• Bitki Virolojisi

Bitki Virolojisi

Kategori

Baskı : Renkli / Haziran 2013 / Avrupa Kuşe

Sayfa : 120

Boyut : 15,5 cm x 21,5 cm

ISPN : 978-975-8377-89-3

Yazar : Doç.Dr. Nejla Yardımcı

12,00 ₺

1. GİRİŞ   

2. VİRÜSLERİN KEŞFİ VE VİROLOJİNİN TARİHİ   

3. VİRÜSLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ   

4. VİRÜSLERİN KÖKENİ   

5. VİRÜSLERİN SINIFLANDIRILMASI   

6. VİRÜSLERİN YAPISI   


    6.1. Nükleik Asitin yapısı   
    6.2. Proteinin Yapısı   
    6.3. Zarfın Yapısı   

7. VİROİDLER   

8. BAKTERİYOFAJLAR   

9. BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARININ ÖNEMİ   

10. BİTKİ VİRÜSLERİNİN MORFOLOJİKYAPILARINA GÖRE  SINIFLANDIRILMASI   


    I - Çubuk Şeklinde Veya Uzun Virüsler     
    II - Küresel Veya Yuvarlak (İkozahedral) Virüsler    
    III- Basil Şeklindeki Virüsler   
    IV- Dıplornavirüs Grubu  (Çift Sarmal RNA İçeren Virüsler)
     V- Membranlı Büyük Virüsler 
    Vl- Caulımovirüs Grubu (Dna İçeren Virüsler)

11- BİTKİ VİRÜSLERİNİN HASTALIK OLUŞTURMASI    

12. BİTKİ VİRÜSLERİNİN ÇOĞALMASI (REPLİKASYON)   

13. VİRÜSLERİN BİTKİDE TAŞINMASI VE YAYILMASI   

14. BİTKİ VİRÜSLERİNİN OLUŞTURDUĞU SİMPTOMLAR   


    14.1. Simptomların Sınıflandırılması
             1. Makroskobik Simptomlar 
             2. Mikroskobik Simptomlar 

15.VİRAL ENFEKSİYONLARIN BİTKİ METABOLİZMASINA ETKİSİ  


16. BİTKİ VİRÜSLERİNİN TAŞINMA YOLLARI   

      16.1. Tohumla Taşınma
      16.2. Polenle Taşınma
      16.3. Vejetatif Çoğalma Organları ile Taşınma
      16.4. Küskütle Taşınma
      16.5. Fungus İle Taşınma
      16.6. Mekanik Olarak Bitki Özsuyu İle Taşınma
      16.7 Nematodlarla Taşınma
      16.8. Böcek Vektörlerle Taşınma

17. VİRÜSLÜ ÖRNEKLERİ SAKLAMA YÖNTEMLERİ

18. BİTKİ VE VİRÜS ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR    

19. BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARININ TANISI    


      19.1. Simptomatolojik Çalışmalar    
      19.2 İndikatör Bitkilerle Yapılan Çalışmalar   
      19.3. Virüslerin Elektron Mikroskopta Görülmeleri   
      19.4. Serolojik Yöntemler   

20. BİTKİ VİRÜSLERİNİN SAFLAŞTIRILMASI    

21. VİRÜSLERİN KULLANIM ALANLARI   


     1. Virüslerin Biyolojik Mücadele Ajanı Olarak Kullanılması    
     2. Virüslerin Vektör Olarak Kullanılması   
     3. Virüslerden Moleküler Biyolojide Kullanılan Enzimlerin Eldesi   
     4. Virüslerin Hastalıkların Tedavisinde Kullanımı   

22. BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARI İLE MÜCADELE    

KAYNAKLAR   

Yorumlar

Yorum Yazın:

 
 

İlgi Gören Ürünler