• Kültür Mantarı, Hastalık ve Zararlıları

Kültür Mantarı, Hastalık ve Zararlıları

Kategori

Baskı : Renkli / Ocak 2019 / Avrupa Kuşe

Sayfa : 147

Boyut : 15,5 cm x 21,5 cm

ISPN : 978-605-83004-5-3

Yazar : Prof. Dr. Bülent Yaşar

70,00 ₺ 80,00 ₺

Bölüm: 1 Kültür Mantarı Hastalıkları

1.1. Fungal Hastalıklar

1.1.1. Genellikle Kompostta Görülen Funguslar

Mürekkep mantarı (Coprinus spp.)

Sarı küf hastalıkları (Myceliophthora spp., Chrysosporium spp., Sepedonium spp.)

Zeytin yeşili küfü hastalığı (Chaetomium olivaceaumC. globosum)

Siyah kompost hastalığı (Pythium oligandrum, P. hydnosporum)

1.1.2. Hem Kompost Hem de Örtü Toprağında Görülen Funguslar

Kahverengi alçı hastalığı (Papulaspora byssina)

Beyaz alçı hastalığı (Scopulariopsis fimicola)

Yeşil küf hastalıkları (Trichoderma harzianum, T.koningii, T.viride, T.pseudokoningii, T.aureovi, Penicillium spp.,Gliocladium spp.)

Dana beyni (=Yalancı domalan) hastalığı (Diehliomyces microsporus)

Pembe küf hastalığı (Sporendonema purpurascens)

1.1.3. Direkt Mantarda Zararlı Funguslar

Örümcek ağı hastalığı (Cladobotryum dendroides)

Kuru kabarcık hastalığı (Lecanicillium fungicola, L. psalliotae)

Yaş kabarcık hastalığı (Mycogone perniciosa)

1.2. Bakteriyel Hastalıklar

Bakteriyel (=Kahverengi) leke hastalığı (Pseudomonas tolaasii)

Zencefil rengi bakteriyel leke hastalığı (Pseudomonas gingeri)

Bakteriyel yumuşak çürüklük hastalığı (Pseudomonas fluorescens)

Lamel damla hastalığı (Pseudomonas agarici)

Mumya hastalığı (Pseudomonas spp.)

1.3. Virus Hastalıkları

Mantar X virüsü (MVX) kompleksi

BÖLÜM: 2: ÜRETİM HATALARINDAN KAYNAKLANAN ANORMAL OLUŞUMLAR

Kahverengileşme

Timsah derisi ya da pullanma

Gül tarağı veya horozibiği (gül-ibik)

Sert lamel ve açık peçe

Yüzen misel ya da stroma oluşumu

Karbondioksit (CO2) zararı

Açık lamel

Kötü pin oluşumu

Az sayıda pin oluşumu

Küçük şapka normal sap (Davul tokmağı)

Küçük şapka kalın sap

Mantarların toprak içinde büyümesi ve kirlenmesi

Düzensiz pinleşme

Yoğun başçık (pin) oluşumu

Ölmüş başçıklar

Mantar şapkalarında deformasyon ve bozuk şekilli mantarlar

Düşük (sarkık) çorap

Mantar başlarında renk değişiklikleri

Ağlayan mantar

Mantar şapkalarında çatlama

Aşırı havalandırma belirtileri

Toplu mantar çıkışı

Sap içi nekrozu

Zayıf misel gelişimi

Mantarların sadece kenarlarda çıkması

Bölüm 3: Zararlılar

3.1. DIPTERA (MANTAR SİNEKLERİ)

Familya: Sciaridae (=Mantar sinekleri)

Familya: Phoridae (=Kambur sinekler, Gübre sinekleri)

Familya: Cecidomyiidae (=Gal sinekleri)

Heteropeza pigmaea Winnertz

Familya: Scatopsidae (=Küçük siyah kompost sinekleri)

Mantar Sinekleri İle Mücadele

3.2. COLLEMBOLA (=Yay kuyruklular)

3.3. NEMATODLAR

Nematodlarla Mücadele

3.4. AKARLAR

Familya: Tarsonemidae

Tarsonemus myceliophagus Hussey

Familya: Acaridae

Familya: Pygmephoridae (=Kırmızı biber akarları)

Familya: Histiomidae

Histiosoma sapromyzarum (Dufour)

Akarlarla Mücadele

SINIF: MAMMALIA (=Memeliler)

Takım: RODENTIA (=Kemirgenler)

Familya: Muridae (=Sıçanlar ve Fareler)

Mus musculus L. (=Ev faresi)

Rattus rattus L. (=Ev sıçanı)

BÖLÜM 4: KÜLTÜR MANTARI HASTALIK VE ZARARLILARIYLA MÜCADELE

Hastalık ve Zararlılara Karşı Koruyucu Önlemler

Kompost Hazırlığında Dikkate Alınması Gereken Koruyucu Önlemler

Üretim Odalarının Doldurulması Sırasında Alınması Gereken Koruyucu Önlemler

Misel Ön Gelişme ve Toprak Döneminde Alınması Gereken Koruyucu Önlemler

Hasat Döneminde Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Hasat Dönemi Bittiğinde Yapılması Gereken İşlemler

Gaz Haline Geçen Kimyasal İlaçlarla Boş Oda Dezenfeksiyonları

Bölüm: 5 MANTAR HASTALIK VE ZARARLILARIN TANINMASINDA BAZI PRATİK BİLGİLER

Bölüm: 6 MANTAR ÜRETİMİNDEKİ ÖNEMLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Misel Ön Gelişme Dönemindeki Önemli Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Örtü Toprağı Dönemindeki Önemli Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Mantar Taslağı Oluşum Dönemindeki Önemli Sorunlarve Çözüm Önerileri

Hasat Dönemindeki Önemli Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 

Kaynaklar

Yorumlar

Yorum Yazın:

 
 

İlgi Gören Ürünler