• Sera Yapım Tekniği

Sera Yapım Tekniği

Kategori

Baskı : Renkli / Ekim 2012 / Avrupa Kuşe

Sayfa : 288

Boyut : 15.5x21.5 cm

ISPN : 978-975-8377-82-4

Yazar : Prof.Dr. Ahmet Nedim Yüksel  - Öğr. Gör. Elif Yüksel

20,00 ₺

I. BÖLÜM
    SERACILIK

1.1. Seranın Önemi ve Tanımı
1.2. Dünyada Seracılık
1.2.1. Serin İklim Kuşağındaki Ülkeler
1.2.2. Ilıman İklim Kuşağındaki Ülkeler
1.2.3. İki İklimin Egemen Ülkeler
1.3. Ülkemizde Seracılık 
 
II. BÖLÜM
      PLASTİK ÖRTÜLER
 
2. Plastik Örtüler
2.1. Toprak Yüzeyini Örten Örtüler
2.2.1. Malç Plastikler
2.2.2. Yüzeysel Plastik Örtüler
2.2.3. Yastıklar
2.2.4. Sıcak Yastıklar
2.2.5. Ilık Yastıklar
2.2.6. Soğuk Yastıklar
2.3. Yüksek Plastik Örtüler
2.3.1. Alçak Tüneller
2.3.1.1. Havalandırılmayan Alçak Tüneller
2.3.1.2. Havalandırılan Alçak Tüneller
2.4. Plastiklerin Kaldırılması
2.4.1. Plastiklerle Yetiştirme Mevsiminin 
         Uzatılması
2.4.2. Plastiklerin Uzaklaştırılması ve Yok Edilmesi
2.5. Yüksek Tüneller
 
III. BÖLÜM
       SERALAR
 
3. Seralar
3.1. Seraların Sınıflandırılması
3.1.1. Büyüklüklerine Göre Seralar
3.1.2. Kuruluş Şekillerine Göre Seralar
3.1.3. Sıcaklıklarına Göre Seralar
3.1.4. Çatı Şekillerine Göre Seralar
3.1.5. Yararlanma Şekillerine Göre Seralar
3.1.6. Örtü Malzemesine Göre Seralar
3.1.7. İskelet Malzemesine Göre Seralar
3.1.8. Taşınabilirlik Durumlarına Göre Seralar
3.2. Sera Planlamasında Etkili Çevre Koşulları
3.2.1. Işık
3.2.2. Sıcaklık
3.2.3. Nem
3.2.4. Hava ve Karbondioksit
3.2.5. Ekonomik ve Diğer Etmenler
 
IV. BÖLÜM
     SERA YAPI MALZEMELERİ VE 
     YAPI ELEMANLARI
 
4. Sera Yapı Malzemeleri
4.1. Temel
4.2. İskelet Malzemeleri ve Elemanları
4.2.1. İskelet Malzemeleri
4.2.1.1. Ahşap Yapı Malzemeleri
4.2.1.2. Metal Malzemeler
4.2.2. İskelet Elemanları
4.2.2.1. Kolonlar (Dikmeler)
4.3. Çatı Elemanları
4.3.1. Çatı İskeleti Elemanları
4.3.2. Çatı Örtü Malzemesi
4.3.2.1. Cam
4.3.2.2. Plastik
4.3.2.3. Seralarda Kullanılan Plastik Levhalar
4.3.3. Cam Örtü Malzemesinin Kaplanması
4.3.4. Plastik Örtünün Kaplanması
4.3.5. Oluklar ve Damlalıklar
4.3.6. Rüzgârlıklar
4.3.7. Kapılar
4.3.8. Pencereler
4.4. Sera Yapı Elemanlarının Korunması
4.4.1. Ahşap Malzemenin Korunması
4.4.2. Metal Malzemenin Korunması
 
V. BÖLÜM
    KIŞIN SERADA ÇEVRE KOŞULLARININ 
    SAĞLANMASI
 
5.1. Seraların Isıtılması
5.2. Serada Isı Gereksinimi
5.2.1. Sera Dış Yüzey Büyüklüğü Etkisi
5.2.2. Örtü Malzemesinin Etkisi
5.2.3. Isı Sızma Kayıpları
5.3. Serada Isı Gereksiniminin Hesaplanması
5.4. Seralarda Kullanılan Isıtma Yöntemleri
5.4.1. Sobalarla Isıtma Sistemi
5.4.1.1. Sabit Seramik Sobalar
5.4.1.2. Taşınabilir Seramit Sobalar
5.4.1.3. Demir Sobalar
5.4.1.4. Talaş Sobaları
5.4.1.5. Emaye Sobalar
5.4.1.6. Gaz Sobaları
5.4.1.7. Seralarda Soba Sayısının Hesaplanması
5.4.1.8. Sobalarda Isıtmanın Sakıncaları
5.4.2. Kaloriferli Isıtma Sistemi
5.4.2.1. Kalorifer Ocağı
5.4.2.2. Ocak Bacası Kesitinin Belirlenmesi
5.4.2.3. Pompa Motor Gücünün Belirlenmesi
5.4.2.4. Pompa Debisinin Belirlenmesi
5.4.2.5. Isıtma Borusu Uzunluğunun Belirlenmesi
5.4.2.6. Isıtma Borularının Bağlanma Şekilleri
5.4.2.7. Sera İçinde Borularının Yerleştirilmesi
5.4.2.8. Sıcak Havayla Isıtma Sistemi
5.4.2.9. Güneş Enerjisinden Yararlanılarak
           Sera Isıtması
5.4.2.10. Jeotermal Enerjiden Yararlanarak
           Sera Isıtması
5.4.2.11. Elektrikle Isıtma Sistemi
5.4.2.12. Atik Enerji
5.4.2.13. Sera Isıtma Sistemlerinde
             Sıcaklık Dağılımı
 
VI. BÖLÜM
     YAZIN SERADA ÇEVRE KOŞULLARININ
     SAĞLANMASI
 
6. Yazın Serada Çevre Koşullarının Sağlanması
6.1. Havalandırma
6.1.1. Sera Havalandırılmasının Nedenleri
6.1.2. Havalandırma Sisteminin Özellikleri
6.1.3. Hava Değişim Sayısı
6.1.4. Havalandırma Açıklıkları
6.1.5. Doğal Havalandırma
6.1.6. Doğal Havalandırmanın Hızı ve Miktarı
6.1.7. Doğal Havalandırma Açıklıkları Alanı
6.1.8. Zorunlu (Mekaniksel) Havalandırma
6.1.9. Zorunlu Havalandırmanın Yararları
6.1.10. Zorunlu Havalandırmanın Sakıncaları
6.1.11. Zorunlu Havalandırma Tipleri
6.1.12. Zorunlu Havalandırma Hızı ve Miktarı
6.1.13. Emmeçli Havalandırma Sistemi
6.1.14. Emmeçli ve Plastik Borulu
          Havalandırma Sistemi
6.1.15. Üfleçli (Vantilatörlü) Havalandırma Sistemi
6.1.16. Plastik Seraların Havalandırılması
6.2. Sera Soğutma Sistemleri
6.2.1. Gölgelendirmeyle Soğutma
6.2.1.1. Seralarda Sürekli Gölgelendirme
6.2.1.2. Seralarda Kısa Süreli Gölgelendirme
6.2.2. Yağmurlama İle Soğutma
6.2.3. Makineli Soğutma
6.2.4. Islak Yastıklarla Soğutma
6.2.4.1. Islak Yastıkların Yapımı
6.2.4.2. Islak Yastıkların Yerleştirilmesi
6.2.5. Su Şelalesiyle Soğutma
 
VII. BÖLÜM
      SERA PLANLAMASININ 
      TEMEL İLKELERİ
 
7. Sera Planlamasının Temel İlkeleri
7.1. Seraların Boyutlandırılması
7.1.1. Seraların Genişliği
7.1.2. Seraların Uzunluğu
7.1.3. Seraların Yüksekliği ve Muz Seraları
7.1.4. Sera Çatı Yüksekliği
7.2. Sera Yer Seçimi
7.3. Seraların Yönlendirilmesi
7.4. Seraların Büyüklüğünün Belirlenmesi
7.5. Sera İşletmelerinin Yerleşim Düzeni
7.5.1. Paketleme ve Depolama Birimi
7.5.2. İşletme İçi Yolları
7.5.3. Rüzgâr Kıranlar
7.6. Sera İşletmesinin Planlanması
7.7. Sera Planlanmasında Etkili Yükler
7.7.1. Sabit (Ölü) Yükler
7.7.1.1. Çatı Elemanlarının Ağırlıkları
7.7.1.2. Seraya Asılı Sistemlerin Ağırlığı
7.7.2. Hareketli (Canlı) Yükler
7.7.2.1. Rüzgâr Yükü
7.7.2.2. Kar Yükü
7.7.2.3. Çatıya Asılarak Yetiştirilen
           Bitkilerin Ağırlıkları
7.7.2.4. Sera Üzerinde Çalışan İşçilerin Ağırlığı
7.7.2.5. Depremin Dinamik Etkisi
7.8. Sera Yapı Elemanlarının Projelenmesi
7.8.1. Merteklerin Projelenmesi
7.8.2. Aşıkların Projelenmesi
7.8.3. Çatı Makasının Projelenmesi
7.8.4. Dikmelerin (Kolonların) Projelenmesi
7.8.5. Temellerin Projelenmesi

7.8.6. Seranın Rüzgâr Etkisiyle Devrilme Kontrolü

VII. BÖLÜM

      SERA İÇİNİN DÜZENLENMESİ

8.1. Bitki Yetiştirme Yerleri
8.1.1. Sera İçi Yollar
8.1.2. Masalar
8.1.3. Raflar
8.1.4. Dikim Yerinin Hazırlanması ve Zamanı
8.1.4.1. Hendek Bitki Yetiştirme Yerleri
8.1.5. Saksı ve Torba Kültürü
8.1.6. Yüzük Kültürü
8.1.7. Sap ve Saman Kültürü
8.1.8. Topraksız Yetiştirme Ortamları
8.1.8.1. Su Kültürleri (Hidrofonik Sistemleri)
8.1.8.2. Katı Ortamlar
8.1.9. Diğer Yararlanma Şekilleri
8.1.10. Bitki Sıralarının Düzenlenmesi
8.2. Bitkilerin Işıklandırılması
8.2.1. Yapay Işıklandırma
8.2.2. Yapay Işıklandırma Ampulleri
8.2.3. Yapay Işıklandırmanın Yoğunluğu ve Süresi
8.2.4. Ampullerin Yerleştirilmesi
8.2.5. Karartma


IX. BÖLÜM
     SERALARDA YETİŞTİRME ORTAMLARI

9. Seralarda Yetiştirme Ortamları
9.1. Toprak
9.1.1. Toprağın Tesviyesi
9.1.2. Temizlik
9.1.3. Toprağın Fiziksel Yapısını Düzeltme
9.2. Gübreleme
9.2.1. Seracılıkta Kullanılan Gübre Çeşitleri
9.2.1.1. Ahır (Çiftlik) Gübreleri
9.2.1.2. Yeşil Gübre
9.2.1.3. Malç
9.2.1.4. Azotlu Gübreler
9.2.1.5. Fosforlu Gübreler
9.2.1.6. Potasyumlu Gübreler
9.2.1.7. Kompoze Gübreler
9.2.1.8. İz Element Gübreleri
9.2.2. Gübreleme Yöntemleri ve Uygulama Şekli
9.2.2.1. Kuru Gübreleme
9.2.2.2. Sulu Gübreleme
9.2.2.3. Yapay Gübrelemesi
9.2.2.4. Karbondioksit Gübrelemesi
9.3. Üretim Ortamı Olarak Harçlar
9.3.1. Harç ve Toprak Dezenfeksiyonu
9.3.1.1. Fiziksel Dezenfeksiyon
9.3.1.2. Buharla Dezenfeksiyon
9.3.1.3. Kuru Sıcaklıkla Dezenfeksiyon
9.3.1.4. Sıcak Su İle Dezenfeksiyon
9.3.1.5. Elektrik Enerjisi İle Dezenfeksiyon
9.3.1.6. Güneş Enerjisi İle Dezenfeksiyon
9.3.1.7. Kimyasal Dezenfeksiyon
9.3.1.8. Toprakta Dezenfektan Kullanımı
9.3.1.9. Toprak Nemi
9.3.1.10. Toprak Sıcaklığı
9.3.1.11. Toprak Türü
9.3.1.12. Dezenfektanın Toprağa Uygulanması
9.3.1.13. Kimyasal Dezenfektanlar
9.3.1.14. Kimyasal Toprak Dezenfektanları
9.3.1.15. Genel Biositler
9.3.1.16. Özel Biositler
9.4. Toprakta Tuzluluğun Giderilmesi
9.5. Seracılık ve Örtü Altı Tarımına
      Uygun Sebze Türleri
9.6. Seracılık ve Örtü Altında Nöbetleşe Ekim


X. BÖLÜM
     SERA SULAMA VE DRENAJ SİSTEMLERİ

10.1. Sera Sulama Sistemleri
10.1.1. Sulama Suyu Gereksinimi
10.1.2. Suyun Toprağa Verilmesi
10.1.3. Sera Sulama Yöntemleri
10.1.4. Süzgeçli Kova ve Hortumla Sulama
10.1.5. Yüzey Sulama Yöntemleri
10.1.6. Yağmurlama Sulama Sistemleri
10.1.6.1. Yağmurlama Sulama Sistemlerinin
             Seralarda Kullanımı
10.1.6.2. Yağmurlama Sisteminin Yazın
             Seralarda Kullanımı
10.1.6.3. Yazın Sera İçine Kurulan Sistemler
10.1.6.4. Yazın Sera Dışına Kurulan Sistemler
10.1.6.5. Yağmurlama Sisteminin
             Kışın Seralarda Kullanımı
10.1.6.6. Kışın Sera İçine Kurulan Sistemler
10.1.6.7. Kışın Sera Dışına Kurulan Sistemler
10.1.8. Damlama Sulama
10.1.9. Kum Kültürü Sulama Sistemi
10.1.10. Oluklu Sulama Yöntemi
10.1.11. Sisleme Yöntemi
10.1.12. Toprakaltı Sulama Yöntemi
10.2. Serada Yetiştirilen Bitkilerin Su İstekleri
10.3. Sera Drenaj Sistemleri
10.3.1. Sera Dış Drenaj Sistemi
10.3.2. Sera İç Drenaj Sistemi
10.3.3. Drenajın Isı Kaybına Etkisi

XI. BÖLÜM
       SERACILIKTA YENİ GELİŞMELER

11.1. Sera Yapısındaki Gelişmeler
11.2. Bitkisel Üretimde Endüstrileşme
11.3. Sera Tabanından En Fazla Yararlanma
11.4. Seralarda Bilgisayar Kullanımı
11.5. Seralarda Robotların Kullanımı
11.6. Seralarda Tuzlu Sulardan Yararlanma
11.6.1. Seralarda Güneş İnbiklerinin Kullanılması
11.6.2. Tuzlu Su Seraları
11.6.3. Seralarda Tuzla Suyun
          Diğer Kullanım Şekilleri
11.7. Seralarda Bitki Yetiştiriciliğin
        Dışında Kullanımı

11.7.1. Seraların Kurutmada Kullanımı
11.7.2. Balık Üretiminde Kullanımı

XII. BÖLÜM
        ÜLKEMİZ SERALARI VE SERALARIMIZIN PROJELENMESİ

12. Ülkemiz Seraları ve Seraların Projelenmesi
12.1. Seracılığımızın Sorunları
12.2. Seraların Yapı Maliyetlerinin Hesaplanması
12.3. Sera Planlaması İle İlgili Hesaplamalar
12.3.1. Proje İstekleri
12.3.2. Projeleme
12.3.2.1. Çatı Elemanlarının Boyutlandırılması
12.3.2.2. Çatı Elemanlarının Seçimi
12.3.2.3. Çatıya Gelen ve Gelebilecek
            Yüklerin Hesabı
12.3.2.4. Düğüm Noktasının Çözümü
12.3.2.5. Çatıya Gelen Hareketli Yükler
12.3.2.6. Yüklerin Çatı Makasına Dağılımı
12.4. Seçilen Yapı Elemanlarının Eğilme,
        Sarkı ve Burkulma Yönünden Kontrolleri
12.4.1. Merteklerin Kontrolü (T60)
12.4.2. Aşıkların Kontrolü (I20)
12.4.3. Çatı Makas Elemanlarının
          Burkulma Kontrolü
12.5. Kolonların Projelenmesi
12.6. Temelin Projelenmesi
12.7. Devrilme Kontrolü
12.8. Metraj
12.9. Zorunlu (Mekaniksel)
       Havalandırmanın Projelenmesi
12.9.1. Isıtma Sisteminin Projelenmesi
12.9.2. Havalandırma Sisteminin
          Metraj ve Keşif Özeti
12.9.3. Isıtma Sisteminin Metraj ve Keşif Özeti
12.10. Sera Planları
12.10.1. Bölgelerimize Göre Sera Planları
13. Yararlanılan Kaynaklar

Yorumlar

Yorum Yazın:

 
 

İlgi Gören Ürünler