimi    
2. 14. Çiftleşme Mevsiminin Aşaması    
2. 15. Sakin Kızgınlık
2. 16. Koyunlarda Kızgınlık Döngüsünün Düzenlenmesi
2. 17. Çiftleşme Mevsimi Dışında Çiftleştirmek    
2. 18. Hormon Uygulama    
2. 19. Koçlarda Verimlilikte Azalma
2. 20. İklimsel Etmenler
2. 21. Çiftleşme Mevsiminin Başlamasını Hızlandırma    
2. 22. Çiftleştirme Programları
2. 23. Mevsim Dışı Kızgınlık Oluşturmaya Yönelik Alternatif Yöntemler
2. 24. Gün Uzunluğunun Denetimi
2. 25. Koç Etkisi
2. 26. Gebelik    
2. 27. Gebelik Belirleme Yöntemleri    
2. 28. Gebeliğin Son Dönemlerinde Yaşanabilen Sorunlar    
2. 29. Damızlık Koçların Doğru Seçimi    
2. 30. Yapay Tohumlama    
3. KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ
3. 1. Alıcı ve Verici Hayvanlarda Kızgınlığın Eşlendirilmesi    
3. 2. Çoklu Yumurtlama    
3. 3. Tekrarlı Çoklu Yumurtlama  
3. 4. Yapay Tohumlama    
3. 5. Embriyolarının Toplanması
3. 6. Embriyo Dondurma
3. 7. Embriyo Aktarımı
3. 8. In Vitro Dölleme (IVF) Yöntemi İle Embriyoların Elde Edilmesi
3. 9. Embriyo Kopyalama ve Transgenik Hayvanların Üretimi    
4. SÜRÜ YÖNETİMİ
4. 1.Sürü Yönetiminde Stresin Azaltılması    
4. 2. İşletmede Verimliliği Arttırma
4. 3. Karkas Kusurları
4. 4. İşçi Sağlığı
4. 5. Görüş Açısı
4. 6. Denge Noktası    
4. 7. Koku ve İşitme    
4. 8. İzleme ve Sürü Oluşturma    
4. 9. Bina ve Ekipmanların Doğru Yerleştirilmesi    
5. KOYUNLARIN BESLENMESİ    
5.1. Koyunlarda Sindirim Sistemi ve Besinlerin Sindirimi    
5.2. Koyunların Besin Madde Gereksinmeleri    
5.3. Koyunların Beslenmesinde Kullanılan Yemler
5.4. Kuzuların Bakım ve Beslenmesi
5.5. Koyunları Beslenme Uygulamaları
5.6. Koçları Beslenme Uygulamaları
5.7. Koyunlarda Yaz Besleme Uygulamalar
5.8. Koyunlarda Görülen Besleme Bozuklukları
6. KOYUNCULUK İŞLETMELERİNDE BİYO-GÜVENLİK VE ÖNEMİ
6.1. Biyogüvenliğin Sağlık Korumayla İlgili Esasları
6.2. Biyogüvenlik ve Sürü Yönetimine Bağlı Sorunlar
6.3. Biyogüvenlik ve Kayıt Tutmaya Bağlı Sorunlar
6.4. Biyogüvenlik ve Bina-Ekipmanlara Bağlı Sorunlar
6.5. Biyogüvenlik ve Gübre Değerlendirmeye Bağlı Sorunlar
6.6. Biyogüvenlik ve Ölü Hayvan Atıklara Bağlı Sorunlar
6.7. Biyogüvenlik ve Ziyaretçilere Bağlı Sorunlar
7. GÖÇER KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
7. 1. Göçerlik Tipleri
7. 2. Göç Yolları ve Zamanı 
7. 3. Göç Hazırlıkları
7. 4. Göçer Hayvancılıkta Besleme Uygulamaları    
7 .5. Hayvansal Ürünlerin Elde Edilmesi
7. 6. Göçer Hayvancılıkta Karşılaşılan Sorunlar
7. 7. Göçer Hayvancılığın Geliştirilmesi
8. KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARDA BARINDIRMA
8. 1. Barındırma ve Barınak Sistemi Yaklaşımı
8. 2. Barınak ve Refah İlişkiler
8. 3. Barınak Sistemlerinin Yapısal ve İşlevsel Tasarımı
8. 4. Barınakların Tesis Edilmesi
8. 4.1. Barınak Yerinin Seçimi
9. KOYUNCULUKTA SAĞLIK KORUMA VE 
UYGULAMALARI
9. 1. Sağlık Korumanın Ülkemizdeki Durumu  
9. 2. Sağlık Koruma Programlarının (SKP) Esas ve Amaçları

9.3. Sağlık Koruma Programının Unsurları

9.4. Sağlık Korumada Başarıyı Etkileyen Etmenler
9.5. Sağlık Korumanın Kapsamı
9.6. Sağlık Korumada İzlemenin Önkoşulları
9.7. Temizlik ve Dezenfeksiyon
9.8. Karantina
9.9. Koruyucu Aşılar    
9.10. Ayırma (Tecrit)
9.11. İç ve Dış Parazitlerle Savaşım
10. KOYUNLARDA KALITSAL KUSURLAR
10.1. Vücut Kusurları
10.2. Yapağı Kusurları
10.3. Diğer Vücut Kusurları
10.4. Üreme Kusurları
10.5. Koçların Üreme Kusurlar
10. 6. Koyunların Üreme Kusurları
11. ORGANİK KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
11. 1. Dünyada Organik Tarım Uygulamalarında Koyun ve Keçinin Yeri
11. 2. Organik Tarım Felsefesi Kapsamında Koyun Üretimi    
11. 3.Organik Koyun Yetiştiriciliğinde Yetiştirme Sistemleri
11. 4. Konvansiyonel Sistemden Organik Sisteme Geçiş
11. 5.Organik Koyun Üretiminde Esas Faktörler
11. 6. Organik Koyun Yetiştiriciliğinde Hayvan Refahı
12. YABANİ HAYVAN ZARARLARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ 
12. 1. Yabani Hayvanların Biyolojik Özellikleri
12. 2. Yaban Hayvan Saldırılarını Tanımlama
12. 3. Yabani Hayvanlarla Entegre Mücadele Yönetimi ve Esasları
12. 4. Ölümcül Olmayan Yabani Hayvan Kontrol Yöntemleri (Pasif Kontrol)
12. 5. Çoklu Yöntem Kullanımı
12. 6. Yaban Hayvan Kontrolünde Öldürücü Yöntemler (Aktif Kontrol)
13. OTLATMA DAVRANIŞI VE MERA YÖNETİMİ
13.1. Koyunlarda Otlama Davranışı 
13.2. Mera Yönetimi 
13.3. Mera Yönetiminin Esasları
13.4. Otlatma Sistemleri 
13.5. Başarılı Bir Otlatma Yöntemi
14. SICAKLIK STRESİ VE HAYVAN GELİŞİMİ    
14. 1. Stres Kavramı ve Stres Fizyolojisi
14. 2. Mevsimsel Üreme ve Tiroid Hormonları
14. 3. Sıcaklığa Bağlı Lif Gelişimi
14. 4. Sıcaklığa Bağlı Fötüs gelişimi
14. 5. Sıcaklık Stresinde Eşey Etkisi
14. 6. Sıcaklık Stresinde Irk Etkisi
14. 7. Fizyolojik Dönem
14. 8. Sıcaklığa Bağlı Günlük Döngü Değişimleri    
14. 9. Mevsime Bağlı Besleme ve Yem Tüketimi    
14. 10. Tiroid Bezi, Gün Uzunluğu ve Üreme Arasındaki İlişkiler
14. 11. Sıcaklık Stresinin Canlı Ağırlık Artışına Etkisi
14. 12. Sıcaklığa Bağlı Su Tüketimi
14. 13. Sıcaklığa Bağlı Diğer Fizyolojik Değişiklikler
14. 14. Solunum Sayısı
14. 15. Rektal sıcaklık
14. 16. Nabız sayısı
14. 17. Deri Sıcaklığı
14. 18. Skrotum Deri Sıcaklığı
14. 19. Sıcaklık Stresine Karşı Öneriler
15. GÜBRE YÖNETİMİ VE ÖNEMİ    
15. 1. En İyi Gübre Yönetimi Uygulamaları
15. 2. Mevcut Koşullarda Gübrenin Değerlendirilme Şekilleri
15. 3. Gübre Yönetiminde Planlama
15. 4. Gübrenin Değerlendirilmesine Ait Düzenlemeler
15. 5. Doğru Otlatma Ve Gübre Yönetimi
16. KOYUN ISLAHI ÇALIŞMALARI
16. 1. Üreme Özellikleri 
16. 2. Gelişme ve Süt verim Özellikleri     
16. 3. Yapağı Verim Özellikleri
16. 4. Yapılan Melezleme Çalışmaları
16. 5. Ülkemizde Koyunculuk İşletmelerinin Genel Yapısal Özellikleri 
17. PRATİK YETİŞTİRİCİLİK UYGULAMALARI    
17. 1. Koyunlarda Yaş Tayini ve Dış Yapısı    
17. 2. Numaralama
17. 3. Kuzularda Bakım ve Yönetim
17.4. Ayak-Ağız Hastalıkları ve Kontrolü     
17.5. İç Parazitlerle Mücadele
17. 6.  Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Kemirgen Kontrolü 
17. 7. Süt Verim Denetimi ve Kullanılan Yöntemler
17. 8. Yeni Doğan Kuzuların Mide Tüpüyle Beslenmesi
17.9. Çakıldak ve Kuyruk Kirliliği
17. 10.Koyunların Karayolu İle Taşınması    
17. 11. Koyunların Kontrol Altına Alınması ve Tutuş Şekilleri
17. 12. Koyun Yetiştiriciliğinde Topallık ve Tedavisi
17. 13. Genel Vücut Kontrolü ve Gözlemi
17. 14. Kuzularda İdrar Taşı Oluşumu     
17. 15. Koyunculukta Koç Etkisi    
EKLER
18. KAYNAKLAR

Yorumlar

Yorum Yazın:

 
 

İlgi Gören Ürünler