• Enerji Bitkileri ve Biyoyakıt Üretimi

Enerji Bitkileri ve Biyoyakıt Üretimi

Kategori

Baskı : Renkli / Ekim 2012 / Avrupa Kuşe

Sayfa : 272

Boyut : 15,5 cm x 21,5 cm

ISPN : 978-975-8377-84-8

Yazar : Prof. Dr. H. Hüseyin Öztürk

30,00 ₺ 35,00 ₺

1. ENERJİ VE ÇEVRE
1.1. Fosil Enerji Kaynaklarının Çevresel Etkileri
1.1.1 Sera Etkisi ve Küresel Isınma
1.1.2. Küresel İklim

2. ENERJİ BİTKİLERİ
2.1. Enerji Üretimi İçin Önemi
2.2. Enerji Bitkilerinin Özellikleri
2.2.1. Enerji Bitkileri İçin Ekim Nöbeti Uygulanması
2.3. Biyokütle Üretimi
2.3.1. Biyokütle Üretiminde Enerji Kullanımı
2.4. Enerji Bitkileri Üretimi
2.4.1. Buğday Yetiştiriciliği
2.4.2. Mısır Yetiştiriciliği
2.4.3. Aspir 
2.4.4. Ayçiçeği Yetiştiriciliği
2.4.5. Jojoba Yetiştiriciliği
2.4.6. Kenaf Yetiştiriciliği
2.4.7. Kolza Yetiştiriciliği
2.4.8. Patates Yetiştiriciliği
2.4.9. Soya Yetiştiriciliği
2.4.10. Susam Yetiştiriciliği
2.4.11. Şeker Kamışı Yetiştiriciliği
2.4.12. Şeker Pancarı Yetiştiriciliği
2.4.13. Tatlı Sorgum Yetiştiriciliği
2.4.14. Yer fıstığı Yetiştiriciliği
2.4.15. Çok Yıllık Çim Yetiştiriciliği
2.4.16. Dallı Darı Yetiştiriciliği
2.4.17. Jatropha Yetiştiriciliği
2.4.18. Kargı Kamışı Yetiştiriciliği
2.4.19. Kamışsı Yumak Yetiştiriciliği
2.4.20. Keten Yetiştiriciliği
2.4.21. Miskantus Yetiştiriciliği
2.4.22. Yem Kanyaşı Yetiştiriciliği
2.4.23. Yüksek Otlak Ayrığı Yetiştiriciliği

3. BİYOYAKITLAR
3.1. Yakıtlar ve Özellikleri
3.2. Biyoyakıtlar
3.3. Biyokütle
3.3.1. Biyokütle Çevrim Teknolojileri
3.4. Biyoyakıtların Sınıflandırılması
3.4.1 Birinci Kuşak Biyoyakıtlar
3.4.2. İkinci Kuşak Biyoyakıtlar
3.4.2.1. İkinci Kuşak Biyoyakıt Üretimi

4. BİYOKÜTLE BRİKETİ ÜRETİMİ
4.1. Briketleme
4.1.1. Biyokütle Briketleme Tesisi
4.1.1.1. Briketleme Makinaları
4.1.1.2. Briketlerin Fiziksel veKimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
4.2. Peletleme
4.2.1. Biyokütle Peledi ve Özellikleri
4.2.2. Peletleme Teknolojisi
4.2.3. Biyokütle Peletleme Makinası
4.2.4. Pelet Kalitesinin Belirlenmesi
4.3. Tarımsal Atıklardan Katı Biyoyakıt Üretimi
4.3.1. Nem İçeriği
4.3.2. Kül İçeriği
4.3.3. Akış Özellikleri

5. PİROLİZ
5.1. Tanımı ve Özellikleri
5.2. Pirolizin Kinetiği
5.3. Piroliz Ürünleri
5.4. Piroliz Teknolojisi
5.5. Piroliz Uygulamaları
5.5.1. Geleneksel Piroliz
5.5.2. Hızlı Piroliz
5.5.3. Flash Piroliz
5.6. Biyokütlenin Hızlı Pirolizi
5.6.1. Kömür Uzaklaştırma
5.6.2. Sıvı Toplama
5.6.3. Yan Ürünler
5.6.4. Proliz Sıvısı-Biyolojik Yağ
5.6.4.1. Biyolojik Yağın Özellikleri
5.6.4.2. Biyolojik Yağ Kalitesinin İyileştirilmesi
5.6.5 Biyolojik Yağın Kullanım Alanları
5.6.5.1. Enerji Taşıyıcısı İçin Ön İşleme Yöntemi
5.6.5.2. Birlikte Yakma
5.6.5.3. Biyorafineri
5.6.5.4. Maliyet 

6. GAZLAŞTIRMA
6.1. Biyokütle Gazlaştırma
6.2. Gazlaştırma Yöntemleri
6.2.1. Doğrudan Gazlaştırma Yöntemi
6.2.2. Dolaylı Gazlaştırma Yöntemi
6.2.3. Ekzotermik Tepkime Yöntemi
6.3. Gazlaştırma Teknolojisi
6.3.1. Akışkan Yatakta Gazlaştırma
6.3.2. Sabit Yatakta Gazlaştırma
6.3.2.1. Aşağıya Akışlı Gazlaştırma Üniteleri
6.3.2.2. Yukarıya Akışlı Gazlaştırma Üniteleri
6.4.2.3. Çapraz Akışlı Gazlaştırma Üniteleri

6.3.3. Gazlaştırıcıların Karşılaştırılması
6.4. Biyokütlenin Gazlaştırılması
6.4.1. Biyokütlenin Bileşimi
6.4.2. Biyokütle Gazlaştırmada Etkili Etmenler
6.4.2.1. Boyut
6.4.2.2. Şekil
6.4.2.3. Yapı
6.4.2.4. Ortam
6.4.2.5. Akış Ortamı
6.4.2.6. Isıtma Hızı
6.4.2.7. Sıcaklık
6.4.2.8. Kül
6.4.2.9. Biyokütlenin Bileşenleri

7. BİYODİZEL
7.1. Tanımı ve Özellikleri
7.2. Biyodizel Üretimi
7.2.1. Karıştırma
7.2.2. Mikroemülsiyon Oluşturma
7.2.3. Piroliz
7.2.4. Transesterifikasyon
7.2.4.1. Transesterifikasyon Yöntemiyle Biyodizel Üretimi
7.3. Biyodizel Üretim Tesisi
7.4. Biyodizelin Yakıt Özellikleri
7.5. Biyodizelin Kullanım Alanları
7.6. Biyodizelin Akaryakıt Piyasasındaki Gelişimi 

8. BİYOETANOL
8.1. Tanımı ve Özellikleri
8.2. Biyoetanolün Yakıt Özellikleri
8.3. Biyoetanolün Kullanım Alanları
8.4. Biyoetanol Üretimi
8.4.1. Biyoetanol Üretiminde Kullanılan Hammaddeler
8.4.2. Biyoetanol Üretimi İçin Fermantasyon
8.4.3. Biyoetanol Üretim İşlemleri
8.4.3.1. Hazırlama
8.4.3.2. Fermantasyon
8.4.3.3. Damıtma
8.4.4. Biyokütleden Etanol Üretimi
8.4.4.1. Lignoselülozik Biyokütleden Biyoetanol Üretimi
8.4.4.2. Melastan Biyoetanol Üretimi
8.4.4.3. Diğer Lignoselülozik Hammaddelerden Biyoetanol Üretimi
8.4.5. Nişastadan Biyoetanol Üretimi

9. BİYOGAZ
9.1. Tanımı ve Özellikleri
9.2. Biyogaz Üretiminin Amaçları ve Yararları
9.3. Fermantasyon İşlemleri
9.3.1. Anaerobik Fermantasyon
9.3.2. Biyokütlenin Anaerobik Fermantasyonu
9.3.2.1. Metan Bakterileri
9.4. Biyogaz Üretiminde Etkili Etmenler
9.4.1. pH Değeri
9.4.2. Sıcaklık
9.4.3. Karbon/Azot Oranı
9.4.4. Hammaddenin Özellikleri
9.4.4.1. Hammaddenin Sulandırılması ve Yoğunluğu
9.4.4.2. Besleme Oranı
9.4.4.3. Bekletme Süresi
9.4.4.4. Toksinler
9.5. Biyogaz Tesisleri
9.5.1. Besleme Yöntemlerine Göre Biyogaz Tesisleri
9.5.1.1. Sürekli Tip Biyogaz Tesisleri
9.5.1.2. Kesikli Tip Biyogaz Tesisleri
9.5.2. Reaktör Tasarımlarına Göre Biyogaz Tesisleri
9.5.2.1. Sabit Kubbeli Biyogaz Tesisleri
9.5.2.2. Hareketli Kubbeli Biyogaz Tesisleri
9.5.2.3. Balon Tipi Biyogaz Tesisleri
9.6. Biyogaz Tesisinin Bileşenleri
9.6.1. Reaktör
9.6.2. Gaz Deposu
9.6.3. Organik Madde Deposu
9.6.4. Biyogaz Tesisinin Diğer Elemanları
9.7. Biyogaz Tesisinde İşlem Akışı
9.8. Biyogaz Tesisleri İçin Reaktör Tasarımları
9.8.1. Bir ve İki Aşamalı Reaktörler
9.8.2. Kuru ve Yaş Reaktörler
9.8.3. Sürekli ve Kesikli Reaktörler
9.8.4. Yüksek ve Düşük Hızlı Reaktörler
9.9. Enerji Bitkilerinden Biyogaz Üretimi
9.9.1. Çim Silajından Biyogaz Üretimi
9.9.1.1. Çim Silajı İçinuygun Reaktör Tasarımları
9.9.1.2. Biyogaz Tesisinin Tasarım Özellikleri
9.9.1.3. Biyogaz Kalitesinin İyileştirilmesi
9.10. Biyogaz ve Yan Ürünlerin Kullanımı
9.10.1. Biyogazın Isıtmada Kullanılması
9.10.2. Biyogazın Enerji Amaçlı Kullanılması
9.10.3. Biyogazın Motorlarda Kullanılması
9.10.4. Yan Ürünlerin Kullanılması
9.11. Biyogaz Tesisinin Toplam Maliyeti
9.11.1. Biyogaz Tesisinin Yatırım ve İşletme Maliyeti
9.11.2. Biyogaz Tesisinin Tasarım Maliyeti
9.11.3. Biyogaz Tesisi İçin gelir Gider-Hesaplaması
9.11.4. Biyogaz ve Elektrik Üretme Maliyeti
9.12. Biyogaz Kullanımında Sera Gazı Emisyonları

KAYNAKLAR

Yorumlar

Yorum Yazın:

 
 

İlgi Gören Ürünler