• Kabakgiller Hastalıkları

Kabakgiller Hastalıkları

Kategori

Baskı : Renkli / Kasım 2005 / Avrupa Kuşe

Sayfa : 304

Boyut : 21.5x30 cm

ISPN : 978-975-8377-43-5

Yazar : D. Blancard - H. Lecoq - M. Pitrat 

70,00 ₺ 80,00 ₺

BİRİNCİ BÖLÜM
PARAZİTİK OLAN VE OLMAYAN
HASTALIKLARIN TANIMLARI
YAPRAKLARDA ANORMALLİKLER
VE BOZUNMALAR


- Yapraklarda şekil bozuklukları
- Bodurlaşma ve büyüme durgunluğu
- Kartlaşmış-bükülmüş yapraklar
- Kırışık ve kabarcık yapraklar
- Ölçü ve şekil (dişli, ipliksi...vs.) olarak
   anormallik gösteren yapraklar
- Yapraklarda renk bozuklukları
- Benekli yapraklar
- Kısmen veya tamamen sarı veya
   sarımtrak yapraklar
- Kısmen veya tamamen beyazlaşmış yapraklar
- Gümüşleşmiş veya bronzlaşmış yapraklar
- Yapraklarda lekeler
- Yapraklarda nekrozlu veya
   nekrozsuz çok küçük noktalar
- Kabakgillerin bakteriyel hastalıkları
- Genellikle yaprakların kenarlarında
   kahverengi bölgeli lekeler
- Yapraklarda yağlı lekeler
- Yapraklarda sarı lekeler
- Yapraklarda tozlu, beyaz veya koyu sarı lekeler
- Solmuş, kartlaşmış kurumuş yapraklar
- Kök ve/veya kök boğazı ve/veya
  gövde dibinde bozunmalar ve anormallikler
- Kök ve/veya kök boğazında ve/veya
  gövde dibinde sararma,
   kahverengileşme, mantarlaşma
- Kök boğazı ve/veya gövde dibinde
   değişik tiplerde bozunmalar
- Kökler, kök ve gövde dibinde çeşitli anormallikler
- Gövdenin iç/dış anormallikleri ve bozunması
- Gövdenin ve yaprak sapının herhangi bir kısmını
   etkileyen anormallikler ve bozunmalar
- Budama yaralarından oluşan
   bozunma ve gövdede yaşlı dokular
- Gövdede iç bozunma
- Meyve ve çiçeklerde bozunma ve anormallikler
- Çiçeklenme periyodunda veya hemen sonrasında
   anormallikler ve bozunmalar
- Küçük yağlı lekeler, nekrotik ve/veya
  mantarlaşmış meyveler
- Meyvede değişken ölçülerde lekeler
- Meyvenin bir tarafını etkileyen bozunmalar
- Meyvenin çiçek burnu veya
  sap dibi kısmında zararlanmalar
- Meyvede yaş (ıslak) ve yumuşak çürümeler
- Meyvede değişik ölçülerde
  (Bazen mantarlaşmış) yarık ve çatlaklar
- Meyvede renk bozukluğu
- Meyve şeklinde ve
  görüntüsünde anormallikler

HASTALIK YAPAN (PATOJENİK) ETMENLERİN

ANA KARAKTERLERİ VE
KONTROL METODLARI


- Bakteriler
- Pseudomonas syringae pv. lachrimans (Fiş 1) 
- Xanthomonas campestris pv. cucurbitae (Fiş 2)
- Erwinia tracheiphila (Fiş 3)
- Cucurbitleri etkileyen diğer bakteriler (Fiş 4) 
- Mantarlar
- Cladosporium cucumerinum (Fiş 5) 
- Colletotrichum lagenarium (Fiş 6)
- Botrytis cinerea (Fiş 7)
- Didymella bryoniae (Fiş 8)
- Sphaerotheca fuliginea (Fiş 9)
- Leveillula taurica (Fiş 10)
- Pseudoperenospora cubensis (Fiş 11)
- Corynespora cassiicola (Fiş 12)
- Meyve çürümesine sebep olan mantarlar (Fiş 13) 

- Çeşitli Pythiaceae (Fiş 14)
- Rhizoctonia solani (Fiş 15)
- Phomopsis sclerotioides (Fiş 16)
- Pyrenochaeta Iycopersici (Fiş 17)
- Fusarium solani f. sp. cucurbitae (Fiş 18)
- Penicillium oxalicum (Fiş 19)
- Sclerotinia sclerotiorum (Fiş 20)
- Meloidogyne spp. (Fiş 21)
- İletim Demetlerinde Hastalık Yapan Mantarlar 
- Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum (Fiş 22)
- Fusarium oxysporum f. sp. melonis (Fiş 23)
- Fusarium oxysporum f. sp. niveum (Fiş 24)
- Verticillium dahliae (Fiş 25)
- Virüsler 
- Hıyar yeşil benek mozaik virüsü (CGMMV) (Fiş 26)
- Kabak mozaik virüsü (SqMV) (Fiş 27)
- Kavun nekrotik leke virüsü 
  (MNSV) ve diğer benzer virüsler (Fiş 28) 
- Hıyar mozaik virüsü (CMV) (Fiş 29)
- Papaya Halkalı Leke Virüs (PRSV) (Fiş 30) 
- Karpuz Mozaik Virüs 2 (WMV2) (Fiş 31)
- Kabak sarı mozaik Virüsü (ZYMV) (Fiş 32)
- Kavun Sarılık Virüs (MYV)
  ve diğer virüsler (Fiş 33)
- Hıyar Çopurluk Virüs?ü (CTSV) (Fiş 34) 
- Hıyar Soluk Meyve Viroid (CPFV) (Fiş 35)

EKLER

EK I
- Genç bitkilerin hastalıkları
- Toprak ve torf dezenfeksiyonu

EK II
- Cucurbitler'de ana zararlılar tarafından
  sebep olunan zararlar
- Kırmızı örümcekler
- Yaprak bitleri (Aphids) ve beyaz sinekler
- Thrips
- Güveler
- Yaprak galeri sinekleri

EK III
- Kültürel kabakgiller ve mukavim
  çeşitler hakkında bazı bilgiler
- Kabakgillerin hastalıklara mukavemeti

İNDEKS

Yorumlar

Yorum Yazın:

 
 

İlgi Gören Ürünler