• Fertigasyon

Fertigasyon

Kategori

Baskı : Renkli / Ocak 2010 / Avrupa Kuşe

Sayfa : 160

Boyut : 15.5x21.5 cm

ISPN : 978-975-8377-69-5

Yazar : Doç. Dr Ömer Çetin - Doç. Dr. İnci Tolay

30,00 ₺ 35,00 ₺

BÖLÜM 1
GİRİŞ

1.1 Tanımlar
1.2 Fertigasyon Uygulamaları
1.3 Fertigasyonun Üstünlükleri
1.4 Fertigasyonun Kısıtları

BÖLÜM 2
BİTKİLERİN BESİN ELEMENTLERİ GEREKSİNİMİ
ve TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

2.1 Besin Elementleri Konsantrasyonu
       ve Bitkilerce Alınımı Arasındaki ilişkiler
2.2 Çeşitli Bitkilerde Azot, Fosfor ve 
       Potasyum Tüketim Miktarı

BÖLÜM 3
FERTİGASYONDA TOPRAK ve SULAMA SUYUNUN
BAZI ÖNEMLİ  ÖZELLİKLERİ

3.1 Katyon Değişim Kapasitesi (KDK)
3.2 Katyon-Anyon Dengesi
3.3 pH
3.4 Su Kalitesi ve Tuzluluk
   3.4.1 Tuzluluk ve Sulama Suyu Miktarı
   3.4.2 Sodyum Absorsiyon Oranı (SAR)
            Tuzluluk ve SAR Arasındaki İlişkiden
            Yararlanarak İstenen EC’de
            Sulama Suyunun Hazırlanması
   3.4.3 Tuzluluk ve Gübre İlişkisi

BÖLÜM 4
DAMLA SULAMA ve FERTİGASYONDA ISLATILAN TOPRAK HACMİ
4.1 Islatma Alanı Yüzdesi
4.2 Islatma Alanı ve Fertigasyon
4.3 Islatılan Toprak Hacmi Boyutları ve Damlatıcı Debi İlişkisi

BÖLÜM 5
FERTİGASYONDA BİTKİ BESİN ELEMENTLERİ ve GÜBRELER

5.1 Bitki Besin Elementleri
   5.1.1 Azot
   5.1.2 Fosfor
   5.1.3 Potasyum
   5.1.4 Kalsiyum
   5.1.5 Kükürt
   5.1.6 Mikro Elementler
5.2 Toprakta Bitki Besin Elementlerinin Düzeyi
5.3 Bitkilerde Besin Elementlerinin Düzeyi
5.4 Gübreler ve Çözünürlükleri
5.5 Gübrelerin Birbiri ile Uyumu
5.6 Gübreleme Programı ve 
      Gübre Gereksiniminin Hesaplanması
   5.6.1 Düzeltme Faktörü
   5.6.2 Gübre Gereksinimi Örnek Hesaplama

BÖLÜM 6
FERTİGASYONDA GÜBRE UYGULAMA YÖNTEMLERİ

6.1 Fertigasyon Uygulama Yöntemleri
6.1.1 Gübre Konsantrasyonunun
         Zamanla Azaltılması
6.1.2 Gübre Konsantrasyonunun
         Sabit Düzeyde Uygulanması
6.1.3 Gübrenin Sabit ve Aralıklı Olarak
         Sabit Konsantrasyonda Uygulanması
6.2 Fertigasyon Uygulama Yöntemleri ile
      İlgili Çalışmalar

BÖLÜM   7
FERTİGASYONDA GÜBRE UYGULAMA SİSTEMLERİ

7.1 Gübre Uygulama Sistemleri
7.1.1 Bypass (Basınç Farklılığı) Sistemleri
7.1.2 Venturi (Vakum) Sistemi
7.1.3 Harici Pompalar
7.2 Gübre Uygulama 
       Sistemlerinin Karşılaştırılması
7.3 Enjeksiyon Güvenlik Sistemleri
7.4 Gübre Tank Hacminin Hesaplanması
7.5 Gübre Uygulama Hızının Hesaplanması
7.6 Sulama Suyundaki Besin Elementi
       Düzeyinin Hesaplanması

 

BÖLÜM   8
FERTİGASYONDA TOPRAK ve
BİTKİNİN İZLENMESİ

8.1 Bitkinin İzlenmesi
8.1.1 Bitki Yaprak Su Potansiyeli
8.1.2 Yaprak Sıcaklığı
8.2 Toprağın İzlenmesi
8.2.1 Analiz için Toprakta
         Örneklemenin Yapılması
8.2.2 Toprak Analizleri
8.2.3 Toprak Su İçeriğinin İzlenmesi

BÖLÜM   9
FERTİGASYON ve DAMLA SULAMA
SİSTEMLERİNDE  ORTAYA ÇIKAN
SORUNLAR ve ÇÖZÜM YOLLARI

9.1 Tıkanma
9.2 Yıkama ve Filtreleme
9.3 Tıkanmayı Önlemek veya 
       Gidermek İçin Kullanılan Kimyasallar
9.3.1 Asit Uygulaması
9.3.2 Klor Uygulaması
9.4 Fertigasyonda Uyulması 
       Gereken Önemli Hususlar

BÖLÜM 10
TOPRAKSIZ KÜLTÜR ve FERTİGASYON

10.1 Topraksız Kültür
10.1.1 Topraksız Kültürde 
           Kullanılan Materyaller
10.1.2 Topraksız Kültürde Kullanılan
            Bazı Materyallerin Özellikleri
10.2 Topraksız Kültür Uygulama ve Fertigasyon
10.2.1 Fertigasyon Uygulamaları

BÖLÜM   11
FERTİGASYONDA GÜBRE ve
DİĞER KİMYASALLARIN
UYGULAMA HESAPLARI

11.1 Örnek Gübre Uygulama Hesapları
11.2 Örnek Asit ve Klor Uygulama Hesapları

EKLER
EK-1 ÇEŞİTLİ BİTKİLERİN BESİN 
        ELEMENTLERİ TÜKETİM MİKTARI
EK-2 AMONYAKTAN ELDE EDİLEN AZOTLU
        GÜBRELER ve FERTİGASYONDA
        KULLANILABİLECEK ÇEŞİTLİ GÜBRELER
EK-3 SULAMA SUYU ELEKTRİKSEL
         İLETKENLİĞİ ile ÇÖZELTİ
         KONSANTRASYONU 
         ARASINDAKİ İLİŞKİLER
EK-4 BAZI KATYON/ANYON ve 
        MOLEKÜLLERİN EKİVALENT AĞIRLIKLARI
EK-5 BAZI ÖLÇÜ BİRİMLERİNİN DÖNÜŞÜMLERİ
EK-6 BAZI BESİN ELEMENTLERİNİN 
         DÖNÜŞÜM KATSAYILARI
EK-7 PERİYODİK CETVEL

Yorumlar

Yorum Yazın:

 
 

İlgi Gören Ürünler