• Kanola (Kolza) Tarımı

Kanola (Kolza) Tarımı

Kategori

Baskı : Renkli / Nisan 2008 / Avrupa Kuşe

Sayfa : 279

Boyut : 15,5 cm x 21,5 cm

ISPN : 978-975-8377-61-9

Yazar : Dr. Saim Süzer

30,00 ₺ 35,00 ₺

1. KANOLANIN (KOLZANIN) KÖKENİ VE
    YAYILIŞI

    1.1. Kanolanın Sistematiği

2. KANOLA TARIMININ DÜNYADA VE
    TÜRKİYE’DE EKONOMİK ÖNEMİ

    2.1. Dünya’da Kanola ve Diğer
    Yağlı Tohumlu Bitkilerin Üretimi
    2.2. Türkiye’de Kanola ve Diğer
    Yağlı Tohumlu Bitkilerin Üretimi
    2.3. Türkiye’de Kanolanın Potansiyel
    Olarak Yetiştirilebileceği Bölgeler
    2.4. Türkiye’de Kanola Üretim Olanakları

3. KANOLANIN SANAYİDE KULLANIM ALANLARI
    3.1. Kanola Yağı
           3.1.2. Kanola Yağının
           İnsan Sağlığı İçin Önemi
           3.1.3. Kanola Yağ Asitlerinin Diğer
           Bazı Yağlarla Karşılaştırılması
           3.1.4. Kanola Yağının Besin Değeri
           3.1.5. Doymuş Yağlar
           3.1.6. Doymamış Yağlar
           3.1.7. Türkiye’nin Bitkisel Yağ Üretimi
           3.1.8. Türkiye Bitkisel Yağ Tüketimi
           3.1.9. Türkiye’nin Bitkisel Yağ İthalatı
    3.2. Kanola Küspesi
    3.3. Biyodizel (Biyomotorin)
           3.3.1. Biyodizelin Tarihi Gelişimi
           3.3.2. Avrupa Birliği Bünyesinde
           Biyodizel Üretim Durumu
           3.3.3. Dünyada Biyodizel Teşvik ve
           Destek Uygulamaları
           3.3.4. Türkiye’de Biyodizel
           Konusundaki Gelişmeler
           3.3.5. Türkiye’de Biyodizel Konusundaki
           Yasal Düzenlemeler
           3.3.6. Biyodizelin Türkiye’de Üretim ve
           Kullanım Potansiyeli
           3.3.7. Biyodizel Üretiminde Kullanılabilecek
           Yağ Kaynakları
           3.3.8. Enerji Tarımı
           3.3.9. Biyodizel için Bitkisel Yağ Kaynağı
           Olarak Kanolanın Avantajları
           3.3.10. Biyokütle Enerjisi
           3.3.11. Biyodizelin Avantajları
           3.3.12. Biyodizelin Dezavantajları
           3.3.13. Biyodizel ve Üretim Yöntemleri
           3.3.14. Transesterifikasyon Reaksiyonu İle
           Biyodizel Üretimi
           3.3.15. Biyodizel Üretiminde Yurt Dışında
           Kullanılan Teknolojiler
           3.3.16. Bitkisel Yağların Biyodizel Olarak
           Kullanılabilmesinde Bazı Özellikler
           3.3.17. Biyodizelin Kimyasal Özellikleri
           3.3.18. Yağların İçerik Açısından
           Biyodizele Uygunluğu
 
4. KANOLANIN BİTKİSEL 
    (MORFOLOJİK) ÖZELLİKLERİ VE GELİŞMESİ

    4.1. Kanola Bitkisinin Morfolojisi
           4.1.1. Kök
           4.1.2. Sap
           4.1.3. Yaprak
           4.1.4. Dal
           4.1.5. Çiçek
           4.1.6. Harnup (kapsül, meyve)
           4.1.7. Tohum
   4.2. Kanolanın Gelişme Dönemleri
          4.2.1. Vejetatif Gelişme Dönemi
          4.2.2. Generatif Gelişme Dönemi
          4.2.3. Harnup Oluşumu ve
          Dane Doldurma Dönemi
   4.3. Kanola Çiçekleri ve
          Polinasyon (Tozlanma)
          4.3.1. Bal Arıları ve Polinasyon
          4.3.2. Kanolanın Arıcılık Açısından
          Değerlendirilmesi
          4.3.3. Kanolanın Çiçek yapısı ve
          Bal Arıları ile Tozlanması
          4.3.4. Kanola Çiçeklerinin Nektar Potansiyeli
          4.3.5. Kanolada Polinasyon ve Verimlilik
 
5. EKOLOJİSİ VE TOPRAK İSTEKLERİ
    5.1. İklim Faktörlerinin Kanola Tarımına Etkisi
           5.1.1. Türkiye’de Kışlık Kanola Tarımını
           Etkileyen Bazı İklim Faktörleri
           5.1.2. Kanolanın Sıcaklık İsteği
           5.1.3. Sıcaklık Stresi
           5.1.4. Soğuk Stresi
           5.1.5. Soğuk (Don) Zararının Tespiti
           5.1.6. Dolu Zararı
   5.2. Kanolanın Toprak İstekleri
          5.2.1. Kanola Tarımında Sorunlu
          Asit ve Alkali Topraklar
          5.2.2. Toprağın Fiziksel ve
          Kimyasal Yapısı
          5.2.3. Toprakta Drenaj ve
          Havalanma
          5.2.4. Toprağın İşlenebilirliği
          5.2.5. Toprağın Su Tutma Özelliği
          5.2.6. Toprak Rengi
          5.2.7. Kanola Ekilecek Toprakların
          Verimlilik Unsurları
          5.2.8. Kanola Tarımı Yapılacak
          Toprakların Sınıflanması
 
6. KANOLA TARIMI
    6.1. Toprak İşleme
           6.1.1. Kanola Tarımında
           Toprak İşlemenin Önemi
           6.1.2. Toprak İşleme Aletleri
           6.1.3. Kanola Tarımında Kullanılacak
           Toprak İşleme Aletleri
           6.1.4. Keseksiz Bastırılmış
           Tohum Yatağı Hazırlığının Önemi
           6.1.5. Kanola Tohum Yatağı Hazırlığında
           Dikkat Edilecek Konular
   6.2. Ekim Nöbeti (Münavebe)
          6.2.1. Kanolanın Ekim Nöbeti İçersindeki
          Üretim Olanakları
          6.2.2. Kanalodan Sonra İkinci Ürün
          Yetiştirme Olanakları
          6.2.3. Kanolanın Kuru ve Sulu Şartlarda
          Girebileceği Ekim Nöbeti Modelleri
          6.2.4. Kanalonın Ekim Nöbetinde
          Sağladığı Faydalar
          6.2.5. Hastalık ve Zararlıların
          Kontrolünü Sağlaması
          6.2.6. Organik Maddeyi Artırması
          6.2.7. Besin Maddelerinden
          Faydalanmayı Düzenlemesi
          6.2.8. Yabancıot Kontrolünü Sağlaması
          6.2.9. Erozyonu Azaltması
          6.2.10. Tarım İşletmesinin Daha Sistemli
          Olması ve İşten Tasarruf Sağlaması
          6.2.11. Kanolanın Buğday İle Ekim Nöbetine
          Girmesinin Verime Olumlu Etkisi
   6.3. Kanola Ekimi
          6.3.1. Ekim Zamanı
          6.3.2. Bölgelerimize Göre Kışlık 
          Kanola Ekim Zamanları
          6.3.3. Bölgelerimize Göre Yazlık
          Kanola Ekim Zamanları
          6.3.4. Erken ve Geç Ekimin Sakıncaları
          6.3.5. Tohumluk
          6.3.6. Çeşit Seçimi
          6.3.7. Türkiye’de Üretim İzinli
          Kanola Çeşitleri
          6.3.8. Dünyada Ekilen Tescilli
          Kanola Çeşitleri
          6.3.9. Ekim Yöntemi
          6.3.10. Ekim Makinesi Ayarları
          6.3.11. Ekim Derinliği
          6.3.12. Birim Alandaki Bitki Sıklığı
          6.3.13. Dekara Ekilecek Tohum Miktarı
          6.3.14. Sıra Aralığı
   6.4. Bakım
          6.4.1. Kanola Tarımında Yabancıot
          Mücadelesi
          6.4.2. Kültürel Yabancıot Mücadelesi
          6.4.3. Kimyasal Yolla Yabancıot Mücadelesi
          6.4.4. Kanola İle Akraba Cruciferae
          Familyadan Yabani Hardalın Kontrolü
          6.4.5. Kanola Tarlasında Sorun Olan
          Yulaf gibi Dar Yapraklı Otların Kontrolü
          6.4.6. Kanola Tarımında Geniş Yapraklı
          Pıtrak gibi Otların Kontrolü
          6.4.7. Türkiye’de Kanola Tarımında
          Problem Olan Yabancıotlar
          6.4.8. Kanola İle Akraba Olan 
          Yabancıotlar (Cruciferae Familyası)
          6.4.9. Yabani hardal (Sinapis arvensis L.) ve
          Gönül Hardalı (Myagrum perfoliatum L.)
          6.4.10. Yabani Turp 
          (Raphanus raphanistrum L.)
          6.4.11. Yabani Tere (Cardaria draba L.)
          6.4.12. Çoban Çantası 
          (Capsella bursa-patoris L. Medik.)
          6.4.13. Kanola Tarımında Sorun Olan
          Dar Yapraklı Yabancı Otlar
          6.4.14. Yabani Yulaf (Avena fatua L.)
          6.4.15. Karaçimen (Lolium temulentum L.)
          6.4.16. Tarla ayrığı (Agropyron repens L.)
          6.4.17. Köpek dişi ayrığı
          (Cynedon dactylon L.)
          6.4.18. Kır Bromu 
          (Bromus tectorum L. Beauv.)
          6.4.19. Tilki kuyruğu (Alopecurus spp.)
          6.4.20. Kanyaş 
          (Sorghum halepense L. P.)
          6.4.21. Darıcan 
          (Echinochloa crus-galli (L.) P.B)
          6.4.22. Kanola Tarımında Sorun Olan 
          Geniş Yapraklı Yabancı Otlar
          6.4.23. Domuz Pıtrağı 
          (Xanthium pensylvanicum L.)
          6.4.24. Köygöçüren(Cirsium spp.)
          6.4.25. Köpek üzümü (Solanum spp.)
          6.4.26. Sirken (Chenopodium album L.)
          6.4.27. Horoz ibiği (Amaranthus spp.)
          6.4.28. Papatya (Anthemis spp.)
          6.4.29. Gökbaş (Centaurea cyanus L.)
          6.4.30. Gelincik (Papaver rhoeas L.)
          6.4.31. Tarla sarmaşığı 
          (Convolvulus arvensis L.)
          6.4.32. Hakiki şahtere (Fumaria spp.)
          6.4.33. Kokar ot (Bifora radians L.)
          6.4.34. Topalak veya venüs otu 
          (Cyperus spp.)
          6.4.35. Mürdümük (Lathyrus spp.)
          6.4.36. Yabani fiğ (Vicia spp.)
          6.4.37. Ebegümeci (Malva spp.)
          6.4.38. Tarla Eşek Marulu 
          (Sonchus arvensis L.)
          6.4.39. Kanola Tarımında Entegre Mücadele
          (IPM) Teknikleri
          6.4.40. Yabancı Otların Kanola Tarlasında
          Neden Olduğu Sorunlar
          6.4.41. Yabancı Otlara Bağlı Olarak
          Kanolada Verim Kayıplarının Nedenleri
          6.4.42. Yabancıotların Zararını
          Arttıran Faktörler
          6.4.43. Yabani Hardalın Kanola Verimi
          Üzerine Etkisi
          6.4.44. Kendi Gelen Buğday ve Arpanın
          Kanola Verimi Üzerine Etkisi
          6.4.45. Yabani Yulafın Kanola
          Verimi Üzerine Etkisi
          6.4.46. Kanolada Yabancıot
          Kontrol Tedbirleri
          6.4.47. Ekim Nöbetinin Yabancıot
          Mücadelesinde Yeri
          6.4.48. Ekimde Yüksek Bitki
          Populasyonunun 
          Yabancı Ot Mücadelesine Etkisi
          6.4.49. Ekim Tarihinin Yabancıot
          Mücadelesine Etkisi
          6.4.50. Ekim Derinliğinin Yabancıot
          Mücadelesine Etkisi
          6.4.51. Sıra Aralığının Yabancıot
          Mücadelesine Etkisi
          6.4.52. Sertifikalı Tohum Yabancıot
          Mücadelesine Etkisi
          6.4.53. Yeterli Gübrelemenin Yabancıot
          Mücadelesine Etkisi
          6.4.54. Zararlı ve Hastalıklardan
          Korunmanın Yabancıot Mücadelesine
          Etkisi
          6.4.55. Yabancıotlarla Kimyasal
          Mücadele Yolları
          6.4.56. Kanolada ABD ve Kanada’da
          Uygulanan Yabancıot Kontrol Sistemleri
          6.4.57. Yabancı Ot Kontrol 
          Sistemlerinin Özellikleri
          6.4.58. Clearfield Sistemi
          6.4.59. Liberty Link Sistemi
          6.4.60. Roundup Ready Sistemi
          6.4.61. Geleneksel Sistem
          6.4.62. Kanola Tarımında Yabancıotlarla
          Mücadelede Uygun Sistemin Seçilmesi
          6.4.63. Uygun Yabancı Ot İlaçlama Zamanı
          6.4.64. Yabancı Ot İlacı Performanslarını
          Etkileyen Faktörler
          6.4.65. Kanolada Entegre Yabancıot
          Kontrolünde Dikkat Edilecek Hususlar
  6.5. Kanola Tarımında Gübreleme

          6.5.1. Kanola Bitkisinde Dengeli Gübreleme
          6.5.2. Kanola Verim Potansiyeli
          6.5.3. Kanola Bitkisinde Beslenme 
          Bozukluklarının Nedenleri
          6.5.4. Topraktaki Kimyasal Nedenler
          6.5.5. Topraktaki Fiziksel Nedenler
          6.5.6. Topraktaki Biyolojik Nedenler
          6.5.7. İklim Faktörleri
          6.5.8. Bitkinin Bünyesindeki
          Antogonistik ve Sinerjetik Etkileşimler
          6.5.9. Genetik Faktörler
          6.5.10. Toprak faktörü
          6.5.11. Hastalık ve Zararlılar ile
          Besin Maddesi Noksanlıkları 
          Arasındaki İlişkiler
          6.5.12. İlaç, Hormon Ve Gübrelerin
          Hatalı Kullanımı
          6.5.13. Kanola Tarımında Kullanılabilecek
          Gübre Çeşitleri
          6.5.14. Ahır Gübresi ve Besin 
          Maddesi İçeriği 
         6.5.15. Yeşil Gübreler
          6.5.16. Kimyasal, Mineral,
          Ticari Veya Suni Gübreler
          6.5.17. Yaprak Gübreleri 
          6.5.18. Saf Madde Üzerinden Mineral Gübre
          Miktarı Bulma Cetvelleri
          6.5.19. Toprak Verimliliği ve
          Kanola Besin Maddeleri
          6.5.20. Temel Besin Maddeleri
          6.5.21. Zorunlu Besin Maddeleri
          6.5.22. Genel Olarak Besin Maddelerinin
          Bitki Tarafından Alınması
          6.5.23. Toprak Özelliklerinin Bitki Besin
          Maddeleri Alınmasına Etkileri
          6.5.24. Toprak Analizi
          6.5.25. Kanola Tarımında Toprak
          Analizi Yaptırmanın Önemi
          6.5.26. Tarlada Toprak Örnekleri
          Alınmaması Gereken Yerler
          6.5.27. Toprak Örneği Almak İçin
          Gerekli Malzemeler
          6.5.28. Tarladan Toprak
          Örneği Alma Yöntemi
          6.5.29. Etiketleme
          6.5.30. Toprak Analiz Testlerinin Tutarlılığı
          6.5.31. Bitki ve Doku Testi
          6.5.32. Besin Maddeleri Noksanlığının
          Teşhis Edilmesi
          6.5.33. Kanola Tarımında Görülen Besin
          Maddesi Noksanlıkları ve Gübreler
          6.5.34. Azot (N) Noksanlığı Belirtileri ve
          Azot İhtiva Eden Gübreler
          6.5.35. Kanola Bitkisinde Azotun Rolü
          6.5.36. Azotun Kanola Bitkisinin
          Gelişimine Etkisi
          6.5.37. Kanola Azot Noksanlık belirtileri
          6.5.38. Kanolanın Azotlu Gübreye Tepkisi
          6.5.39. Azotun Kanolada Kaliteye Etkisi
          6.5.40. Kanola İçin Toprakta Azot Kaynakları
          6.5.41. Kanolada Azotlu Gübre Kullanımı
          6.5.42. Azotun Yaprak Gübre Uygulaması
          ile Verilmesi
          6.5.43. Azotlu Gübre Uygulama Zamanı
          6.5.44. Kanola Tarımında Kullanılabilecek
          Bazı Azotlu Gübreler ve Özellikleri
          6.5.45. Fosfor (P2O5) Noksanlığı Belirtileri
          ve Fosfor İhtiva Eden Gübreler
          6.5.46. Fosforun Bitki Bünyesindeki Rolü
          6.5.47. Kanolanın Fosfor Besin Maddesi
          Alım Özellikleri
          6.5.48. Fosfor Noksanlığı ve Kanola gelişimi
          6.5.49. Kanolada Fosfor Gübrelemesi ve
          Fosforlu Gübrelerin Özellikleri
          6.5.50. Kanolada Fosforlu Gübre
          Vermenin Zamanlaması
          6.5.51. Kanola Tarımında Fosforun
          Toprağa Verilme Yöntemi
          6.5.52. Potasyum (K) Noksanlığı 
          Belirtileri ve
          Potasyum İhtiva Eden Gübreler
          6.5.53. Potasyumun Bitki Bünyesindeki Rolü
          6.5.54. Kanola Bitki Gelişimine Potasyumun
          Etkisi ve Noksanlık Belirtileri
          6.5.55. Kanolanın Potasyum Gübresine
          Tepkisi ve Potasyumlu Gübreleme
          6.5.56. Kanola Tarımında Kullanılan 
          Bazı Potasyumlu Gübreler ve Özellikleri
          6.5.57. Kompoze Gübreler
          6.5.58. Kükürt (S) Noksanlığı Belirtileri ve
          Kükürtlü Gübreler
          6.5.59. Kanola Bitkisinde Kükürdün Rolü
          6.5.60. Kanolanın Kükürdü Kökleriyle
          Almasındaki Özellikler
          6.5.61. Kükürdün Kanolanın Gelişmesindeki
          Etkileri ve Noksanlık Belirtileri
          6.5.62. Kanola Veriminin Kükürt Gübresine
          Tepkisi
          6.5.63. Kükürt Gübrelemesinin 
          Kanola Kalitesine Etkisi
          6.5.64. Kanolada Kükürt Gübrelemesi
          6.5.65. Azot ve Kükürt Oranının
          Gübrelemede Önemi
          6.5.66. Kalsiyum (Ca) Noksanlığı 
          Belirtileri ve Kalsiyum İhtiva Eden
          Gübreler
          6.5.67. Kanola Tarımında Kullanılan Bazı
          Kalsiyumlu Gübreler ve Özellikleri
          6.5.68. Magnezyum (Mg) Noksanlığı 
          Belirtileri ve Magnezyumlu Gübreler
          6.5.69. Kanolada Mikroelement 
          Noksanlıkları ve Yaprak Gübreleri
          6.5.70. Kanola Yaprak Gübre Dozları,
          Uygulanama Zamanı ve Yöntemi
          6.5.71. Bor (B) Noksanlığı Belirtileri ve
          Bor İhtiva Eden Gübreler
          6.5.72. Kanola Bitkisinde 
          Bor noksanlık Belirtileri
          6.5.73. Tarımda Kullanılacak Borlu Gübreler
          6.5.74. Bakır (Cu) Noksanlığı Belirtileri ve
          Bakır İhtiva Eden Gübreler
          6.5.75. Demir (Fe) Noksanlığı Belirtileri ve
          Demir İçeren Gübreler
          6.5.76. Demir Noksanlığına 
          Neden Olan Faktörler
          6.5.77. Mangan (Mn) Noksanlığı Belirtileri ve
          Manganlı Gübreler
          6.5.78. Molibden (Mo) Noksanlığı
          Belirtileri ve
          Molibden İhtiva Eden Gübreler
          6.5.79. Çinko (Zn) Noksanlığı Belirtileri ve
          Çinkolu Gübreler
          6.5.80. Diğer Mikro elementler
   6.6. Suyun ve Sulamanın Kanola Tarımında Rolü
          6.6.1. Kuraklık Stresi ve Kanola
          6.6.2. Çimlenme ve Çıkışta Suyun Önemi
          6.6.3. Kanola Tarımında Sulama
          6.6.4. Kanola Tarımında 
          Yağmurlama Sulama Yöntemi
          6.6.5. Yağmurlama Sulama Yönteminde
          Bilinmesi Gereken Hususlar
          6.6.6. Otomatik Hareketli (Tamburlu)
          Sulama Makinesi İle Sulama Yöntemi
          6.6.7. Kanola Tarımında Kritik 
          Sulama Zamanları
          6.6.8. Sonbaharda Çıkış Suyu
          6.6.9. İlkbahar Sulaması
    6.7. Kanola Hasadı
          6.7.1. Biçerdöver İle Doğrudan Hasat
          6.7.2.Önce Rutubetli Biçme (Swathing)
          ve Sonra Biçerdöverle Hasat
    6.8. Kanolanın Depolaması
          6.8.1. Kanolanın Depolaması 
          Üzerine Etki Eden Faktörler
          6.8.2. Depolamada Tohumun Olgun Olması
          6.8.3. Tohum Nemi ve Sıcaklık
          6.8.4. Kanola Ürününün Rutubet İçeriği
          6.8.5. Depo İçi Sıcaklığı
          6.8.6. Depodaki Havalanma Durumu
          6.8.7. Depoya Konulan Kanola Ürününde
          Yeşil Ve Kırık Dane Miktarı
          6.8.8. Depolama Süresi
          6.8.9. Ürün İçersindeki Mikroorganizma
          Faaliyetleri
          6.8.10. Kanola Tohumluklarının 
          Depolama Koşulları
          6.8.11. Ambar Sıcaklığının 
          Depolama Üzerine Etkileri
          6.8.12. Küflenme ve Böceklenme
          6.8.13. Elek Altı Materyaller (Docage)
          6.8.14. Kanola Çeşidi
          6.8.15. Depolanan Kanola Ürününün Bakımı
          6.8.16. Depoya Konulacak Kanola Ürününün
          Şartlandırılması
          6.8.17. Deponun Havalandırılması
          6.8.18. Kanolanın Havalandırılması ve
          Havalandırma Sisteminin İşletimi
          6.8.19. Doğal veya Isıtmasız
          Hava İle Kurutma
          6.8.20. Isıtılmış Hava İle Kurutma
          6.8.21. Kurutma sıcaklığı
          6.8.22. Tohum Depolarının Yapımında
          Dikkat Edilecek Hususlar
          6.8.23. Depo Bakımı ve Kullanımında
          Dikkat Edilecek Hususlar

7. KANOLA HASTALIK VE ZARARLILARI
    7.1. Kanola Hastalıkları
          7.1.1. Kanola Fide Hastalıkları ve
          Kompleks Kök Çürüklüğü
          7.1.2. Fide Dönemi Kompleks Kök
          Çürüklüğü Hastalığı
          7.1.3. Kanola Gelişme Dönemi Kompleks
          Kök Çürüklüğü Hastalığı
          7.1.4. Blackleg 
          (Phoma/Siyah Bacak/Karabacak) Hastalığı
          7.1.5. Sclerotinia Sap Çürüklüğü (Yumuşak,
          Beyaz Çürüklük)
          7.1.6. Kanola Rastığı veya Alternaria 
          Siyah Nokta Lekesi (Gri Yaprak lekesi)
          7.1.7. Beyaz Yaprak Lekesi ve Gri Sap
          (Pseudocercosporella capsellae)
          7.1.8. Aster sarılığı (Aster Yellows)
          7.1.9. Lahana Kök Ucu Mantarı 
          (Plasmodiophora brassicae)/Clubroot
          7.1.10. Mildiyö (Peronospora parasitica)/
          Downey mildew
          7.1.11. Fusaryum (Fusarium sp). Solgunluğu
          7.1.12. Beyaz Pas (Albugo candida)
          7.1.13. Kanola Tarımında Hastalıklarla
          Mücadele Stratejileri
          7.1.14. Kanola Hastalıklarında Avrupa’da
          Kullanılan Başlıca Fungusitler
          7.1.15. Virus Hastalıkları
          7.1.16. Nematodlar
    7.2. Kanola Zararlıları
          7.2.1. Tarlada Kanola Zararlı Kontrolü
          7.2.2. Lahana Kokulu Böceği 
          (Eurydema ornatum L.)
          7.2.3. Yonca Tırtılı/Alfaalfa Looper
          (Autographa californica Speyer)
          7.2.4. Yaprak Bitleri/Afidler
          (Brevicoryne brassicae L.)
          7.2.5. Çayır Tırtılı/ Beet Webworm
          (Loxostege Sticticalis L.)
          7.2.6. Bertha Armyworm
          (Mamestra configurata WLK.)
          7.2.7. Cabbage Seedpod Weevil
          (Ceutorhynchus Obstrictus Marsham
          7.2.8. Lahana Kelebeği (Pieris brassicae (L.)
          7.2.9. Lahana Yaprak Güvesi
          (Plutella xylostella L.)
          7.2.10. Toprak Pireleri (Phyllotreta spp. )
          7.2.11. Lygus Böceği (Lygus spp.)
          7.2.12. Lahana Sineği (Delia radicum)
          7.1.13. Lahana Gal Böceği
          (Ceutorrhynchuc pleurostrgma L.)
          7.2.14. Kanola Tarımında Zararlılarla
          Mücadelede Dikkat Edilecek Hususlar
          7.2.15. Kanola Bitkilerinde
          Bulunan Faydalı Böcekler

8. KANOLA GENETİĞİ VE ISLAHI
    8.1. Kanolanın Genetik Yapısı
    8.2. Kanola Islah Metotları
          8.2.1. Islah Amaçları
          8.2.2. Kanolada Melez ve Sentetik Çeşitler
          8.2.3. Kombinasyon Kabiliyeti
          8.2.4. Kanola Saf Hat Geliştirme Aşamaları
    8.3. Kanola Hibrit Islahı
          8.3.1. Kanola A (CMS) ve B (maintainer)
          Hattı Geliştirme
          8.3.2. Kanola Restorer (R) Hattı Geliştirme
          8.3.3. Kanolada CMS Sistemi
          ve Hibrit Üretimi
          8.3.4. PGS Sistemi (Plant Genetic Systems)
          8.3.5. Sentetik Çeşit Geliştirme
          8.3.6. Seleksiyon Islahı
          8.3.7. İntrodüksiyon
          8.3.8. Seleksiyon
          8.3.9. Saf Hat Seleksiyonu
          8.3.10. Toptan Seleksiyon
          8.3.11. Melezleme
          8.3.12. Ebeveyn Seçimi ve Melezleme
          8.3.13. Bulk Metodu
          8.3.14. Modifiye Bulk Metodu
          8.3.15. Pedigri Metodu
          8.3.16. Tek Tohum Seleksiyonu
          8.3.17. Tekrarlamalı Seleksiyon
          8.3.18. Geri Melezleme
          8.3.19. Mutasyon Islahı
    8.4. Yazlık Kanola Islahı
    8.5. Kanola Islahında
          Biyoteknolojinin Kullanılması
          8.5.1. Anter Kültürü
          8.5.2. Embriyo kültürü
          8.5.3. Embriyo Kültürünün Uygulanması
          8.5.4. Kallus Kültürü
          8.5.4. Protoplast Kültürü
          8.5.6. Genetik Mühendisliği 
          (Rekombinant DNA Teknikleri)
    8.6. Türkiye’de Yapılan Bazı
            Kanola Araştırma Özetleri

9. KANOLA TOHUMLUK TESCİLİ VE ÜRETİMİ
    9.1. Kanola Çeşitlerinin Tescil ve Sertifikasyonu
    9.2. Hibrit Kanola Tohumluk Üretim Teknikleri

10. EKONOMİK YÖNDEN KANOLANIN 
      KIŞLIK ÜRÜNLERLE KIYASLANMASI


11. KANOLA TOHUMLARININ YAĞA İŞLENMESİ

12. KAYNAKLAR

Yorumlar

Yorum Yazın:

 
 

İlgi Gören Ürünler