• Silaj Bitkileri ve Silaj Yapımı

Silaj Bitkileri ve Silaj Yapımı

Kategori

Baskı : Renkli / Mayıs 2011 / Avrupa Kuşe

Sayfa : 80

Boyut : 15,5 cm x 21,5 cm

ISPN : 978-975-8377-01-0

Yazar : Prof. Dr. Esvet Açıkgöz - Prof. Dr. İlhan Turgut - Prof. Dr. İsmail. Filya

20,00 ₺ 25,00 ₺

1. BÖLÜM - GİRİŞ

2. BÖLÜM - SİLAJLIK MISIR
     YETİŞTİRİCİLİĞİ


2.1.GİRİŞ
2.2. MISIRIN EKONOMİK ÖNEMİ
2.3. MISIR BİTKİSİNİN TANIMI
2.4. MISIRIN ADAPTASYONU
- İklim İstekleri
- Toprak İstekleri

2.5. SİLAJLIK MISIR YETİŞTİRME TEKNİĞİ
- Ekim Nöbeti
- Toprak İşleme
- Çeşit
- Ekim Zamanı
- Ekim Sıklığı ve Derinliği
- Gübreleme
- Yabancı Ot Mücadelesi ve Çapalama
- Sulama
- Hasat

2.6. HASTALIK VE ZARARLILAR
- Hastalıklar
- Mısır Rastığı (Ustilago maydis)
- Zararlılar
- Mısır Yaprak Afidi (Mısır Yaprak Biti)
   (Rhopalosiphum maidis Fitch.)
- Mısırda Danaburnu (Gryllotalpa gryllotapa L.,
   Ort.: Gryllotalpidae)
- Mısır Maymuncuğu (Tanymecus dilaticollis Gyl.,
   Col.: Curculionidae)
- Mısırda Tel Kurdu
   (Agriotes spp. Col.: Elateridae)
- Bozkurt (Agrotis ipsilon Hfn,
   A. segetum D.S., Lep.: Noctuidae)
- Mısır Koçan Kurdu
   (Sesamia nonagrioides Lep. Noctuidae)
- Mısır Kurdu
   (Ostrinia nubilalis Hbn., Lep.: Pyralidae)
- Mısır Çizgili Yaprak Kurdu
   (Spodoptera exiqua Lep.: Noctuidae)

KAYNAKLAR

3. BÖLÜM - SİLAJ YAPIMINDA KULLANILAN
    DİĞER BİTKİLERİN TARIMI 


3.1. SORGUM
- Bitkinin Tanımı
- Toprak ve İklim İstekleri
- Ekim ve Bakımı
- Yeşil Ot Üretimi

3.2. SERİN İKLİM TAHILLARI

3.3. ADİ YONCA
- Bitkinin Tanımı
- Toprak ve İklim İstekleri
- Ekim ve Bakımı
- Ot Üretimi

3.4. ADİ FİĞ
- Bitkinin Tanımı
- Toprak ve İklim İstekleri
- Ekim ve Bakımı
- Ot Üretimi

3.5. MACAR FİĞİ

3.6. BAKLA 

3.7. YEM BEZELYESİ
- Bitkinin Tanımı
- Toprak ve İklim İstekleri
- Ekim ve Bakımı
- Ot Üretimi

3.8. YEMLİK KOLZA
3.9. REPKO
3.10. YEM ŞALGAMI
3.11. AYÇİÇEĞİ
3.12. PATATES
3.13. ŞEKER PANCARI

KAYNAKLAR 

4. BÖLÜM - SİLAJ YAPIMI

4.1. GİRİŞ
4.2. SİLAJIN AVANTAJLARI
4.3. SİLOLAR

4.4. SİLAJ YAPIM TEKNİĞİ
- Silaj Materyali
- Bitkilerin Silolanabilirlik Özellikleri
- Mısır
- Sorgum
- Diğer Tahıllar
- Buğdaygil Yem Bitkileri
- Baklagil Yem Bitkileri
- Diğer Bitkiler ve Yan Ürünler
- Hasat (Biçme)
- Hasat Dönemi
- Biçim Yüksekliği
- Soldurma
- Parçalama
- Katkı Maddeleri Kullanımı
- Taşıma ve Doldurma
- Sıkıştırma
- Kapatma
- Açma ve Yemleme
- Koordinasyon

4.5. SİLAJ FERMANTASYONUNUN DÖNEMLERİ
- Aerobik Dönem
- Fermantasyon Dönemi
- Stabil Dönem
- Silonun Açılma ve Yemleme Dönemi

4.6. SİLAJ KATKI MADDELERİ
- Fermantasyon Uyarıcıları
- Fermantasyon Engelleyicileri
- Aerobik Bozulma Engelleyicileri
- Besin Maddeleri
- Absorbantlar

4.7. SİLAJLARIN BESLEME DEĞERLERİ
- Doğal Olarak Fermente Olmuş Silajlar
- Katkı Maddeleri Kullanılarak Yapılmış Silajlar
- Hava Alarak Bozulmuş Silajlar

KAYNAKLAR

Yorumlar

Yorum Yazın:

 
 

İlgi Gören Ürünler