• Şeftali-Nektarin-Erik

Şeftali-Nektarin-Erik

Kategori

Baskı : Renkli / Eylül 2007 / Avrupa Kuşe

Sayfa : 248

Boyut : 15.5x21.5 cm

ISPN : 978-975-8377-08-4

Yazar : Dr. Ünal Doğanay

30,00 ₺ 35,00 ₺

Giriş

1- Anaçlar


- Şeftali ve Nektarin İçin Anaçlar
- Diğer Anaçlar
- Erik İçin Anaçlar

2- Üretim ve Fidanlık İşleri

- Fidanlığın Yeri
- Anaçlık Tohumların Ekilmesi ve 
  Çeliklerinin Yetiştirilmesi
- Aşı
- Diğer Üretim Metodları
- Sonradan Aşılama

3- Bahçenin Düzenlenmesi

- Göz Önüne Alınacak Hedefler
- Düşük ve Standart Sıklıktaki Bahçe Sistemleri
- Orta ve Yüksek Sıklıkta Olan Sistemler
- Vasat Sıklık ve Geleneksel Terbiye
- Askıya Almadan Yapılan Çit Sistemi
- Askıya alma (tele germe) sistemleri

4- Bahçe Tesisi

- Yer Seçimi
- Bahçe Büyüklüğü
- Hava Durumu
- Su kaynakları
- Bahçenin geçmişi, hastalıklar
- Meyil
- Toprağın Hazırlanması
- "Sert tabanın" ve "pulluk tabanının "kırılması
- Drenajın sağlanması
- Tesviye
- Yabancı otların yok edilmesi
- Fumigasyon
- Dikim mesafesi
- Dikim
- Fidanların korunması
- Sulama
- Gübreleme
- Ağaçların korunmaları
- Ara Ziraatı
- Bahçe Tabanının İşlenmesi

5- Büyüme ve Gelişme

- Büyüme ve Gelişmenin Morfolojisi ve Fizyolojisi
- Sürgünün Büyümesi ve Gelişmesi
- Meyve Büyümesi ve ve Gelişmesi
- Kök Büyümesi ve Gelişmesi
- Organlar Arası Etkileşimler
- Sürgün Kontrolü Faktörü
- Budamaya Yanıt

6- Fotosentez ve Solunum

- Fotosentez ve Fotosentez Ürünleri
- Solunum ve Solunum Ürünleri
- Solunumu Etkileyen Faktörler
- Karbonhidrat Ekonomisi

7- Terbiye ve Budama

- Genç Ağaçların Terbiyesi
- Yetişkin Ağaçların Budanması

8- Japon Eriğinde Tozlaşma (polinasyon)

- Tozlayıcıların Seçilmesi
- Tozlayıcıların Bahçedeki Düzeni
- Tozlayıcı Dallar
- Eriklerin Tozlaşmasında Bal Arısı Kullanımı

9- Meyve Seyreltmesi

- Seyreltme Metodları
- Ne Zaman Seyreltmeli
- Seyreltme Miktarı

10- Gövde ve Dallardan Halka Çıkarma

11- Toprak ve Su Analizlerinin Kullanımı


- Doyma Yüzdesi
- Asitlik-Alkalilik (pH)
- Tuzluluk Durumu
- Katyon Mübadelesi (cation exchange)
- Alkali Topraklar
- Sudaki Sodyum Tehlikesi
- Tuz İhtiva Etmeyen Sulama Suyu Kullanımı
- Aşırı Sodyum, Klor ve Bor Toksitesi

12- Mineral Besin Maddeleri

- Azot (N)
- Fosfor (P)
- Potasyum (K)
- Kalsiyum (Ca)
- Mağnezyum (Mg)
- Kükürt (S)
- Demir (Fe)
- Manganez (Mn)
- Çinko (Zn)
- Bor (B)
- Bakır (Cu)
- Klor (Cl)
- Molibden (Mo)

13- Suyun Ağaçlardaki Rolü

- Suyun Ağaç İçinde hareketi
- Su ve Büyüme
- Kuraklık Stresinin Anlaşılması, 
   Kuraklık Stresinden Korunma
- Suyun Ağaç tarafından Kullanımı

14- Planlı Sulama Proğramı

- Suyun Bütçelenmesi
- Suyun hareketi ve Depolanması
- Müsade Edilebilir Su Tüketimi
- Evapotranspirasyonun (ET)
   Tahmin Edilmesi
- Sulama Randımanı

15- Böcek Zararlıları


- Doğu meyve güvesi
- Şeftali Filiz Güvesi
- Elma İç Kurdu
- Amerikan Beyaz Kelebeği
- Erik İç Kurdu
- Yüzük Kelebeği
- Dal Kıran
- Altın Kelebek
- Kambur Üçgen Böceği
- San-Jose Kabuklu Biti
- Kahverengi Koşnil
- Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı Hastalığı
- Şeftalide Yaprak Delen Hastalığı
- Şeftali Küllemesi Hastalığı
- Sert Çekirdekli Meyva Ağaçlarında 
   Bakteriyel Kanser ve Zamklanma Hastalığı
- Phytophthora Kök ve Kök-Boğazı Çürüklüğü
- Kök ve Kök-Boğazı Ur Hastalığı
- Armillaria kök ve kök boğazı çürüklüğü
- Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında 
   Sharka Virus Hastalığı
- Eriklerde Cep Hastalığı

17- Sprey Uygulamaları

- Turbo Spreyerler 
  (Yüksek ve Düşük Hacim spreyerler)
- Sprey Teknikleri
- Sprey (ilaçlama)
- Yer İlaçlamalarında ULV - Ultra 
   Düşük Hacim İlaçlaması
- Yetersiz Kaplamaya Neden Olan Etkenler

18- Nematodlar

- Kamalı Nematod
- Kök Ur Nematodları
- Toprak Numunesi Alınması

19- Dondan Korunma

20- Hasat Sonrası Fizyolojisi


- Taş Çekirdekli Meyvanın Yapısı
- Gelişme, Olgunlaşma ve Yaşlanma
- Solunum
- Solunumun şekli ve Oranı
- Etilen üretimi ve Meyvedeki Etkisi
- Yapı Maddeleri ve Yapı 
  Maddelerindeki Değişmeler
- Karbonhidratlar
- Organik Asitler
- Proteinler
- Lipidler (Yağlar)
- Pigmentler
- Fenol Bileşikleri
- Uçucu Bileşikler
- Vitaminler
- Mineraller

21- Bozulma Oranına
       Etki Eden Faktörler


- Meyvenin Olgunlaşmaya Başlaması
- Sıcaklık Etkisi
- Etilen Etkisi
- Solunum Gazları
- Rutubet Kaybı
- Rutubet Kaybını Etkileyen faktörler
- Fiziksel Yaralanmalar
- Kimyasal Zararlar
- Bozulma Problemleri

22- Hasat Sonrası Önlemler

- Hastalık Etmenleri -Patojenler-
- Meyvenin Durumu ve Çürümesi
- Olgunlaşma ve Hassasiyet
- Fungal Çürüklük Oluşumu ve Gelişimi 
   Üzerinde Sıcaklık Derecelerinin Etkisi
- Sıcaklık Dereceleri ve Patojenler
- Fungusların Soğuğa Hassasiyeti
- Değiştirilmiş veya Kontrollü Ortamlar

23- Olgunluk ve Kalite

- Olgunlaşma Ölçüleri
- Olgunluk Belirtilerinin Kombinasyonu
- Örneklemenin Yapılışı

24- Toplama ve Paketleme

- Hasat Operasyonu
- Özel İşlemler
- Ayırma
- Paketleme
- Paketleme Şartları
- Paketleme Hattı
- Ambalaj
- Iskartaların Değerlendirilmesi

25- Soğutma

- Sıcaklık Derecelerinin Ayarlanması
- Hasat Sonrası İşlemlerin ve 
   Pazarlamanın Etkileri
- Soğutma Sisteminin Seçimi
- Soğutma ve Depolama Arasındaki Farklar
- Paketlemeden önce / sonra Soğutma
- Basınçlı Hava Soğutması
- Soğuk Duvar sistemi
- Kavisli soğutma sistemi
- Sulu Soğutma Sistemi - Hydrocooling -
- Vakum Soğutma

26- Depolama

- Depolama Koşulları
- Donma Noktasının İzlenmesi
- Meyve Depolama Sıcaklık Derecesi
- Depolama Esnasındaki Nispi Nem
- Akarlar
- Erik Koşnili
- Badem Göz Kurdu
- Yaprak Bitleri
- Meyve Ağacı Dip Kurtları

16- Hastalıklar

- Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında 
  Monilya (Mumya Hastalığı)

Yorumlar

Yorum Yazın:

 
 

İlgi Gören Ürünler