• Sofralık Üzümlerin Muhafazası

Sofralık Üzümlerin Muhafazası

Kategori

Baskı : Renkli / Şubat 2010 / Avrupa Kuşe

Sayfa : 48

Boyut : 15.5x21.5 cm

ISPN : 978-975-8377-74-9

Yazar : Doç. Dr. Cihat Türkben

20,00 ₺ 25,00 ₺

1. Üzü­mün Ta­rih­çe­si ve Sis­te­ma­tik­te­ki Ye­ri

2. Üzü­mün Bi­le­şi­mi ve Sağ­lık Açı­sın­dan Öne­mi

3. Sof­ra­lık Üzüm­ler ve Ta­nı­mı
    3.1. Sof­ra­lık Üzüm­le­rin Ha­sat­tan Son­ra
           Çü­rü­me ve Bo­zul­ma­la­rı
           3.1.1 Su Kay­bı
           3.1.2. Pa­to­jen­le­re Du­yar­lı­lık

4. Ha­sat Ön­ce­si Uy­gu­la­nan Kül­tü­rel ve
    Tek­nik İş­lem­ler
    4.1. Kim­ya­sal Uy­gu­la­ma­lar
    4.2. Kül­tü­rel Uy­gu­la­ma­lar
           4.2.1. Bi­le­zik Al­ma
           4.2.2. Ol­gun­luk
           4.2.3. Ha­sat

5. Ha­sat Son­ra­sı Uy­gu­la­nan Kül­tü­rel ve
    Tek­nik İş­lem­ler
    5.1. Am­ba­laj­la­ma
    5.2. Ön So­ğut­ma
    5.3. Kim­ya­sal Uy­gu­la­ma­lar
    5.4. Fi­zik­sel Uy­gu­la­ma­lar
    5.5. Bi­yo­lo­jik Uy­gu­la­ma­lar

6. Sof­ra­lık Üzüm­le­rin Stan­dar­di­zas­yo­nu  

 

Yorumlar

Yorum Yazın:

 
 

İlgi Gören Ürünler