• Bitkisel Üretimde Enerji Yönetimi

Bitkisel Üretimde Enerji Yönetimi

Kategori

Baskı : Siyah-Beyaz / Ocak 2011 / Avrupa Kuşe

Sayfa : 256

Boyut : 15,5 cm x 21,5 cm

ISPN : 978-975-8377-78-7

Yazar : Doç. Dr. H.Hüseyin Öztürk

30,00 ₺ 35,00 ₺

İÇİNDEKİLER

1 Enerji Türleri
1.1. Enerji ve İlgili Tanımlar
1.2. Enerji Türleri
1.3. Enerji Kaynakları
1.4. Enerji Yönetimi
2. Tarımda Enerji Kullanımı
2.1. Giriş
2.2. Tarımsal Üretimde Enerji
       Kullanımı
3. İş Gücü Enerjisi
3.1. İnsan İş Gücü
3.2. Hayvan İş Gücü
4. Alet Makina Enerjisi
4.1. Tarım Alet/Makinalarının
       Doğrudan Enerji Kullanımı
4.2. Tarım Alet/Makinalarının
       Dolaylı Enerji Kullanımı
5. Sulamada Enerji Kullanımı
5.1. Suyun Bitkiler İçin Önemi
5.2. Sulama Ve Yararları
5.3. Bitki Su Tüketimi
5.4. Sulama Yöntemleri
5.5. Sulama Sistemleri
5.6. Pompaj Tesisi Ve Özelikleri
5.7. Sulama Uygulamalarında
       Enerji Tüketimi
5.8. Sulama Yönetimi
5.9. Sulamada Enerji Yönetimi
5.10. Güneş Pili İle Çalışan
        Tarımsal Sulama Sistemleri

6. Gübrelemede Eneri Kullanımı

6.1. Gübrenin Bitkisel Üretim
       İçin Önemi
6.2. Bitki Besleme Yönetimi
6.3. Kimyasal Gübre Üretimi
6.4. Kimyasal Gübre Üretiminde
       Enerji Tüketimi
6.5. Üretimde Gübre
       Kullanımında Dolaylı
       Enerji Tüketimi
6.6. Kimyasal Gübre Üretiminde
       Sera Gazı Salımı
7. Tarımsal Savaşta Enerji Kullanımı
8. Tohumluk Üretiminde
     Enerji Kullanımı
9. Bitkisel Üretimde Enerji
    Kullanım Etkinliği
10. Bitkisel Üretim Yatırımı
      Ekonomik Etkinliği
11. Bitkisel Üretim İçin Yaşam
      Döngüsü Analizi
12. Tarımda Yenilenebilir Enerji
      Kaynakları
12.1. Tarımda Güneş Enerjisi
         Kullanımı
12.2. Tarımda Rüzgar Enerjisi
         Kullanımı
12.3. Tarımda Jeotermal Enerji
         Kullanımı
12.4. Tarımda Biyokütle Enerjisi
         Kullanımı

Yorumlar

Yorum Yazın:

 
 

İlgi Gören Ürünler